Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

DA/Prabhupada 0153 - Ens intelligens bliver afrøvet gennem litterært bidrag

From Vanipedia


Ens intelligens bliver afrøvet gennem litterært bidrag - Prabhupāda 0153


Interview with Newsweek -- July 14, 1976, New York

Journalist: Kunne De gennemgå hver af de tre funktioner De har nævnt - spise, sove og sex, og sige mig hvad der specielt, hvilke regler eller henvisninger De ville give folk som søger åndelig oplysning for at hjælpe dem i deres liv på disse måder.

Prabhupada: Ja. Ja, det er vores bøger. Det er vores bøger. Vi har nok med emner at forstå. Det er ikke noget, man kan forstå på et minut.

Journalist: Jeg kan forstå, at De sover meget lidt. De sover tre til fire timer pr nat. Tænker De, at dette er, hvad enhver person der er åndeligt realiseret også vil opleve?

Prabhupada: Ja, vi kan se det fra Goswamiernes adfærd. De havde praktisk talt ingen materielle nødvendigheder. Dette spise, sove, parre sig og forsvare sig, de havde praktisk talt ingen af disse ting. De var kun engagerede i Krishnas affærer. Journalist: Engagerede i hvad?

Ramesvara: Krishnas affærer eller tjeneste til Gud.

Bali-mardana: Han giver eksemplet fra de tidligere åndelige mestre.

Journalist: Det som jeg var interesseret i er hvorfor... Har han opdaget, at tre til fire timer er den nødvendige tidsperiode for søvn?

Bali-mardana: Med andre ord, hvorfor... Hun spørger, hvorfor du sover tre til fire timer. Hvordan du er kommet til denne standard?

Prabhupada: Det er ikke kunstigt. Jo mere du er engageret i åndelige aktiviteter, jo mere bliver du fri fra materielle aktiviteter. Det er testen.

Journalist: Og så er De nået til dette...

Prabhupada: Nej, jeg taler ikke om mig selv, men det er testen. Bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir anyatra syāt (SB 11.2.42). Hvis du avancerer i bhakti, i åndeligt liv, så mister du interessen for materielt liv.

Journalist: Tror de, at der er forskel mellem forskellige folk i verden? Med andre ord, tænker De, at Inderne i modsætning til europæerne har en større tendens eller er mere egnede til at overgive sig til Krishnabevidsthed?

Prabhupada: Nej, ethvert intelligent menneske kan blive Krishnabevidst. Det har jeg allerede forklaret, at med mindre man er meget intelligent kan man ikke engagere sig i Krishnabevidsthed. Så det er åbent for alle. Men der er forskellige grader af intelligens. I Europa, Amerika er de intelligente, men deres inteligens bliver brugt til materielle formål. Og i Indien bruges deres intelligens til åndelige formål. Derfor kan du finde meget høj åndelig standard af liv, bøger, litteratur. Som med Vyasadeva. Vyasadeva var også en familimand, men han levede i skoven, og se hans bidrag af litteratur. Ingen kan selv drømme om det. Så gennem litterære bidrag, bliver ens intelligens testet. Alle store, store mænd i den materielle verden, videnskabsmænd, filosoffer selv tekniske eksperter, de genkendes gennem deres skrifter, gennem deres bidrag, ikke gennem deres gigantiske krop.