Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HE/660728 הרצאה - טיפת נֶקְטָר מִפִּי שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה נְיוּ יוֹרְק

From Vanipedia

HE/Hebrew - טיפות נֶקְטָר מִפִּי שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה
"ממש כפי שיש לך ניסיון בעידן האטום, האיכות הדקה של הקיום החומרי האטומי, באופן דומה, יש קיום אטומי רוחני. כעת, הקיום הרוחני האטומי הזה. ביום ההוא הסברתי וכמה פעמים שהאטום גם הוא מתואר בַּפַּדְמַה-פּוּרָאנַּה, ספרות ודית. ומהי הצורה של אנרגיה רוחנית זאת, בכוונתי לומר אטום, האטום הרוחני? הוא אחד חלקי עשרת-אלפים של החלק העליון של השערה. יש לך ניסיון עם החלק העליון שלה. היא פשוט בעובי נקודה קטנה. חלק אותה עתה לעשרת אלפים חלקים, ואילו החלק הקטן הוא אתה, האטום הרוחני. זה המצב שלנו."
660728 - הרצאה בּ.ג 04.12-11 - נְיוּ יוֹרְק