HE/BG 7.1

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
בְּהַגַוַד-גִיתָא כפי שהיא - פרק שביעי: ידיעת המוחלט
ב.ג. 6.47 ב.ג. 6.47 - ב.ג. 7.2 ב.ג. 7.2
א.צ'. בְּהַקְתִיוֵדָאנְתַה סְוָאמִי פְּרַבְּהוּפָּאדַה


פסוק 1

श्रीभगवानुवाच ।
मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः ।
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥१॥
שְׂרִי-בְּהַגַוָאן אוּוָאצַ׳ה
מַיְי אָסַקְתַה-מַנָאהּ פָּארְתְהַה יוֹגַםּ יוּנְֿגַ׳ן מַד-אָשְׂרַיַהּ
אַסַמְּשַׂיַםּ סַמַגְרַםּ מָאםּ יַתְהָא גְ׳נָֿאסְיַסי תַץ׳ צְ׳הְרּינּוּ

מילה אחרי מילה

שְׂרִי-בְּהַגַוָאן אוּוָאצַ׳ה—האל העליון אמר; מַיי—אֵלַי; אָסַקְתַה-מַנָאהּ—בלב קשור; פָּארְתְהַה—הו בן פְּרּיתְהָא; יוֹגַם—הגשמה עצמית; יוּנְֿגַ׳ן—מתרגל; מַת-אָשְׂרַיַהּ—מודע אלַי (לקְרּישְׁנַּה); אַסַמְּשַׂיַם—ללא ספקות; סַמַגְרַם—לחלוטין; מָאם—אותי; יַתְהָא—כיצד; גְ׳נָֿאסְיַסי—תוכל לדעת; תַת—זאת; שְׂרּינּוּ—שמע.

תרגום

אישיות אלוה העילאי אמר: הו בן פְּרּיתְהָא, הסכת עתה ושמע כיצד באמצעות תרגול יוגה, תוך מודעות מוחלטת לי ומֶחשָב קשור אלי, תוכל, פטור מספקות, לדעתני במלואי.

התעמקות

הפרק השביעי של הבְּהַגַוַד-גִיתָא מתאר במלואו את טבעה של תודעת קְרּישְׁנַּה. קְרּישְׁנַּה מלא בשפעים כולם, ופה יתואר כיצד הוא מגלה שפעים אלה. יתוארו גם ארבעה סוגים של אנשים בני מזל שנמשכים לקְרּישְׁנַּה, וארבעה סוגים של חסרי מזל, שאינם פונים לקְרּישְׁנַּה לעולם.

בששת הפרקים הראשונים של הבְּהַגַוַד-גִיתָא מתוארת ישות החיים כנשמה רוחנית אל-חומרית, שבכוחה להתעלות להגשמה עצמית בשיטות יוגה שונות. בסוף הפרק השישי נאמר בפירוש שמיקוד המֶחשָב בקְרּישְׁנַּה בדרך קבע, כלומר, תודעת קְרּישְׁנַּה, מהווה צורת היוגה העליונה. רק על-ידי מיקוד המֶחשָב בקְרּישְׁנַּה, ולא בשום דרך אחרת, ניתן לדעת את האמת המוחלטת בשלמות. ידיעת הבְּרַהְמַגְ'יוֹתי הבלתי אישי או הפַּרַמָאתְמָא המקומי היא בסך הכול ידע חלקי של האמת, בעוד שקְרּישְׁנַּה מהווה הידע המדעי המלא. מכאן שמי שמודע לקְרּישְׁנַּה, הרי שנגלה לו הכול. מי ששרוי בתודעת קְרּישְׁנַּה מושלמת יודע שקְרּישְׁנַּה הוא הידע העליון, שמעבר לספקות כולם. שיטות היוגה השונות מהוות בסך הכול שלבים בנתיב לתודעת קְרּישְׁנַּה. משום כך, מי שמתרגל תודעת קְרּישְׁנַּה במישרין יודע במלואם גם את הבְּרַהְמַגְ'יוֹתי והפַּרַמָאתְמָא. תרגול היוגה של תודעת קְרּישְׁנַּה מקנה ידע מושלם אודות הכול – כלומר, אודות האמת המוחלטת, אודות ישויות החיים, ואודות הטבע החומרי, על גילוייהם השונים.

