DA/Prabhupada 0912 - De, som har avanceret intelligens, ser Gud indeni og udenfor

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 0911
Næste side - video 0913 Go-next.png

De, som har avanceret intelligens, ser Gud indeni og udenfor
- Prabhupāda 0912


730420 - Lecture SB 01.08.28 - Los Angeles

Så, samo 'haṁ sarva-bhūteṣu (BG 9.29). Han er lige overfor alle. Nu er det op til dig at forstå Ham i forhold til din kapacitet. Så Kuntī siger også det samme i dette vers: samaṁ carantaṁ sarvatra (SB 1.8.28). Samaṁ carantam. Carantam betyder bevægelse. Han bevæger sig overalt, udenfor, indeni, vi må bare rense vores øjne for at kunne se Ham. Det er hengiven tjeneste, at rense vores sanser så de kan opfatte Guds tilstedeværelse. Gud er tilstede overalt. Antar bahiḥ. Antaḥ betyder indeni og bahiḥ betyder udenfor. " De der er mindre intelligente, de prøver bare at finde Gud indeni, og de der har udviklet intelligens, de kan se Dig indeni og udenfor." Det er forskellen.

Meditation er beregnet for de mindre intelligente klasser af mennesker. Meditation betyder, at du må kontrollere sanserne. Yoga øvelser betyder yoga indriya-saṁyama. Vore sanser er meget rastløse. Gennem yogaøvelser, gennem at praktisere forskellige āsanas, kommer sindet under kontrol, sanserne kommer under kontrol. Så kan vi koncentrere os på formen af Viṣṇu i vort hjerte. Det er yogasystemet. Eller de der er alt for meget i den kropslige livsopfattelse, yogasystemet anbefalet til dem er, at praktisere kropslige øvelser, og finde den Højeste Herre indeni hjertet. Men bhaktaer, de der er hengivne, som er endnu mere avancerede, de har ikke brug for adskilt at kunne kontrollere deres sanser, for at være engageret i hengiven tjeneste betyder, at man kontrollerer sanserne.

Hvis nu du er beskæftiget med at tilbede Deiteten, med at gøre rent, med at dekorere Deiteten, lave mad til Deiteten, alt meget fint...Så er dine sanser allerede beskæftigede. Hvor er chancen for at dine sanser bliver afledt? Sanserne er allerede kontrollerede. For min sanser, hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate (CC Madhya 19.170). Bhakti betyder kun at engagere sanserne i tjenesten til Herren over sanserne. Hṛṣīkeśa betyder Herren over sanserne, og hṛṣīka betyder sanser. Så nu er vore sanser beskæftiget med sansetilfredsstillelse. Sarvopādhi, upādhi yuktaḥ. Så jeg er denne krop. Så jeg må tilfredsstille mine sanser. Det er den forurenede livstilstand. Men når man kommer frem til den forståelse, at jeg er ikke denne krop, jeg er en åndelig sjæl, del og eje af Gud, så mine sanser, åndelige sanser, bør være beskæftiget i tjenesten til det Højeste åndelige væsen. Det er der behov for.

Det er mukti. Mukti betyder: hitvā anyathā-rūpam. Når vi er betingede, opgiver vi vores oprindelige konstitutionelle position. Vores oprindelige konstitutionelle position er, som Caitanya Mahāprabhu siger: jīvera svarūpa haya nitya-kṛṣṇa-dāsa (CC Madhya 20.108-109). Vores oprindelige konstitutionelle position er, at vi er Kṛṣṇas evige tjenere. Så med det samme vi beskæftiger os i Herrens tjeneste, bliver vi straks befriede. Straks. Der er intet spørgsmål om at gennemgå nogen proces. Selve processen, at beskæftige sig, at beskæftige sine sanser i Herrens tjeneste betyder, at han er befriet.