Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HE/660918 הרצאה - טיפת נֶקְטָר מִפִּי שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה נְיוּ יוֹרְק

From Vanipedia

HE/Hebrew - טיפות נֶקְטָר מִפִּי שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדַה
"כיוון שאנו חלשים, ואילו האנרגיה החומרית היא מאוד חזקה, אז לאמץ חיים רוחניים זה פחות או יותר להכריז מלחמה על האנרגיה המשלה. האנרגיה החומרית, המשלה - היא מנסה ללפות את הנשמה החומרית עד כמה שאפשרי. עתה, כשהנשמה המותנית מנסה לצאת מטלפיה באמצעות התקדמות רוחנית של ידע, הו, נעשית אחיזתה הדוקה יותר ויותר. כן. היא רוצה לבחון, "עד כמה אדם זה כן?" יהיו כל כך הרבה פיתויים והצעות של האנרגיה המשלה."
660918 - הרצאה בּ.ג. 06.43-40 - נְיוּ יוֹרְק