Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

DA/Prabhupada 1062 - Vi har tilbøjelighed til at ville kontrollere den Materielle natur

From Vanipedia


We Have the Tendency of Controlling Over the Material Nature - Prabhupāda 1062


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Så vi, vi tager fejl. Når vi ser vidunderlige ting ske i den kosmiske natur, bør vi vide, at bagved disse vidunderlige forekomster er der en hersker Intet kan blive manifesteret uden at det er behersket Det er barnligt ikke at tage herskeren i betragtning Ligesom en fin automobil, med god hastighed og godt tilrettelagt maskineri, kører hen ad gaden Et barn tænker måske - hvordan bevæger bilen sig, uden nogen hest eller andet til at trække den? Men en fornuftig person, et voksent menneske ved, at på trods af alt bilens maskineri så kan den ikke køre uden en chauffør Bilens maskineri, eller på elektricitets værket Nu til dags befinder vi os i maskineriets tidsalder men vi skal altid vide, at bagved maskineriet, bagved det vidunderlige maskineri, er der en, der driver det, en chauffør Så den Højeste Herre er chaufføren, adhyaksha Han er den Højeste Person under hvis styring alting foregår Men disse jivaer eller de levende væsener, ar blevet godtaget af Herren i Bhagavad Gita som vi får at vide i senere kapitler, de er den Højeste Herres del og eje. Mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ (BG 15.7). Aṁśa betyder del og eje Så ligesom en guld partikel, også er guld en dråbe i havet er også salt på samme måde er vi, de levende væsener, del og eje af den Høheste Hersker Isvara, Bhagavan eller Herren Sri Krishna Vi har, jeg mener, kvalitativt har vi Herrens egenskaber i minimal grad Eftersom vi er minimale Isvaraer, underordnet isvaraer, så prøver vi også at kontrollere Vi forsøger at beherske naturen, nu til dags forsøger vi at kontrollere rummet Vi forsøger at få imitations planeter til at svæve Så denne tendens til kontrollere eller skabe er tilstede fordi vi delvist har denne tendens til at kontrollere Men vi skal vide, at denne tendens ikke er tilstrækkelig. Vi har tendensen til at ville kontrollere naturen, til at ville herske over den materielle natur. men vi er ikke den højeste hersker Så det bliver forklaret i Bhagavad Gita.

Så hvad er denne materielle natur? Naturen bliver også forklaret. I Bhagavad Gita forklares det, at naturen, den materielle natur, er underordnet, underordnet prakriti og de levende væsener forklares som overordnet prakriti Prakriti betyder det, der er behersket, underordnet Prakriti, den virkelige betydning af prakriti er kvinde eller af hunkøn. Ligesom en mand kontrollerer sin kones handlinger på samme måde er prakriti også underordnet, behersket Herren, den Højeste Personlige Guddom, er beherskeren og denne prakriti, både de levende væsener og den materielle natur de er forskellige prakriti og behersket, kontrolleret af den Højeste Så ifølge Bhagavad Gita er de levende væsener, selvom de er del og eje af den Højeste Herre, at anse for prakriti. Det siges tydeligt i Bhagavad Gitas 7. kapitel, apareyam itas tu viddhi aparā (BG 7.5). Den materielle natur er aparā iyam. itas tu, og hinsides denne er der en anden prakriti Og hvad er denne prakriti? Jiva-buta, disse...

Så denne prakriti, naturen af denne prakriti udgøres af 3 kvaliteter Godhedens kvalitet, lidenskabens kvalitet og uvidenhedens kvalitet Og over disse kvaliteter, tre forskellige fremtrædelsesformer, godhed, lidenskab og, jeg mener, uvidenhed er der evig tid. Der er den evige tid. Og ved en kombination af disse naturens kvaliteter og under kontrol, under opsyn af denne evige tid, er der handling. Der er handlinger, som kaldes karma. Disse handlinger har foregået siden tidernes morgen og vi lider eller nyder resultatet af vores handlinger