HE/Prabhupada 0003 - הגבר הוא גם אישההרצאה על שְׂרִימַד-בְּהָאגַוַתַם 6.1.65-64, וְרּינְדָאוַנַה, 1 בספטמבר, 1975

פְּרַבְּהוּפָּאדַה:

תָאם אֵוַה תוֹשַׁיַם אָסַה
פִּיתְרּייֵנָארְתְהֵנַה יָאוַתָא
גְרָאמְיַיְר מַנוֹרַמַיְהּ קָאמַיְהּ
פְּרַסִידֵתָה יַתְהָא תַתְהָא
(שׂ.ב. 6.1.64)

אז, אחרי שהוא ראה את האישה, הוא כל הזמן היה שקוע בהגוּת, עשרים וארבע שעות ביממה, על הנושא, תשוקות. קָאמַיְס תַיְס תַיְר הְרּיתַה-גְ׳נָֿאנָאהּ (בּ.ג. 7.20) כאשר מישהו מתמלא בתשוקות, הוא עלול לאבד את כל האינטליגנציה שלו, בן רגע. כל העולם נע סביב התשוקות הללו. זהו העולם החומרי. כיוון שאני מלא בתשוקה, אתה מלא בתשוקה, כל אחד מאיתנו, אז ברגע שהרצונות שלי לא מתממשים, הרצונות שלך לא מתממשים, אז אני הופך להיות האויב שלך, ואתה האויב שלי. אני לא יכול לראות שאתה עושה התקדמות טובה מאוד. אתה לא יכול לראות אותי עושה התקדמות טובה מאוד. זהו העולם החומרי, קנאה, תשוקה, קָאמַה, קְרוֹדְהַה, לוֹבְּהַה, מוֹהַה, מָאתְסַרְיַה - זהו הבסיס של העולם החומרי הזה.

אז הוא הפך ... האימון שלו היה שהוא מתאמן בשביל להיות בְּרָאהְמַנַּה, סַמוֹ, דַמַה, אבל ההתקדמות שלו הופסקה בגלל שנקשר לאישה. לכן לפי התרבות הוֵדִית, האישה נחשבת למכשול להתקדמות רוחנית. הבסיס של כל הציוויליזציה הוא איך להימנע ... אישה ... אל תחשבו שרק האישה היא אישה. הגבר גם הוא אישה. אל תחשבו שמְגַנים רק את האישה; ולא את הגבר. להיות אישה משמעותו להיות מקור להנאה, ולהיות גבר משמעותו ליהנות. אז ההרגשה הזאת, ההרגשה היא שמְגוּנַה. אם אני רואה באישה מקור להנאה, אז אני נחשב גבר. ואם גם האישה רואה בגבר מקור להנאה, היא גם נחשבת גבר. אישה משמעותה מקור להנאה וגבר משמעותו ליהנות. אז כל מי שיש לו רצון ליהנות, הוא נחשב להיות גבר. אז פה שני המינים נועדו בשביל... כולם מתכננים, "איך איהנה?" לכן הוא פּוּרוּשַׁה, באופן מלאכותי. אחרת, במקור, כולנו פְּרַקְרּיתי, גִ'יוַה, בין אם אישה או בין אם גבר. זהו הלבוש החיצוני שלנו.