HE/BG 4.17

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
בְּהַגַוַד-גִיתָא כפי שהיא - פרק רביעי: ידע נשגב
ב.ג. 4.16 ב.ג. 4.16 - ב.ג. 4.18 ב.ג. 4.18
א.צ'. בְּהַקְתִיוֵדָאנְתַה סְוָאמִי פְּרַבְּהוּפָּאדַה


פסוק 17

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥१७॥
קַרְמַנּוֹ הְי אַפּי בּוֹדְדְהַוְיַםּ בּוֹדְדְהַוְיַםּ צַ׳ה ויקַרְמַנַּהּ
אַקַרְמַנַּשׂ צַ׳ה בּוֹדְדְהַוְיַםּ גַהַנָא קַרְמַנּוֹ גַתיהּ

מילה אחרי מילה

קַרְמַנַּהּ—פעולה; הי—אכן; אַפּי—גם; בּוֹדְדְהַוְיַם—יש להבין; בּוֹדְדְהַוְיַם—יש להבין; צַ׳ה—גם; ויקַרְמַנַּהּ—פעולה אסורה; אַקַרְמַנַּהּ—אי-פעולה; צַ׳ה—גם; בּוֹדְדְהַוְיַם—יש להבין; גַהַנָא—קשה להבנה; קַרְמַנַּהּ—של הפעולה; גַתיהּ—דרך.

תרגום

מורכבות המעשים קשה מאוד להבנה. על כן חייב אדם לדעת כראוי מהי פעולה, מהי פעולה אסורה, ומהי אי-פעולה.

התעמקות

מי שמבקש ברצינות להשתחרר משיעבוד חומרי, חייב להתמצא בהבחנות הללו שבין פעולה, אי-פעולה ופעולה אסורה. לימוד ההיבטים הללו של פעולה, תגובה, ופעולה שלילית הוא חשוב מאוד ואף מסובך מאוד. תודעת קְרּישְׁנַּה ופעילות בהתאם לאורחותיה השונות – הבנתן אפשרית רק על-ידי לימוד היחסים עם העליון; כלומר, מי שהיטיב ללמוד את אלה, יודע שישות החיים היא משרתת נצחית של אלוהים ומכאן שעליה לפעול בתודעת קְרּישְׁנַּה. הבְּהַגַוַד-גִיתָא כולה מכוונת למסקנה זו. כל מסקנה אחרת, שסותרת תודעה כזו ואת הפעילות שחוברת לה, היא ויקַרְמַה, או פעילות אסורה. ניתן להבין את זה רק על-ידי התרועעות עם בני סמכא בתודעת קְרּישְׁנַּה, כי רק מהם אפשר ללמוד את הסוד; לימוד כזה הוא כמו לימוד מהאל במישרין. מכל מקום, ללא סיועם של בני-סמכא, אפילו הפיקח באדם יתבלבל.


ב.ג. 4.16 ב.ג. 4.16 - ב.ג. 4.18 ב.ג. 4.18