HE/Prabhupada 0024 - קרישנה הוא כה אדיב

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0023 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0025

קרישנה הוא כה אדיב - פרבהופאדה 0024


הרצאה על שׂ.ב. 3.25.26 - בומביי, ה-26 בנובמבר, 1974

כשאַרְג'וּנַה ראה את קרישנה פנים אל מול פנים - קרישנה לימד את ה בְּהַגַוַד-גִיתָא. לראות את קרישנה הזה וכאשר אתם קוראים את ה בְּהַגַוַד-גִיתָא, זה אותו הדבר. אין הבדל. מישהו, הם אומרים ש "אַרְג'וּנַה היה מספיק בעל מזל לראות את קרישנה פנים אל מול פנים ולקבל הוראות." זה לא מדויק. קרישנה, אפשר לראות אותו מייד, בתנאי שיש לכם את העיניים לראות. לכן זה נאמר, פְּרֵמָאנְֿגַ'נַה-צְ'צְ'הוּרִיתַה... פְּרֵמַה ו בְּהַקְתי, אותו הדבר - פְּרֵמָאנְֿגָ'אנַה-צְ'צְ'הוּרִיתַה-בְּהַקְתי-וִילוצַ'נֵנַה סַנְתַהּ סַדָייוַה הְרּידַיֵשׁוּ וילוֹקַיַנְתִי (בּס 5.38).

אני אספר סיפור אחד בהקשר הזה, שבְּרָאהְמַנַּה אחד בדרום הודו, במקדש של רַנְֹגַנָאתְהַה, הוא קרא את ה בְּהַגַוַד-גִיתָא, והוא היה אנָאלְפַבֵּיתִי. הוא לא ידע סנסקריט או כל אות אחרת, אנאלפביתי. אז האנשים, בשכונה, הם ידעו ש "האיש הזה הוא בּוּר, והוא קורא את הבְּהַגַוַד-גִיתָא." הוא פותח את הבְּהַגַוַד-גִיתָא, "הוּ, הוּ," ככה הוא היה. אז מישהו התלוצץ , "ובכן, בְּרָאהְמַנַּה, איך אתה קורא את ה בְּהַגַוַד-גִיתָא?" הוא היה יכול להבין ש "האיש הזה צוחק עליי בגלל שאני אנאלְפַבֵּיתי." אז בדרך הזאת, במקרה גם צַ'ייתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ היה באותו היום במקדש של רַנְגַנָאתְהַה, והוא יכול היה להבין ש "הנה דבק." אז הוא ניגש אליו ושאל, "בְּרַאהְמַנַּה יקר שלי, מה אתה קורא?" אז הוא גם יכול היה להבין ש "האיש הזה אינו עושה ממני צחוק." אז הוא אמר, "אדוני, אני קורא את ה בְּהַגַוַד-גִיתָא. אני מנסה לקרוא את ה בְּהַגַוַד-גִיתָא אבל אני בּוּר. אז הגוּרוּ מַהָארָאגַ'ה שלי אמר 'עלייך לקרוא שמונה עשר פרקים ביום.' אז אין לי ידע. איני יכול לקרוא. עדיין, גוּרוּ מַהָארָאגַ'ה אמר, אז אני רק מנסה לבצע את ההוראות שלו ולפתוח את הדפים, וזה הכול. איני יודע איך לקרוא את זה." צַ'ייתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ אמר ש "אתה לפעמים בוכה, אני רואה." ואז, "כן, אני בוכה." "איך אתה בוכה אם אינך יודע לקרוא?" "לא, בגלל שכשאני לוקח את ספר ה בְּהַגַוַד-גִיתָא הזה, אני רואה תמונה אחת, שקרישנה הוא כול כך אדיב שהוא לקח את המעמד של נהג המרכבה, סָארַתְהִי, של ארג'ונה. הוא הדבק שלו. אז קרישנה הוא כל כך אדיב שהוא יכול לקבל את המעמד של משרת בגלל שאַרְג'וּנַה ציווה, 'שים את המרכבה שלי פה,' וקרישנה שירת אותו. אז קרישנה הוא כל כך אדיב. אז כשאני רואה את התמונה הזאת בראש שלי, אני בוכה." אז צַ'ייתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ מייד חיבק אותו, ש "אתה קורא את ה בְּהַגַוַד-גִיתָא. ללא כל השכלה, אתה קורא את ה בְּהַגַוַד-גִיתָא." הוא חיבק אותו.

אז זה... איך הוא ראה את התמונה? משום שהוא אהב את קרישנה, זה לא משנה, אם הוא יכל לקרוא את השְׂלוֹקוֹת הללו או לא. אבל הוא היה שקוע באהבה לקרישנה שהוא ראה. קרישנה ישב שם, והוא נהג במרכבה של אַרְג'וּנַה. זה נחוץ וחיוני.