DA/Prabhupada 0471 - Den letteste måde at glæde Krishna, du behøver blot et hjerteLecture on SB 7.9.9 -- Mayapur, March 1, 1977

Prabhupāda: Så Prahlāda Mahārāja tænkte at, skønt født i en asura-familie, ugra, ugra-jātam, hvis han beslutter at tjene Kṛṣṇa, Nṛsiṁha-deva, med bhakti, og følger i fodsporene på gaja-yūtha pāya, elefanternes konge... Han var et dyr. I kender historien, hvordan han blev angrebet af en krokodille i vandet. Så der var en kamp på livet mellem de to, og når alt kommer til alt, så er krokodillen et vanddyr; han har stor styrke. Og elefanten, skønt han er et meget stort kraftfuldt dyr, men han var ikke et vand-dyr, så han var meget hjælpeløs. Så til sidst, begyndte han at chante Herrens hellige navn og bede, så han blev reddet. Han blev reddet, og fordi krokodillen havde fat i elefantens ben, så blev han også reddet fordi han var en Vaiṣṇava. Og dette dyr, krokodillen, han kom under en Vaiṣṇavas fødder, så han blev også reddet. (latter) Sådan er historien, I kender den. Så derfor, chāḍiyā vaiṣṇava sevā. Han gav indirekte tjeneste til Vaiṣṇavaen, og derfor blev han befriet.

Så bhakti er så fin en ting, at det let kan give en Den Højeste Persons gunst. Og hvis Kṛṣṇa er behaget med dig, hvad mangler man så? Man får alt. Du får alt. Yasmin vijñāte sarvam eva vijñātaṁ bhavanti (Muṇḍaka Upaniṣad 1.3). Den nemmeste måde at behage Kṛṣṇa... Man behøver ikke mange penge, stor uddannelse, der er ikke brug for den slags. Man behøver blot sit hjerte: "Åh.Kṛṣṇa, Du er min Herre. Du er min mester for evigt. Jeg er Din evige tjener. Brug mig i Din tjeneste." Det er Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ (hengivne chanter) Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Det er betydningen af Hare Kṛṣṇa mantraet: "Oh Kṛṣṇa, oh Kṛṣṇas energi, Jeg er Din tjener. På en eller anden måde er jeg nu faldet i denne materielle omstændighed. Saml mig venligst op og engager mig i din tjeneste." Ayi nanda-tanuja patitaṁ kiṅkaraṁ māṁ viṣame bhavaṁ budhau. Det er Caitanya Mahāprabhu som underviser os. Bhavaṁ budhau. Denne materielle verden er ligesom et stort hav, bhava. Bhava betyder gentagen fødsel og død, og āmbu betyder āmbudhau betyder i havet, i havet. Så vi kæmper hårdt for livet i dette ocean. Så Caitanya Mahāprabhu siger, ayi nanda tanuja patitaṁ kiṅkaraṁ mām: "Jeg er din evige tjener. På en eller anden måde er Jeg faldet i dette ocean og kæmper. Hiv Mig op." Ayi nanda-tanuja patitaṁ kiṅkaraṁ mām viṣame bhavāmbudhau kṛpāya. Af din årsagsløse barmhjertighed...

ayi nanda-tanuja patitaṁ kiṅkaraṁ māṁ viṣame bhavāmbudhau
kṛpāya tava pāda-paṅkaja-sthita-dhūlī sadṛśsaṁ vicintaya
(CC Antya 20.32, Śikṣāṣṭaka 5)

Dette er bhakti-mārga, hengiven tjeneste, at blive meget ydmyg, tilbageholdende, altid bede til Kṛṣṇa, "Venligst betragt mig som en af støv-partiklerne ved Dit Herskabs lotusfødder." Det er en meget enkel sag. Man-manā Kṛṣṇa, således skal man altid tænke på Kṛṣṇa, bliv Hans hengivne, gør obeisances, og uanset patraṁ puṣpaṁ, en lille blomst, lidt vand, hvad end du kan tilbyde, så tilbyd det til Kṛṣṇa. På den måde lev dit liv meget fredeligt og vær glad. Mange tak.

Hengivne: Jaya Prabhupada.