DA/Prabhupada 0473 - Darwinn har sin ide om evolution fra Padma PuranaLecture -- Seattle, October 7, 1968

Darwin har taget evolutions-ideen fra Padma Purāṇa. Man kan ikke finde nogen filosofi, nogen doktrin i verden, som ikke findes i den vediske litteratur. Det er så perfekt, alt findes der. Så antropomorfismen, eller hvad kaldes den, antropologi? Darwins antropologi findes i Padma Purāṇa. Det bliver fint forklaret. Darwin kan ikke forklare hvor mange forskellige arter, men Padma Purāṇa erklærer at der er 900,000 livs-former i vandet, i havet. Og over havet, når vandet er fordampet, så kommer jorden, og vegetationen begynder. Forskellige typer planter og træer viser sig. Så jalajā nava-lakṣāṇi sthāvarā lakṣa-viṁśati. To millioner, lakṣa-viṁśati, tyve-hundrede-tusinde. Er det ikke to millioner? Nå men... Sthāvarā lakṣa. Sthāvarā betyder de som ikke kan bevæge sig. Der er forskellige former for levende væsener. Træerne, planterne, de kan ikke bevæge sig. De andre former for levende væsener, såsom fuglene, pattedyrene, menneskene, de kan flytte sig. Så sthāvarā og jaṅgama. Jaṅgama betyder de som kan bevæge sig, og sthāvarā betyder de som ikke kan bevæge sig. Bjergene hører også til sthāvarāerne. De er også levende væsener. Der er mange bjerge, de vokser. Det betyder at der er liv, men i det laveste stadie: sten. Så på den måde gør vi fremskridt. Sthāvarā lakṣa-viṁśati kṛmayo rudra-saṅkhyakāḥ. Reptiler og orme. Rudra-saṅkhyakāḥ betyder elleve-hundrede-tusinde. Så fra reptilerne, ormene, gror der vinger ud - fugle. Fra de vingede kommer... Så kommer fugle-livet. Pakśiṇāṁ daśa-lakṣaṇam: ti hundrede-tusinder af fugle. Og så paśavaḥ triṁśal-lakṣāṇi. de firbenede dyr, dem er der tredive-hundrede-tusinde af. Så ni plus tyve, ni-og-tyve, så elleve, fyrre. Og så fugle, ti, halvtreds, pattedyr, tredive, firs - firs-hundrede-tusinde. Og så... Otte millioner - og fire-hundrede-tusinde arter af menneskeligt liv. Menneskelivet findes ikke i store mængder. Blandt dem, er de fleste uciviliserede, og kun få ariske familier. Den ariske familie - den indo-europæsiske familie, de er også ariere - de er meget få. Europæerne, de tilhører den indo-europæiske gruppe. Amerikanerne, de kommer også fra Europa. Så denne gruppe af menneske-samfund er kun få. Der er andre, mange uciviliserede grupper. Derfor siger Vedānta. atha ataḥ: Nu har I fået denne udviklede menneskelige livs-form, civiliseret liv, I har fine forhold til et komfortabelt liv. Specielt i Amerika har I al mataeriel komfort. I har biler, I har gode veje, fin mad, fine bygninger, fint tøj, fine krops-træk. Alt disse fine ting har Gud givet jer.