DA/Prabhupada 0532 - Krishnas nydelse er ikke materiel

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krishnas nydelse er ikke materiel
- Prabhupāda 0532


Radhastami, Srimati Radharani's Appearance Day -- London, August 29, 1971

Så fordi Kṛṣṇa, den Absolutte Sandhed, er ānandamaya, derfor eko bahu syām,, så er Han blevet mange. Vi er også Kṛṣṇas del og eje, som skal give glæde til Kṛṣṇa. Og den højeste glædes-potens er Rādhārāṇī.

rādhā-kṛṣṇa-praṇaya-vikṛtir hlādinī-śaktir asmād
ekātmānāv api bhuvo (purā) deha-bhedo-gatau tau
caitanyākhyaṁ prakaṭam adhunā tad-dvayaṁ caikyam āptaṁ
rādhā-bhāva-(dyuti)-suvalitaṁ naumi kṛṣṇa-svarūpam
(CC Adi 1.5)

Så Kṛṣṇa er Param Brahman, som I ved fra Bhagavad-gītā. Da Arjuna forstod Bhagavad-gītā., bekræftede han Kṛṣṇa, paraṁ brahma paraṁ dhāma pavitraṁ paramaṁ bhavān (BG 10.12). Så Kṛṣṇa er Param Brahman. Så i denne materielle verden kan vi se at en stor åndelig person, for bare at nyde brahmānanda,, så opgiver han al materiel nydelse. Han bliver sannyāsī. Ahaṁ brahmāsmi. Blot for at blive Brahman realiseret. Så hvis man skal opgive alt materielt for at blive Brahman-realiseret, tror I så at Paraṁ Brahman,, den Højeste Brahman, finder nydelse i noget som helst materielt? Nej. Kṛṣṇas nydelse er slet ikke materiel. Dette punkt må forstås. For at opnå Brahman-realisation opgiver vi alt materielt. Så hvordan kan Paraṁ Brahman finde nydelse i noget som helst materielt? Dette spørgsmål er på bedste vis blevet diskuteret af Jīva Gosvāmī.

Så når Param Brahman... Først og fremmest, så er Param Brahman informationen ikke at finde i denne materielle verden. Der er lidt information om Brahman. Også lidt Paramātmā information findes. Men ikke information om Param Brahman, eller Bhagavān. Derfor siges det, manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye (BG 7.3). Siddhaye betyder at forstå Brahman eller Paramātmā Men blandt alle sådanne personer som har realiseret Brahman og Paramātmā, er der knap een person som kender Kṛṣṇa. Og... Men først... (afbrydelse) ...hvad kan vi forstå om Kṛṣṇas glædes-potens? For eksempel, hvis jeg ønsker at blive venner med en mægtig mand. Det er en måde. Og hvis jeg ikke kender den mægtige mand, hvordan kan jeg så kende til hans interne affærer? På samme måde, hvis vi ikke forstår Kṛṣṇa, hvordan kan vi så forstå hvordan Kṛṣṇa, nyder? Det er ikke muligt. Men Gosvāmīerne, de informerer os, om Kṛṣṇas glædes-potens. Det er Śrīmatī Rādhārāṇī. Så disse Rādhā-Kṛṣṇa kærligheds-affærer har vi beskrevet, i vores "Teachings of Lord Caitanya", på side 264. Hvis I har denne bog så kan I der ,læse hvordan udvekslingen af kærlighed mellem Rādhā-Kṛṣṇa er der, transcendental. Så vores bøn til Rādhārāṇī i dag... Vi beder til Rādhārāṇī fordi Hun er Kṛṣṇas glædes-potens. Kṛṣṇa betyder "alt-tiltrækkende". Men Rādhārāṇī er så mægtig at Hun tiltrækker Kṛṣṇa. Kṛṣṇa. er alt-tiltrækkende, og Hun tiltrækker på Kṛṣṇa.. Så hvad er Śrīmatī Rādhārāṇīs position? Det bør vi forsøge at forstå i dag, og tilbyde vores obeisances til Rādhārāṇī. Rādhe vṛndāvaneśvarī.

tapta-kāñcana-gauraṅgī rādhe vṛndāvaneśvarī
vṛṣabhānu-sute devī pranamāmi hari-priye

Det vi ønsker er "Rādhārāṇī, Du er Kṛṣṇa. så kær. Du er Kong Vṛṣabhānus datter og Du er så kær til Kṛṣṇa at vi tilbyder vores respektfulde obeisances til Dig."

tapta-kāñcana-gauraṅgī rādhe vṛndāvaneśvarī
vṛṣabhānu-sute devī pranamāmi hari-priye