תרגול יוגה צריך להתחיל כפי שמורה הפסוק האחרון של הפרק השישי. מיקוד המֶחשָב בקְרּישְׁנַּה, או בעליון, מושג באמצעות תשעת תהליכי השירות המסור. מאלה, שְׂרַוַנַּם הוא החשוב ביותר. האל אומר משום כך לאַרְג'וּנַה, תַץ' צְ'הְרּינּוּ, או "שמע לי". אין בר-סמכא גדול מקְרּישְׁנַּה, ומכאן ששמיעה ממנו מהווה ההזדמנות הטובה ביותר להפוך מודע לו בשלמות. צריך ללמוד מקְרּישְׁנַּה עצמו או מדְבֵקו הטהור – ולא מלא-דָבֵק שמתחזה למלומד ומתייהר בהשכלתו האקדמית.

בפרק השני של הספר הראשון של השְׂרִימַד-בְּהָאגַוַתַם מוסבר התהליך להבין את קְרּישְׁנַּה, אישיות אלוה, האמת המוחלטת:

שְׂרּינְּוַתָאםּ סְוַה-קַתְהָאהּ קְרּישְׁנַּהּ פּוּנְּיַה-שְׂרַוַנַּה-קִירְתַנַהּ
הְרּידְי אַנְתַהּ-סְתְהוֹ הְי אַבְּהַדְרָאנּי וידְהוּנוֹתי סוּהְרּית סַתָאם
נַשְׁטַה-פְּרָאיֵשְׁו אַבְּהַדְרֵשׁוּ ניתְיםּ בְּהָאגַוַתַה-סֵוַיָא
בְּהַגַוַתְי אוּתְתַמַה-שְׂלוֹקֵא בְּהַקְתיר בְּהַוַתי נַיְשְׁטְהיקִי
תַדָא רַגַ׳ס-תַמוֹ-בְּהָאוָאהּ קָאמַה-לוֹבְּהָאדַיַשׂ צַ׳ה יֵא
צֵ׳תַה אֵתַיְר אַנָאוידְדְהַםּ סְתְהיתַםּ סַתְתְוֵא פְּרַסִידַתי
אֵוַםּ פְּרַסַנְנַה-מַנַסוֹ בְּהַגַוַד-בְּהַקְתי-יוֹגַתַהּ
בְּהַגַוַת-תַתְתְוַה-ויגְ׳נָאנַםּ מוּקְתַה-סַנְֹגַסְיַה גָ׳איַתֵא
בְּהידְיַתֵא הְרּידַיַה-גְרַנְתְהישׂ צְ׳הידְיַנְתֵא סַרְוַה-סַמְּשַׂיָאהּ
קְשִׁייַנְתֵא צָ׳אסְיַה קַרְמָאנּי דְרּישְׁטַה אֵוָאתְמַנִישְׂוַרֵא

"שמיעה אודות קְרּישְׁנַּה מספרות וֵדית, או במישרין מהבְּהַגַוַד-גִיתָא, מהווה כשלעצמה פעילות צדיקה. קְרּישְׁנַּה, אשר שוכן בלב כול, נוהג באדם ששומע אודותיו בקביעות כבטוב שבידידים ומטהר את לבבו. באופן טבעי נעור אז הידע הנשגב שרדום בדָבֵק, ועם שהוא ממשיך ושומע אודות קְרּישְׁנַּה מהבְּהָאגַוַתַם ומדְבֵקים, הוא מתייצב בשירות המסור לאל. עם ההתקדמות בשירות המסור, הוא משתחרר ממידות הלהיטות והבערות, ומזדכך מתאווה חומרית וחמדנות. עם שאלה נשטפות מהלב, הוא מתייצב בעמדה של טובות טהורה, ובזכות שירותו המסור, נמלא חדווה ומבין את מדע האלוהים במלואו. כך גודעת בְּהַקְתי-יוגַה את הקשר הסבוך של זיקות חומריות ומאפשרת לו להתעלות באחת לשלב האַסַמְּשַׂיַםּ סַמַגְרַם, או הבנת אישיות אלוה, האמת העליונה." (שְׂרִימַד-בְּהָאגַוַתַם 1.2.21-17).


ב.ג. 6.47 ב.ג. 6.47 - ב.ג. 7.2 ב.ג. 7.2