DA/Prabhupada 0784 - Hvis vi ikke handler på det guddommelige plan, må vi handle i kløerne på Maya

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Hvis vi ikke handler på det guddommelige plan, må vi handle i kløerne på Maya
- Prabhupāda 0784


Lecture on SB 6.1.44 -- Los Angeles, July 25, 1975

Så enhver der er indehaver af denne materielle krop, han kan ikke lade være med at gøre noget, selv for et øjeblik.. Na hy akarma-kṛt. Det er naturen. Han må gøre... som et barn. Barnet er altid uroligt.. På samme måde... "Barnet er menneskets far." En der bliver far, den samme uro, for det er naturen. Na hi dehavān akarma-kṛt. Så hvis ikke du er beskæftiget med noget godt, så er du i gang med noget dårligt. Det er naturligt. Du er nødt til at arbejde. Derfor er en ubeskæftiget hjerne djævlens værksted. Hvis du er ubeskæftiget, så vil hjernen stadig arbejde, sindet vil arbejde. De kropslige funktioner vil ske. Så hvis du ikke er beskæftiget med godt arbejde, så er du i gang med noget dårligt. Og hvis du er i gang med et godt arbejde og hvis du er engageret i ... Der er to ting, gode og dårlige. Så vi må være beskæftiget i en af dem. Så hvis ikke vi er øvede eller oplært i at være beskæftiget i et godt arbejde, så er vi i gang med et dårligt. Dårligt arbejde betyder māyā, og godt arbejde betyder Gud. Der er to ting: Gud og māyā. Hvis vi ikke handler i en gudelig situation, så handler vi i māyā's greb. Det bliver forklaret i Caitanya-caritāmṛta i et meget enkelt vers, haiyā māyāra dāsa, kari nāna abhilāṣa: "Så snart jeg bliver māyās tjener, så vil jeg skabe så meget ravage i filosofiens og videnskabens navn." Det foregår. Såkaldt filosofi og videnskab betyder slyngelstreger, dårligt arbejde. Det er et meget udfordrende ord, men det er fakta. Hvis ikke vi... Tag nu for eksempel, der er så mange videnskabsmænd, så mange filosoffer og også så mange hippier, LSD mænd. Hvorfor er dette sket? Fordi der ikke er god beskæftigelse. Nogen virker af navn som såkaldte videnskabsmænd og såkaldte filosoffer, og nogen af dem er hippier, men de er alle beskæftiget i noget dårligt, asat. Asat og sat. Sat betyder permanent, og asat betyder midlertidig. Så vi må kende vores oprindelige position. Den kender vi ikke. Vi er sat, evige; derfor skal vi handle på en sådan måde, at det vil gavne mit evige liv. Det er sat. Derfor instruerer Vedaerne, asato mā sad gamaḥ: "Vær ikke beskæftigede med midlertidige aktiviteter, kropslige..." Kropslige nødvendigheder betyder midlertidige. Hvis jeg er et barn, er min krop et barns krop, så vil mine behov være forskellige fra min fars behov. Så alle er beskæftiget med kropslige nødvendigheder. Derfor siges det, dehavān na hy akarma-kṛt. Og kāriṇāṁ guṇa-saṅgo 'sti. Infektion. Vi har denne praktiske forståelse. Hvis din krop bliver smittet med en sygdom, så må du lide. Og hvis din krop forbliver ubesmittet, uberørt af noget giftigt, så forbliver du rask. Derfor siges det; sambhavanti hi bhadrāṇi viparītāni ca anaghaḥ. Viparītāni. Viparī betyder lige det modsatte. Sambhavanti bhadrāṇi. En handler lykkebringende, og en handler viparītāni, lige det modsatte, ulykkesvarslende. På denne måde bliver vi viklet ind, liv efter liv.