HE/Prabhupada 0017 - אנרגיה רוחנית ואנרגיה חומרית

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0016 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0018

אנרגיה רוחנית ואנרגיה חומרית - פרבהופאדה 0017


הרצאה על שרי אישופנישד, מנטרה 1 - ה-2 במאי, לוס אנג'לס, 1970

אז, שני סוגי אנרגיה פועלים בעולם החומרי הזה: האנרגיה הרוחנית והאנרגיה החומרית. האנרגיה החומרית פירושה שמונת סוגי האלמנטים החומריים הללו. בְּהֻוּמיר אָפּוֹ 'נַלוֹ וָאיוּהּ: (ב.ג 7.4) אדמה, מים, אש, אוויר, שמיים, מֶחשַׁב, תבונה ואגו - כל אלו הם חומריים. ובצורה דומה, עדין יותר, עדין יותר, עדין יותר, עדין יותר, וגס יותר, גס יותר, גס יותר. בדיוק כמו שמים הם עדינים יותר מהאדמה, ואז אש דַקה יותר ממים, ואז האוויר הוא עדין יותר מאש, ואז שמיים, או אֶתֶר, עדינים יותר מהאוויר. באותה הדרך, האינטליגנציה היא עדינה יותר מְהָאֶתֶר או הַמֶּחְשָב הוא עדין יותר מְהָאֶתֶר.

המֶחשַׁב... אתם יודעים, הרבה פעמים נתתי את הדוגמה: מהירות המֶחשַׁב. אתם יכולים ללכת במהירות של אלפי מיילים רבים בשניה. כך שככל שזה עדין יותר, כך הוא יותר בעל עוצמה. באותו האופן, בסופו של דבר, כשתגיעו לחלק הרוחני, עדין יותר, שממנו הכול נובע, הוֹ, זה בעל עוצמה רבה מאוד. זו האנרגיה הרוחנית.

זה ניתן בבְּהַגַוַד-גִיתָא: מהי האנרגיה הרוחנית הזאת? האנרגיה הרוחנית הזאת היא הישות החיה הזאת. אַפַּרֵיַם איתַס תוּ וידְדְהי מֵא פְּרַקְרּיתיםּ פַּרָא (בּ.ג. 7.5) קְרּישְׁנַּה אומר. "אלו הם האנרגיה החומרית. מעבר לזה ישנה אחרת, האנרגיה הרוחנית." אַפַּרֵיַם: אַפַּרַה משמעותו, נחות יותר. אַפַּרֵיַם - "כל אלו מתארים את האלמנטים החומריים, הם האנרגיה הנחותה יותר. ומעבר לזה ישנה האנרגיה הנעלה יותר, אַרג'וּנה היקר שלי." מה זה? גִ'יוַה-בְּהֻוּתָאםּ מַהָא-בָּאהוֹ: "הישויות החיות הללו." - גם הן אנרגיה.

אנחנו הישויות החיות, אנחנו גם אנרגיה, אבל אנרגיה נעלה יותר. למה נעלה? כיוון שיַיֵדַםּ דְהָארְיַתֵא גַ'גַת (בּ.ג. 7.5) - האנרגיה הנעלה יותר שולטת על האנרגיה הנחותה יותר. לחומר אין עוצמה. המטוס הגדול, מכונה נחמדה, טסה בשמיים, עשוי מדברים חומריים. אבל אלא אם כן האנרגיה הרוחנית - הטייס - נמצא שם, הוא חסר תכלית. הוא חסר תכלית. למשך אלפי שנים מטוס הסילון יעמוד בשדה התעופה; זה לא יטוס אלא אם כן החלקיק הקטן של האנרגיה הרוחנית, הטייס הזה, בא ונוגע בו.

אז מה הבעיה להבין את אלוהים? דבר פשוט, שאם המכונה הענקית הזאת.... ישנן כל כך הרבה מכונות ענקיות, הן לא יכולות לזוז ללא המגע של האנרגיה הרוחנית, בן אדם או ישות חיה. איך אתם יכולים לצפות שהאנרגיה החומרית הזאת כּוּלַה עובדת באופן אוטומטי או ללא כל שוֹלֵט? איך אתם יכולים לטעון דבר כזה? זה בלתי אפשרי. לכן אנשים שהם פחות אינְטֵליגֵנְטים. הם לא יכולים להבין איך האנרגיה החומרית הזאת נשלטת על ידי האל העליון.