DA/Prabhupada 0359 - Man må lære denne videnskab fra parampara systemet

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0358
Næste side - video 0360 Go-next.png

Man må lære denne videnskab fra parampara systemet
- Prabhupāda 0359


Lecture on BG 4.2 -- Bombay, March 22, 1974

At følge den vediske kundskab er at forstå Kṛṣṇa. Men hvis man ikke forstår Kṛṣṇa, men taler som om man gør, så mange nonsens-ting, og man fremstiller sig selv som en paṇḍita, så er det śrama eva hi kevalam. Det bliver sagt. Śrama eva hi. Spild af tid og arbejde for ingenting. Vāsudeve bhagavati...

dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ puṁsāṁ
viṣvaksena-kathāsu yaḥ
notpādayed yadi ratiṁ
śrama eva hi kevalam
(SB 1.2.8)

Dharma, alle udfører sin bestemte beskæftigelses-mæssige pligt lige så fint. Brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya, śūdra. Jeg taler om det organiserede samfund, ikke det dyriske samfund som vi har nu. Selv det organiserede samfund, hvor en brāhmaṇa udfører sine pligter som brāhmaṇa, Satyaṁ śamo damas titikṣā ārjavam, jñānaṁ vijñānam āstikyaṁ brahma-karma svabhāva-jam (BG 18.42). Selv… Dharmaḥ svanuṣṭhitaḥ, han udfører sine pligter på bedste vis som brāhmaṇa, men selv ved at udføre disse pligter, hvis han ikke udvikler Kṛṣṇa-bevidsthed. så śrama eva hi kevalam. Det er dommen. Så har han spildt tiden. At blive brāhmaṇa, en perfekt brāhmaṇa, betyder at kende Brahman. Athāto brahma jijñāsā. Og Para-brahman, den Højeste Brahman, er Kṛṣṇa. Så hvis man ikke forstår Kṛṣṇa, hvad er så nytten i at udføre disse en brāhmaṇas pligter? Dette er śāstras dom. Śrama eva hi kevalam, spild af tid.

Derfor er det nødvendigt at lære denne videnskab fra paramparā-systemet. Evaṁ paramparā-prāptam (BG 4.2). Man må gå til den rigtige person som kender Kṛṣṇa. Evaṁ paramparā… Ligesom Sūrya, Vivasvān, han blev instrueret af Kṛṣṇa. Så hvis man tager instruktioner fra Vivasvān, fra sol-guden, så får man perfekt viden. Men vi kan ikke tage til sol-planeten og spørge Vivasvān, "Hvad sagde Kṛṣṇa til dig?" Derfor gav Vivasvān denne viden videre til sin søn, Manu. Denne tids-epoke kaldes Vaivasvata Manu, denne tid. Så, Vivasvān, fordi han er søn af Vivasvān, derfor kaldes denne Manu for Vaivasvata Manu. Vaivasvata Manu. Denne tid foregår under Vaivasvata Manu. Manur ikṣvākave 'bravīt. Så Manu talte også til sin søn. På den måde, evaṁ paramparā-prāptam (BG 4.2), Han giver nogle eksempler, men kundskaben skal modtages gennem paramparāen. Men på en eller anden måde, så gik paramparāen tabt... Ligesom jeg siger noget til min discipel. Han siger den samme ting til sin discipel. som siger den samme ting til sin discipel. Men på en eller anden måde, hvis det bliver forvrænget på vejen, så går den viden tabt. Lige så snart en af disciplene i følgerækken forvrænger kundskaben, så går den tabt. Dette bliver forklaret. Sa kālena mahatā.

Tiden er maget kraftfuld. Den forandrer. Det er… Tiden betyder skifte, det originale udgangspunkt dræbes. Det har I erfaring med. Man køber noget, hvad som helst. Det er nyt og friskt. Men tiden vil slå det ihjel. Det bliver slidt. På et tidspunkt bliver det ubrugeligt, i tidens løb. Så tiden er kamp. Denne materielle tid, den kaldes kāla. Kāla betyder død. Eller Kāla betyder den sorte slange. Så den sorte slange ødelægger. Så snart den rører noget bliver det ødelagt. På samme måde, kāla… Denne kāla er en anden form af Kṛṣṇa. Så kālena mahatā. Derfor kaldes den mahatā. Den er meget kraftfuld. Det er ikke en almindelig ting. Mahatā. Dens ærinde er ødelæggelse. Sa kālena iha naṣṭa. Så i tidens løb… Fordi, hvordan kan kāla ødelægge? Lige så snart kāla ser at du forvrænger, så vil det gå tabt. Så forsøg ikke at forstå Bhagavad-gītā fra personer som er underlagt kālas indflydelse - fortid, nutid, fremtid. Forsøg ikke at forstå Bhagavad-gītā fra såkaldte slyngel- filosoffer, kommentatorer, og... De vil skrive Bhagavad-gītā og forvrænge den. Nogen vil sige, "Kṛṣṇa fandtes ikke. Mahābhārata fandtes ikke." Nogle vil sige, Kṛṣṇa understregede den ene pointe," "Kṛṣṇa understregede den anden pointe." Nogle vil sige at, "Kṛṣṇa understregede karma, karma-kāṇḍa." Nogle vil sige jñāna, og andre vil sige yoga. Der findes så mange udgaver af Bhagavad-gītā. Yogī cārtha, jñāna artha, Gītār gān artha... Men den virkelige Gītār Gān tales af den Højeste Person, det må vi acceptere. Det er Gītār Gān