DA/Prabhupada 1063 - Frigør os fra aktionerne og reaktionerne fra alle handlinger

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 1062
Næste side - video 1064 Go-next.png

Give us Relief from the Actions and Reactions of all Activities - Prabhupāda 1063


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Ligesom også i dette liv nyder vi handlinger, frugterne af vores aktiviteter Hvis jeg fx. er forretningsmand og har arbejdet hårdt med min intelligens, og jeg har samlet kæmpe summer på min bank konto. Nu er jeg nyderen. På samme måde, hvis jeg har begyndt min forretning med en kæmpe sum penge men mislykkes med succes og taber alle pengene, så lider jeg. På den måde, i enhver af livets henseender, nyder vi frugterne af vores arbejde. Det kaldes karma.

Så disse ting, īśvara, jīva, prakṛti, og den Højeste Herre, det levende væsen, den materielle natur evig tid og vores forskellige aktiviteter disse ting forklares i Bhagavad Gita. Ud af disse fem, Herren, de levende væsener og materiel natur og tid disse fire er evige. Denne manifestation af prakriti er måske midlertidig, men den er ikke falsk. Nogle filosoffer hævder, at manifestationen af materiel natur er falsk but ifølge Bhagavad Gitas filosofi eller ifølge Vaishnava filosofien accepteres den materielle natur ikke som falsk. Manifestationen er virkelig nok, men den er midlertidig. Det svarer til en sky på himlen når regntiden begynder og efter regntiden er der en masse vegetation over det hele, som vi kan se Så snart regntiden er ovre, så forsvinder skyen. I almindelighed, gradvist tørrer vegetationen ud og jorden bliver gold På samme måde foregår den materielle manifestation i intervaller Det kan vi forstå fra Bhagavad Gita. Bhūtvā bhūtvā pralīyate (BG 8.19). Denne manifestation stråler i visse tidsrum og forsvinder så. På den måde fungerer prakriti. Den fungerer evigt, så derfor er den evig. Den er ikke falsk. Herren har godtaget, mama prakṛti, Min prakriti Apareyam itas tu viddhi me prakṛtiṁ parām (BG 7.5). Bhinnā prakṛti, bhinnā prakṛti, aparā prakṛti. Denne materielle nature er den Højeste Herres adskilte energi og de levende væsener, de er også den Højeste Herres energi, men de er ikke adskilte De er evigt forbundne Så Herren, det levende væsen, den materielle natur og tiden, de er alle evige Men det andet punkt, karma, er ikke evigt. Effekterne af vores karma eller handlinger er måske meget gamle Vi lider eller nyder resultatet af vores handlinger siden tidernes morgen men vi kan under alle omstændigheder ændre på resultaterne af vort karma eller hendlinger Det vil komme an på vores perfekte viden. Vi er uden tvivl beskæftet med forskellige handlinger men vi ved ikke hvilken slags handlinger vi skal tilpasse os der vil give os lettelse fra handlingernes aktioner og reaktioner. Det bliver også forklaret i Bhagavad Gita.

Isvaras position er den højeste bevidsthed. Den Højeste Herres, eller Isvara, position er suveræn bevidsthed. Og jivaerne eller de levende væsener, der er del og eje af den Højeste Herre, er også bevidste. Et levende væsen er altid bevidst. Det levende væsen forklares som prakriti, energi, og den materielle natur forklares også som energi. men af de to er den ene prakriti, jivaerne, bevidste. Den anden prakriti er ikke bevidst. Det er forskellen. Jiva prakriti kaldes derfor overordnet, for jivaerne har bevidsthed ligesom Herren. Herren er den højeste bevidsthed. Man bør ikke hævde, at en jiva, et levende væsen, også er den højeste bevidsthed. Nej. Det levende væsen er ikke den højeste bevidsthed på noget stadie af sin perfektion Det er en vildledende teori. Men han er bevidst, bare ikke den højeste bevidsthed, det er det hele.