DA/Prabhupada 0072 - En tjeners oppgave er at tjene

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0071
Næste side - video 0073 Go-next.png

Servant's Business is to Surrender - Prabhupāda 0072


Lecture on CC Madhya-lila 20.108-109 -- New York, July 15, 1976

Så ingen kan blive herre. Det er ikke muligt. Du vil se i denne instruktion. ekale īśvara kṛṣṇa āra saba bhṛtya (CC Adi 5.142). Kun Krishna er herren, og alle andre er tjener. Det er vores egentlige position. Men vi prøver kunstigt at blive herre. Det er kampen for at overleve. Vi prøver at blive noget, vi ikke er. Vi kender udtrykket, "kampen for tilværelsen," "den stærkes overlevelse." Så det er en kamp. Vi er ikke herre; men vi prøver alligevel på at blive herre. I Mayavada filosofien, undergår de også strenge former for selvtugt, bodsøvelser, Men hvad er formålet? Formålet er at "jeg vil blive et med Gud." Den samme fejltagelse. Den samme fejltagelse. Han er ikke Gud, men han prøver på at blive Gud. Selv om han har udført så mange strenge bodsøvelser, Vairagya, forsagelse, det hele... Nogen gange opgiver de alle former for materiel nydelse, tager til skoven, undergår strenge former for selvtugt. Hvad er formålet? "Nu vil jeg blive et med Gud." Den samme fejltagelse. Så Maya er meget stærk, eftersom disse fejltagelser fortsætter, selv hvis man er meget såkaldt åndeligt avanceret. Nej. Derfor berører Caitanya Mahaprabhu straks det vigtigste punkt med Sin instruktion. Det er Caitanya Mahaprabhus filosofi. Der hvor Krishna siger det sidste ord, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja.. (BG 18.66). Taler han om position; Han er Krishna, Guddommens Højeste Personlighed. Han beder, beordrer, "din slubbert, opgiv alt. Bare overgiv dig til Mig. Så vil du blive lykkelig." Dette er den sidste instruktion i Bhagavad-gita. Caitanya Mahaprabhu, den samme Krishna men i rollen som en hengiven af Krishna; derfor siger Han det samme. Krishna sagde, "overgiv dig," og Caitanya Mahaprabhu sagde at "ethvert levende væsen er Krishnas tjener." Det betyder, at han må overgive sig. Tjenerens opgave er at overgive sig, ikke at diskutere med herren eller erklære at "jeg er lige med dig." Det er alle fanatiske, gale forslag.

piśācī pāile yena mati-cchanna haya
māyā-grasta jīvera se dāsa upajaya

En tjener kan ikke blive herre. Det er ikke muligt. Men så længe... Så længe vi fastholder denne falske opfattelse af livet, at "jeg er ikke herre; jeg er tjener," er, "jeg er ikke tjener; jeg er herre," så vil han lide. Maya vil give ham lidelse. Daivī hy eṣā. Som kriminelle, røvere og tyve, de gør modstand mod regeringens regler: "jeg er ligeglad med regeringen." Men det betyder, at han frivilligt accepterer lidelse. Han bliver nødt til at tage sig af regeringens love. Hvis han ikke hele tiden passer på, den kriminelle, så vil han blive sat i fængsel og med magt, med slag, med straf, bliver han nødt til at godtage det: "ja, ja, jeg accepterer det."

Så dette er Maya. Daivī hy eṣā guṇamayi mama māyā duratyayā (BG 7.14). Vi er under Mayas herredømme. Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ (BG 3.27). Hvorfor? Fordi vi erklærer os herre. Tjeneren erklærer, at han er blevet herre; derfor lidelse. Og så snart vi accepterer at "jeg er ikke herre; jeg er tjener," så er der ingen lidelse. Meget enkel filosofi. Det er mukti. Mukti betyder bare kom til den rette platform. Det er mukti. Mukti defineres i Śrīmad-Bhāgavatam, muktir hitvā anyathā rūpaṁ svarūpeṇa vyavasthitiḥ (SB 2.10.6). Multi betyder at opgive disse dumheder, anyatha. Han er tjener, men han tror, han er herre. Det er anyatha, lige det modsatte. Så når han opgiver denne modsatte opfattelse af livet, at han er herre, så er han mukti; han er befriet med det samme. Mukti tager ikke så lang tid, at du bliver nødt til at undergå så mange svære bodsøvelser og tage til junglen og tage til Himalaya og meditere og trykke på næsen og så mange ting. Det er ikke nødvendigt med alt det. Bare forstå det helt enkle, at "jeg er Krishnas tjener" - så er du mukta med det samme. Det er definitionen på mukti, som den gives i Srimad-Bhagavatam. Muktir hitvā anyathā rūpaṁ svarūpeṇa avasthitiḥ. På samme måde som selv en kriminel i fængslet, hvis han bliver medgørlig at "fremover vil jeg adlyde loven. Jeg vil adlyde regeringens love meget lydigt," så kan det af og til ske, at han bliver løsladt før tiden på grund af denne erklæring. Så vi kan straks blive befriet fra dette fængsel af materiel eksistens hvis vi modtager denne lære fra Caitanya Mahaprabhu, jīvera svarūpa haya nitya kṛṣṇera dāsa (CC Madhya 20.108-109)