HE/BG 10.2

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
בְּהַגַוַד-גִיתָא כפי שהיא - פרק עשירי: שיפעת המוחלט
ב.ג. 10.1 ב.ג. 10.1 - ב.ג. 10.3 ב.ג. 10.3
א.צ'. בְּהַקְתִיוֵדָאנְתַה סְוָאמִי פְּרַבְּהוּפָּאדַה


פסוק 2

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ।
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥२॥
נַה מֵא וידוּהּ סוּרַה-גַנָּאהּ פְּרַבְּהַוַםּ נַה מַהַרְשַׁיַהּ
אַהַם אָדיר הי דֵוָאנָאםּ מַהַרְשִׁינָּאםּ צַ׳ה סַרְוַשַׂהּ

מילה אחרי מילה

נַה—לעולם לא; מֵא—שלי; וידוּהּ—יודעים; סוּרַה-גַנָּאהּ—האלים-למחצה; פְּרַבְּהַוַם—מקור, שפעה; נַה—לעולם לא; מַהָא-רּישַׁיַהּ—החכמים הדגולים; אַהַם—אני; אָדיהּ—המקור; הי—שהרֵי; דֵוָאנָאם—של האלים-למחצה; מַהָא-רּישִׁינָּאם—של החכמים הדגולים; צַ׳ה—גם; סַרְוַשַׂהּ—מכל בחינה.

תרגום

לא המון האלים-למחצה, גם לא החכמים הדגולים, יודעים את מקורי או שיפעתי. שהרֵי אני הוא מקורם של האלים והחכמים, מכל בחינה.

התעמקות

בבְּרַהְמַה-סַמְּהיתָא נאמר שקְרּישְׁנַּה הוא האל העליון. אף לא אחד גדול ממנו; הוא סיבת כל הסיבות. גם כאן האל אומר בעצמו שהוא מקורם של האלים-למחצה והחכמים. אלא שאפילו אלה אינם מבינים את קְרּישְׁנַּה; הם אינם מבינים את שמו, גם לא את אישיותו. מהו אם כך, מעמדם של המלומדים-לכאורה של עולם פעוט זה? איש אינו מסוגל להבין מדוע האל ירד עלי אדמות כבן אנוש רגיל וביצע מעשים מופלאים ובלתי רגילים שכאלה. מכאן שלמדנות רבה אינה בהכרח הסגולה הדרושה כדי להבין את קְרּישְׁנַּה. אפילו האלים-למחצה והחכמים הדגולים, שניסו להבין את האל בכוח שכלם, נכשלו. גם בשְׂרִימַד-בְּהָאגַוַתַם נאמר, שאפילו גדולי האלים-למחצה אינם מבינים את אישיות אלוה. כל שביכולתם זה לאמץ את שכלם עד לגבולות חושיהם הבלתי מושלמים, ולהגיע, על דרך השלילה, למסקנה אימפרסונליסטית. ביכולתם רק להצביע על משהו שאינו ניגלה על-ידי שלוש האיכויות החומריות, או לדמיין משהו בדמיונם. אלא שניסיון שכלתני אווילי כזה, אין ביכולתו להקנות הבנה אודות קְרּישְׁנַּה.

האל אומר כאן בעקיפין, למי שמבקש לדעת אודות האמת המוחלטת, "הנה אני אישיות אלוה. אני העליון." חשוב לדעת מידע כזה. אלוהים, הבלתי נתפס, קיים, גם אם אין בכוחנו להבינו. מכל מקום, ניתן להבין את קְרּישְׁנַּה, שהוא נצחי ומלא בחדווה ובידע, על-ידי לימוד מילותיו בבְּהַגַוַד-גִיתָא ובשְׂרִימַד-בְּהָאגַוַתַם. מי שנתונים לאונו הנחות של האל, בכוחם לתפוס את מושג האלוהות ככוח שליט או כבְּרַהְמַן הבלתי אישי. אלא שמבלי להתעלות למישור הנשגב, לא ניתן להבין את אישיותו של האל.

מאחר שרוב האנשים אינם מסוגלים לתפוס את טבעו האמיתי של קְרּישְׁנַּה, הרי שהוא בא בחסדו נטול הסיבה ומטה ברכתו לשכלתנים ולמתפלספים שכאלה. אולם בגין טומאה חומרית, גם לאחר שאלה חוזים במעשיו המופלאים, הם ממשיכים וחושבים את הבְּרַהְמַן הבלתי אישי לעליון. רק דְבֵקים, או מי שמתמסרים לאל כליל, יכולים להבין, בחסד האל, שהוא אלוהים. בזכות אמונתם ומסירותם, אלה נכנעים לאל מיד, ובחסדו נטול הסיבה, ביכולתם להבינו. לפיכך, אפילו גדולי החכמים מסכימים: מהו אָתְמָא, מהו העליון? זה הוא שלו עלינו לסגוד.


ב.ג. 10.1 ב.ג. 10.1 - ב.ג. 10.3 ב.ג. 10.3