DA/Prabhupada 0847 - Beskrivelser af Kali-yuga leveres i Srimad Bhagavatam

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Beskrivelser af Kali-yuga leveres i Srimad Bhagavatam
- Prabhupāda 0847


731224 - Lecture SB 01.15.46 - Los Angeles

I går diskuterede vi denne Kali-yuga. Den mest faldne tidsalder. Folk er mest degraderede. Så der er, rundt regnet, femoghalvfjerds procent ireligion og femogtyve procents religion sammenlignet med andre tidsaldre. Men disse femogtyve procent religiøst liv vil også reduceres. Inden jeg forklarer dette vers, vil jeg give jer referencer til nogle af symptomerne på denne tidsalder. Dette forklares også i Śrīmad-Bhāgavatam, tolvte bind, tredie kapitel. (bortvendt) Hvor er det? Giv mig den bog. Vi har ikke udgivet den endnu, så jeg læser referencen. Anyonyato rājabhiś ca kṣayaṁ yāsyanti pīḍitāḥ. Det bliver beskrevet i andet kapitel, tolvte bind af Śrīmad-Bhāgavatam. Så;

tataś cānu-dinaṁ dharmaḥ
satyaṁ śaucaṁ kṣamā dayā
kālena balinā rājan
naṅkṣyaty āyur balaṁ smṛtiḥ

Denne beskrivelse af Kali-yuga gives i Śrīmad-Bhāgavatam. Dette kaldes śāstra. Denne Śrīmad-Bhāgavatam blev skrevet for fem-tusinde år siden, i begyndelsen af Kali-yuga. Hvad der vil ske i fremtiden, bliver forklaret her. Śāstra betyder... Det er...Derfor accepterer vi śāstra. Tri-kāla-jña. Denne śāstrakāra, eller den der sammenfatter śāstra, må være en befriet person, så han kan beskrive fortid, nutid og fremtid. I Śrīmad-Bhāgavatam vil du opdage så mange ting, som blev forudsagt om fremtiden. Lige som Herren Buddhas fremkomst bliver nævnt i Śrīmad-Bhāgavatam. På samme måde, bliver Herren Kalkis fremkomst nævnt. Herren Caitanyas fremkomst bliver nævnt, selvom den blev skrevet for fem tusinde år siden. Tri-kāla-jña. De kender fortid, nutid og fremtid.

Så her er talen om Kali-yuga, Śukadeva Gosvāmī beskriver hovedsymptomerne for denne tidsalder. Det første symptom er, siger han; tataś ca anu-dinam. Når denne Kali-yuga skrider frem vil dharma, religiøse principper; satyam, sandfærdighed; śaucam, renlighed; kṣamā, tilgivelse; dayā, barmhjertighed; āyuḥ, livlængden; balam, kropslig styrke; smṛtiḥ, hukommelse... Tæl bare hvor mange. Dharmaḥ, satyam, śaucam, kṣamā, dayā, āyuḥ, balam, smṛti- otte. Disse ting vil gradvist blive reduceret til nul, næsten nul. Som jeg har fortalt jer, denne Kali-yuga... I andre yugaer... Som i Satya-yuga, længden af Satya-yuga var attenhundredetusinde år. og menneskene i den tidsalder levede i hundredetusinde år. Ethundredetusinde år. Den næste tidsalder, længden var tolvhundredetusinde år, og folk plejede at leve i tusind år, ikke tusind, titusind år. Ti gange formindsket. Den næste tidsalder, Dvāpara-yuga, igen ti gange formindsket. Men alligevel plejede de at leve i tusind år, og længden på tidsalderen var ottehundredetusind år. Nu, den næste tidsalder, denne Kaliyuga, nu går grænsen ved hundrede år. Vi kan højst leve hundrede år. Vi lever ikke i hundrede år, men stadigvæk er grænsen hundrede år. Så se bare. Nu, fra hundrede år... I Indien er den gennemsnitlige alder omkring femogtredive år. Siger de halvfjerds år i jeres land? Så det formindskes. Og det vil blive reduceret så meget, at hvis en mand lever i tredive eller tyve år, så vil han blive regnet for at være meget gammel, i denne tidsalder, Kali-yuga. Så āyuḥ, livslængden vil reduceres.