DA/Prabhupada 1069 - Religion antyder ideen om tro. Tro kan forandre sig - Sanatana-dharma kan ikke

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Religion Conveys the Idea of Faith. Faith May Change - Sanatana-dharma Cannot - Prabhupāda 1069


660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Som nævnt ovenfor, så er den Højeste Herre derfor sanatana, og den transcendentale bolig, der ligger hinsides den åndelige himmel, er også sanatana. Og de levende væsener, de er også sanatana. Så omgangen med den sanatana Højeste Herre, de sanatana levende væsener i den evige sanatana bolig er det endelige mål for den menneskelige livsform. Herren er så venlig mod de levende væsener, for de levende væsener er alle at regne for den Højeste Herres sønner. Herren siger - sarva-yoniṣu kaunteya sambhavanti mūrtayo yāḥ (BG 14.4). Enhver levende, alle typer af levende væsener... Der findes forskellige typer af levende væsener i forhold til deres forskellige karma, men Herren stadfæster, at Han er faderen til alle levende væsener, og derfor nedstiger Herren for at genkalde alle disse glemte sjæle tilbage til anātana-dhāma, til sanātana sfæren,, således at det sanatana levende væsen igen vil blive etableret i sin evige position i samværd med Herren Han kommer selv personligt i sine forskellige inkarnationer. Han sender sine fortrolige tjenere som sønner eller frænder eller aacharyaer for at genkalde de betingede sjæle.

Så derfor betyder sanatana-dharma ikke en eller anden sekterisk religion. Det er den evige funktion hos de evige levende væsener i forbindelse med den evige Højeste Herre. Hvad sanatana-dharma angår, så henviser det til den evige beskæftigelse. Śrīpāda Rāmānujācārya har forklaret ordet sanatana som det der hverken har begyndelse eller ende.. Så når vi taler om sanatana-dharma, tager vi det for givet ifølge Śrīpāda Rāmānujācāryas autoritet, at det er uden begyndelse eller ende. Ordet religion adskiller sig lidt fra sanatana dharma. Religion antyder ideen om tro, men tro kan forandre sig. Man kan have tro på en særlig fremgangsmåde, men man kan skifte den tro til en anden tro. Men sanatana-dharma betyder det, der ikke kan forandres. Ligesom vand og den flydende egenskab. De to ting kan ikke afskilles. Varme og ild. varme kan ikke adskilles fra ild. På samme måde kan det levende væsens evige funktion, der kendes som sanatana dharma, ikke forandres. Det er ikke muligt at skille det ad. Vi må finde ud af, hvad er den evige funktion hos det evige levende væsen. Når vi taler om sanatana dharma, må vi derfor tage det for givet på Śrīpāda Rāmānujācāryas autoritet, at det er uden begyndelse eller ende. På Śrīpāda Rāmānujācāryas autoritet har det ingen begyndelse eller slutning. Det, der er uden begyndelse eller ende, kan ikke være en sekterisk ting eller være begrænset af et eller andet. Når vi afholder en konference om sanatana dharma, kan det være at folk tilhørende en ikke evig religiøs tro, antager det forkert for at være en eller anden sekterisk ting. Men hvis vi går dybere ned i emnet og ser alting i lyset af modene videnskab, vil det blive muligt for os at se sanatana dharma som det, der vedrører alle verdens folk, ja, hele universets befolkning. Ikke sananata religiøs tro kan have sin begyndelse i den menneskelige historie, men der er ingen historie omkring sanatana dharma, fordi det er og forbliver alle levende væseners historie. Hvad de levende væsener angår, finder vi i skriften, at for de levende væsener er der hverken fødsel eller død. Det siges klart i Bhagavad Gita, at det levende væsener bliver aldrig født, og det dør heller aldrig. Det er evigt, udestruerbart og fortsætter med at leve efter tilintetgørelsen af den midlertidige materielle krop.