DA/Prabhupada 0472 - Bliv ikke i dette mørke. Overfør dig selv til lysets rigeLecture -- Seattle, October 7, 1968

Prabhupāda: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.

Hengivne: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.

Prabhupāda: Så vi tilbeder Govindam, Alle glæders reservoir, Govinda, Kṛṣṇa. Og Han er ādi-puruṣaṁ, den originale person. Så govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi. Bhajāmi betyder "jeg tilbeder." "Jeg overgiver mig til ham og samtykker I at elske Ham." Disse ord udtrykkes i sange af Brahmā. Den Brahma-saṁhitā er en forholdsvis stor bog. Det første vers i det femte kapitel siger at Herren, Govinda, Han har sin egen specielle planet, kendt som Goloka Vṛndāvana. Den er hinsides denne materielle himmel. Denne materielle himmel kan ses af os så langt vore øjne rækker, men hinsides den materielle himmel er der en åndelig himmel. Denne materielle himmel er dækket af materiel energi, mahat-tatva, og der er syv dæk-lag, jord, vand, ild, luft. Og bag det dække er der et ocean, og bag det ocean begynder den åndelige himmel. Og i den åndelige himmel, hedder den højeste planet Goloka Vṛndāvana. Disse ting beskrives i den vediske litteratur, også i Bhagavad-gītā. Bhagavad-gītā er en meget berømt bog. Der står der også,

na yatra bhāsayate sūryo
na śaśāṅko na pāvakaḥ
yad gatvā na nivartante
tad dhāma paramaṁ mama
(BG 15.6)

I Bhagavad-gītā siges det at der er en åndelig verden, hvor der ikke er brug for solskin. Na yatra bhāsayate sūryo. Sūrya betyder sol, og bhāsayate betyder distribution af sollys. Så der er ikke brug for solskin. Na yatra bhāsayate sūryo na śaśāṅko Śaśāṅka betyder måne. Der er heller ikke brug for måne. Na śaśāṅko na pāvakaḥ. Der er heller ikke brug for elektricitet. Det vil sige lysets kongerige. Denne materielle verden er mørkets kongerige. Det ved I allesammen. Det er faktisk mørke. Så snart solen er på den anden side af jorden, så er det mørkt. Det betyder at det fra naturens side er mørkt. Det er solen-skinnet, måne-skinnet og elektricitet som holder det lyst. Men faktisk er det mørkt. Og mørke betyder også uvidenhed. Ligesom folk om natten også er mere uvidende. Vi er uvidende, men om natten er vi endnu mere uvidende. Så den vediske instruktion er tamasi mā jyotir gama. Vedaerne siger, "Bliv ikke i dette mørke. Kom til lysets kongerige." Og Bhagavad-gītāen siger også at der er en speciel himmel, eller en spirituel himmel, hvor der ikke er brug for solskin, hvor der ikke er brug for månelys, Der er ikke brug for elektricitet, og yad gatvā na nivartante (BG 15.6) - og hvis nogen skulle komme til det kongerige af lys, så kommer han aldrig tilbage til dette mørkets kongerige. Så hvordan kommer vi ind i det kongerige af lys? Hele den menneskelige civilisation er baseret på disse principper. Vedāntaen siger, athāto brahma jijñāsā. Atha ataḥ. "Derfor skal du nu spørge om Brahman, det Absolutte." "Derfor nu" betyder... Hvert ord er betydningsfuldt. "Derfor" betyder fordi du har fået denne menneskelige krop "derfor." Og ataḥ betyder "herefter." "Herefter" betyder at du har gennemlevet mange, mange liv, 8,400,000 livsformer. Vanddyr - 900,000. Jalajā nava-lakṣāṇi sthāvarā lakṣa-viṁśati.