HE/Prabhupada 0027 - הם לא יודעים שיש גם את החיים הבאים

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0026 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0028

הם לא יודעים שיש גם את החיים הבאים
- פְּרְבּהוּפָּאדַה 0027


הרצאה על צ'.צ'. אָדי-לִילָא - אַטְלַנְטה, ה-1 במרץ, 1975

אז (קורא): "אדם בשלב המותנה של חיים חומריים, נמצא במצב של חוסר ישע. אלא שהנשמה המותנית, תחת האשליה של מָאיָא - האנרגיה החיצונית, חושב את עצמו מוּגן לחלוטין על ידי המדינה שלו, החֶברה, ידידות ואהבה, מבלי להבין שבזמן המוות אף אחד מאלה לא יושיע."

לזה קוראים "מָאיָא". אבל הוא לא מאמין. תחת ההשפעה של האשליה של מָאיָא, הוא גם לא מבין מהי המשמעות האמיתית של הצלה. להציל: הצלה משמעותו להציל את עצמך מהמחזוריות הזאת של לידה ומוות. זו המשמעות האמיתית של גאולה. אבל הם לא מבינים.

(קורא): "החוקים של הטבע החומרי הם כל כך חזקים שאף לא פריט אחד מהרכוש החומרי שלנו יכול להציל אותנוּ מידיו האכזריות של המוות." כולם יודעים זאת. וזוהי הבעיה האמיתית שלנו. מי אינו מפחד מהמוות? כולם מפחדים מהמוות. למה? מפני שישות חיה, היא לא נועדה למות. היא נצחית; לכן לידה, מוות, זקנה וחולי כל אלו מטרד בשבילה. בגלל שהיא נצחית, היא לעולם לא נולדת - נַה גָ'איַתֵה - ומי שאינו נולד, גם לא מת, נַה מְרייַתֵה קַדָאצ'ית (ב.ג. 2.20). זהו מצבנו באמת - לכן אנו מפחדים מהמוות. זו הנטייה הטבעית שלנו. אז להציל את עצמנו מהמוות.... זהו העסק הראשון של האנושות. אנחנו מלמדים את תודעת קרישנה הזאת למען המטרה הזו בלבד. זו צריכה להיות המטרה של כולם. זוהי הפקודה של השָׂאסְתְרַה.

אלו שהם המֶגֵנים... הממשלה, האב, המורה, הם כולם המֶגֵנים של הילדים. עליהם לדעת איך להגן על העולם... - נַה מוֹצַ'יֵד יַהּ סַמוּפֵּתַה מְרּיתְיוּם (שׂ.ב. 5.5.18). אז היכן נמצא את הפילוסופיה הזאת בשאר העולם? הפילוסופיה הזאת לא קיימת. התנועה לתודעת קרישנה היא היחידה שמביאה בפנינו את הפילוסופיה הזאת, לא באופן שרירותי, אבל מה שָׂאסְתְרַה שהיא מוסמכת, מהכתבים הוֵדים, ממקורות סמכותיים.

אז זוהי הבקשה שלנו. את המרכזים השונים אנו פותחים בכל העולם לתועלת החברה האנושית בגלל שהם לא יודעים מה מטרת החיים, הם לא יודעים שיש חיים אחרים אחרי המוות - את הדברים הללו הם לא יודעים. החיים הבאים ישנם ללא ספק, ובדרך זו ביכולתכם להתכונן כלפיהם בחיים האלה. ביכולתכם להגיע למשל למערכת כוכבים גבוהה יותר, ליהנות מחיים נוחים יותר, מנוחיות חומרית. ביכולתכם גם להשאר פה במצב בטוח." מצב בטוח משמעותו החיים החומריים האלה. בדיוק כפי שנאמר,

יָאנְתי דֵוַה-וְרַתָא דֵוָאן
פּיתְרִּין יָאנְתי פּיתְרּי-וְרַתָאהּ
בְּהוּתָאני יָאנְתי בְּהוּתֵגְ'יָא
מַד-יָאג'ינוֹ 'פּי יָאנְתי מָאם
(ב.ג 9.25)

אז ביכולתכם להכין את עצמכם בשביל חיים טובים יותר בכוכבים השמיימים או בשביל לחיות בחברה טובה יותר בעולם הזה או בשביל ללכת לכוכבים שבהם רוחות רפאים ושְׁפלים אחרים שולטים. או בשביל ללכת לכוכב בו נמצא קרישנה. הכול נמצא בידיים שלכם - יָאנְתי בְּהֻוּתֵגְ'יָא בְּהֻוּתָאני מַד-יָאג'ינוֹ 'פּי יָאנְתי מָאם. מה שנדרש מכם הוא פשוט להתכונן. בדיוק כפי שבגיל צעיר הם מחונכים - אחד הולך להיות מהנדס, אחר הולך להיות רופא, אחר הולך להיות עורך דין ועוד הרבה מקצועות - והם כולם מתכוננים בכך שהם לומדים, בדרך דומה, גם אתם יכולים להתכונן בשביל החיים הבאים שלכם. זה לא קשה להבין. אבל הם לא מאמינים בחיים הבאים, למרות שזה מאוד הגיוני.

למעשה החיים הבאים ישנם בגלל שקרישנה אומר זאת ובעזרת מעט אינטליגנציה - ביכולתנו להבין את הפילוסופיה הזאת שאומרת שישנם חיים אחרי החיים הללו. אז ההצעה שלנו היא "אם אתם צריכים להכין את עצמכם בשביל החיים הבאים, אז למה שלא תעשו את המאמץ בשביל להכין אתכם לחזור הביתה, לחזור לאלוהות?" זוהי ההצעה שלנו.