DA/Prabhupada 1068 - Der er tre slags aktiviteter i henhold til naturens forskellige kvaliteter

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Forrige side - video 1067
Næste side - video 1069 Go-next.png

There are Three Kinds of Activities according to the Different Modes of Nature - Prabhupāda 1068


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Herre, der er purman eller fuldkommen, vil aldrig blive underlagt den materielle naturs love. Man bør derfor være intelligent nok til at vide, at undtagen Herren, er der ingen i universet, der ejer noget. Det bliver forklaret i Bhagavad Gita:

ahaṁ sarvasya prabhavo
mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ
budhā bhāva-samanvitāḥ
(BG 10.8)

Herren er den oprindelige skaber. Han skabte Brahma, Han er den der skabte... Det forklares også. Han er skaberen af Brahma. I 11. kapitel tiltales Herren som prapitāmaha (BG 11.39) fordi Brahma tiltales som pitāmaha,, bedstefaderen, men Han er også skaberen af bedstefaderen. Så ingen kan hævde, at de besidder nogen ting. men man bør godtage det, som er sat tilside som ens kvota af Herren, for ens opretholdelse. Der er mange eksempler på, hvorledes vi bør anvende det, vi har fået tildelt af Herren. Det bliver også forklaret i Bhagavd Gita. I begyndelsen besluttede Arjuna sig for ikke at kæmpe. Det var hans egen ide. Arjuna sagde til Herren, at det ikke var muligt for ham at nyde kongeriget efter at have dræbt sine egne slægtninge. Og det synspunkt var født af hans kropslige livsopfattelse. For han troede at hans krop var ham selv, og at de kropslige slægtninger i form af hans brødre, nevøer, svigerfædre eller hans bedstefar var udviddelser af fra hans krop, så han tænkte i forhold til sine egne kropslige behov. Så det hele blev talt af Herren for at rette op på det synspunkt. Og han indvilligede i at arbejde under Herrens vejledning. Han sagde, kariṣye vacanaṁ tava (BG 18.73).

Så i denne verden er mennesker ikke beregnet til at strides som hunde og katte. De må være intelligente nok til at forstå betydningen af den menneskelige livsform, og nægte at handle som almindelige dyr. Han bør... et menneske bør erkende målet med menneskeligt liv. Denne vejledning bliver givet i al vedisk litteratur, og essensen heraf leveres i Bhagavad Gita. Vedisk litteratur er beregnet til mennesker, ikke for hunde og katte. Hunde og katte kan slå andre dyr ihjel for føden uden at synd kommer på tale for dem. Men hvis et menneske dræber et dyr for at tilfredsstille sine ukontrollerede smagsløg, så gør han sig skyldig i at bryde naturens love. I Bhagavad Gita forklares det tydeligt, at der er tre slags handlinger i hernhold til naturens forskellige kvaliteter ; handlinger i godhed, handlinger i lidenskab og handlinger i uvidenhed. På samme måde er der tre slags fødeemner: føde i godhed, føde i lidenskab og føde i uvidenhed. Det bliver alt sammen tydeligt beskrevet, og hvis vi anvender Bhagavad Gitas instruktioner ordentligt, så vil hele vores liv blive renset og gøre os i stand til yderst set nå målet Yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama (BG 15.6).

Den information bliver givet i Bhagavad Gita, at hinsides denne materiell sfære er der en anden sfære. som kaldes sanatana sfæren i denne sfære. på dette plan, er alting midlertidigt, det manifesteres, det bliver i nogen tid, afgiver nogle biprodukter, og så sygner det hen og forsvinder. Det er den materielle naturs lov. Tag denne krop, eller en frugt eler hvadsom helst, der er skabt her, og det vil ende med at blive tilintetsgjort. Men hinsiden denne midlertidige verden, er der en anden verden, den information findes, at paras tasmāt tu bhāvaḥ anyaḥ (BG 8.20).. Der findes en ande natur, der er evig, sanātana, der er evig. Og jivaen bliver også beskrevet som sanatana. Mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ jīva-loke sanātanaḥ (BG 15.7). Sanātana, sanātana betyder evig. Og Herren beskrives også som sanatana i 11. kapitel. Så eftersom vi har et tæt forhold til Herren og vi er alle kvalitativt et... Den sanātana-dhama, og den sanātana Højeste Person, og de sanātana levende væsener, de er alle på det samme kvalitative plan. Så hele Bhagavad Gita har som mål at genopvække vores sanatana stilling, eller sanatana, det kaldes sanātana-dharma eller vores evige beskæftigelse. Lige nu er vi midlertidigt beskæftiget med forskellige handlinger, og når ale disse aktiviteter bliver rensede, når vi opgiver alle disse midlertidige beskæftigelser, sarva-dharmān parityajya (BG 18.66), og vi indgår i handlinger som ønsket af Herren, det kaldes vores rene liv.