HE/Prabhupada 0025 - אם נותנים את הדבר האמיתי, זה פועל

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0024 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0026

אם ניתן את הדבר האמיתי, זה יפעל - פרבהופאדה 0025


שיחה עם יוֹגי אַמְרִית דֵסָאי מקְרִיפַּלוּ אַשְׂרָאם (פַּלוֹ אַלְטוֹ ארה"ב) - ה-2 בינואר, 1977, בּוֹמְבֵּיי

יוֹגִי אַמְרית דֵסָאי: יש לי כל כך הרבה אהבה אליך, ואמרתי שאני חייב לבוא לראות אותך.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: תודה רבה.

יוֹגִי אַמְרית דֵסָאי: אמרתי לדבקים. אמרתי שאתה...

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אתה עם ד"ר מִישְׁרַה?

יוֹגִי אַמְרית דֵסָאי: לא. אמרתי לכול הדבקים פה. אמרתי ששְׂרִי פְּרַבְּהוּפָּאדַה הוא האדם הראשון שהביא את בְהַקְטִי למערב, איפה שזה הכי נחוץ. בגלל שהם כל כך נמצאים בראש, חושבים, חושבים, חושבים. הדרך הזו של אהבה היא כל כך עמוקה.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: תראו מה זה. האם אתה מציג משהו באמת אמיתי?

יוֹגִי אַמְרית דֵסָאי: מאוד אמיתי.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: זה יוכר.

יוֹגִי אַמְרית דֵסָאי: בגלל זה זה גדל כל כך יפה, בגלל שזה אמיתי.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: וזו החובה של ההודים לתת להם משהו אמיתי. זה פַּרַה-אוּפַּקַרַה. לפני, כל ה סְוָאמִים וה יוֹגִים הלכו לשם בשביל לרמות אותם.

יוֹגִי אַמְרית דֵסָאי: לא, הם פחדו לתת את האמת בגלל שהם פחדו שלא יסכימו לקבל אותם.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: הם לא ידעו מהי האמת. (צחוק) לא פחד. למה? אם מישהו נמצא ברמה של אמת, למה שיפחד?

יוֹגִי אַמְרית דֵסָאי: בטח.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: הם לא ידעו מהי האמת, החל מויוֵקָאנַנְדַה.

יוֹגִי אַמְרית דֵסָאי: כל הדרך, נכון. אתה רואה, אחרי שבאת... הייתי שם ב 1960. התחלתי ללמד יוֹגַה. אבל אחרי שבאת הפסקתי לפחד, ללמד בְּהַקְטי ולשנן מנטרות. אז עכשיו יש לנו הרבה בְּהַקְטי באַשְׁרָאם, הרבה בְּהַקְטי. ואני נתתי את הכבוד הזה לך בגלל שאני פחדתי לתת להם בגלל שחשבתי, "הם נוֹצְרים. הם לא כל כך יאהבו מסירות. הם יבינו לא נכון." אבל אתה ביצעת נס. אלוהים, קרישנה, ביצע נס דרכך. זה פשוט מדהים, הנס הגדול ביותר בעולם. אני פשוט מרגיש את זה מאוד.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: זה מאוד אדיב ממך לתת את ההצהרה הזאת. אם נציע משהו אמיתי, זה יעבוד.

יוֹגִי אַמְרית דֵסָאי: נכון. זה מה שגם אני עושה. כולם... יש לנו בערך 180 איש שגרים באופן קבוע באַשְׂרָאם, והם כולם מתרגלים חיי נזירות. כולם קמים ב- 4:00, והולכים לישון ב- 9:00. והם אפילו לא נוגעים אחד בשני. הם ישנים באזורים שונים. הם אפילו יושבים בנפרד ב סַת-סַנְגַה. הכול קפדני. אין סמים, אין אלכוהול, אין בשר, אין קפה, אין שום, אין בצל. טהור.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: טוב מאוד. כן. אנחנו נוהגים ככה.

יוֹגִי אַמְרית דֵסָאי: כן.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אבל יש לכם איזשהו מוּרְתִי?

יוֹגִי אַמְרית דֵסָאי: כן. האל קרישנה ורָאדְהַה הם המוּרְתִים שלנו. הגוּרוּ שלי הוא סְוָאמִי קְרּיפַַלוּ-אָאנַנְדי... ליד בַּרוֹדַה יש לו אַשְׂרָאם. הוא תירגל את ה סָאדְהַנַה שלו במשך עשרים ושבע שנים, ושנים עשר שנים הוא היה בדממה מוחלטת. בשנים האחרונות הוא מדבר פעם, פעמיים בשנה בגלל שהרבה אנשים מבקשים.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: הוא לא משנן?

יוֹגִי אַמְרית דֵסָאי: הוא משנן. בזמן שהוא בדממה, מותר לו לשנן. בגלל שכשהוא אומר... כשאתה אומר את השם של האל, זה לא נחשב כמו לשבור את הדממה. אז הוא משנן.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: דממה משמעותה שעלינו לא לדבר שטויות. אנחנו נשנן הַרֵא קְרּישְּׁנַה. זו דממה. במקום לבזבז זמן, בלדבר על הדברים החומריים הללו, בואו נשנן הרא קרישנה. זה חיובי. ודממה זה שלילי. הפסקו את השטויות; דברו בהגיון.

יוֹגִי אַמְרית דֵסָאי: נכון! זה נכון.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: פַּרַם דְרּישְׁטְוָא ניוַרְתַתֵה (בּ.ג. 2.59) פַּרַם דְרּישְׁטְוָא ניוַרְתַתֵה. אם מישהו מפסיק לעשות שטויות, אז פַּרַם, העליון... פַּרַם דְרּישְׁטְוָא ניוַרְתַתֵה. כשיש לך משהו טוב יותר, אז באופן טבעי אתה מוותר על כל הזבל. אז כל דבר חומרי, זה זבל. קַרְמַה, גְ'נָֿאנַה, יוֹגַה, הם כולם חומריים. קַרְמַה, גְ'נָֿאנַה, יוֹגַה. אפילו עד כביכול צורות הַיּוֹגָה הללו, הן כולן חומריות.