DA/Prabhupada 0154 - Hold altid dine våben skarpe

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0153
Næste side - video 0155 Go-next.png

Hold altid dine våben skarpe - Prabhupāda 0154


Room Conversation -- May 7, 1976, Honolulu

Tamala Krishna: i din artikel i Back to Godhead om Marx, kalder du ham en tåbe, du kalder Marxisme tåbeligt.

Prabhupada: Ja, hvad er hans filosofi? Dialektisme?

Tamala Krishna: Dialektisk materialisme.

Prabhupada: Så vi har skrevet en Dialectic Spiritualism.

Hari-sauri: Harikesas.

Prabhupada: Harikesa.

Tamala Krsna: Ja, han læste den for os. Han prædiker, jeg tror af og til i Øst-europa Vi har modtaget en rapport. Har han skrevet til dig?

Prabhupada: Ja. Jeg har hørt det, men har han det godt eller ej?

Tamala Krishna: Ifølge rapporten ser det ud til, at han nu og da tager ind i nogle af de østeuropæiske lande. For det meste koncentrerer han sig om England, Tyskland og Skandinavien. Han har en gruppe og de holder foredrag og distribuerer bøger. Og af og til tog han til hvilke lande?

Hengiven: Tjekkoslovakiet, Ungarn, Budapest.

Tamala Krsna: Han tager til nogle kommunistiske europæiske lande.

Hengiven: De laver falske bunde i deres biler og gemmer bøgerne nedenunder, så de ikke ser dem ved grænsen. Under vognen er alle dine bøger. Når de kommer ind i landet, så distribuerer de bøgerne til de studerende.

Tamala Krsna: Revolution.

Prabhupada: Det er meget fint.

Hengiven: Nogen gange siger han, at når han taler, vil oversætteren ikke sige det han siger, fordi der er...

Tamala Krsna: Nogen gange glemmer han - almindeligvis taler han meget forsigtige-velovervejede ord. Men en gang imellem, siger han, begynder han at tale direkte Krishnabevidsthed og oversætteren ser på ham og vil ikke oversætte det til det lokale sprog. Af og til glemmer han sig selv og begynder at tale om Krishna som Guddommens Højeste Personlighed og oversætteren ser pludselig på ham. Almindeligvis dækker han alt.

Prabhupada: Han har gjort et godt stykke arbejde.

Tamala Krsna: Han er en passende person, meget intelligent.

Prabhupada: Så på den måde... I er alle intelligente, I kan planlægge. Formålet er hvordan vi distribuerer bøger. Der er den vigtigste overvejelse. I Bhagavata er det meget billedrigt beskrevet, at vi har denne krop og de forskellige dele. Lige som Arjuna sidder på stridsvognen. Der er vognstyreren, der er heste, seletøj, Der er slagmarken, og pilen og buen. De bliver beskrevet billedligt. Så dette kan bruges for at dræbe fjenderne af vores Krishnabevidsthed og så opgive alle disse tilbehør, stridsvogn, vi... Lige som efter kampen, kun sejr, så dræber du dem. Og på samme måde er denne krop her, dette sind er her, sanserne er her. Så brug dem til at overvinde denne materielle eksistens. Og så opgiv denne krop og tag tilbage hjem.

Tamala Krsna: Vil den hengivne, jeg mener lige som du altid opmuntrer os til at gå fremad...

Prabhupada: Det er at skærpe dine våben. Det beskrives også. Ved at tjene den åndelige mester, holder du altid dine våben skarpe. Og modtag derpå hjælp fra Krishna. Den åndelige mesters ord skærper våbnet. Og yasya prasādad bhagavata... Og den åndelige mester er tilfreds, så vil Krishna straks hjælpe. Han giver dig styrke. Forestil dig, at du har et sværd, et skarpt sværd, men du har ingen styrke, hvad vil du da gøre med dette sværd? Krishna vil give dig styrken, hvordan du skal kæmpe og dræbe fjenderne. Alt beskrives. Derfor siger Caitanya Mahaprabhu guru-kṛṣṇa-kṛpāya (CC Madhya 19.151), Skærp dit våben med den åndelige mesters instruktioner og så vil Krishna give dig styrke, du vil blive i stand til at sejre. Jeg tror, jeg brugte dette billedsprog i går aftes Her er et vers, acyuta bala, acyuta bala. Er Pusta Krsna her?

Hari-sauri: Pusta Krsna?

Prabhupada: Vi er Krishnas soldater, Arjunas tjenere. Du må bare handle i overenstemmelse dermed, så vil du gøre en ende på dine fjender. De har ingen kraft, selvom deres antal er hundrede gange. Som med Kuruerne og Pandavaerne. De har ingen kraft, yatra yogesvarah Krsnah (BG 18.78). Hold Krishna ved din side, så vil alt blive en succes. Tatra śrīr vijayo.