Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HE/Prabhupada 0033 - שמו של מהאפרבהו הוא פתיתה-פאוונה

From Vanipedia


שמו של מַהָאפְּרַבּהוּ הוא פַּתִיתַה-פָאוַונַה - פרבהופאדה 0033


טיול בוקר - 4 באוֹקְטובֶּר, 1975, מאוּריצְיוּס

פּוּשְׁטַה קְרּישְׁנַּה: הממשלות כיום נותנות חסות לפעילויות הכי שערורייתיות, הכי נפשעות. איך זה ניתן לעצב מחדש את דמותו של הֶהַמוֹן?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אתה מתכוון לומר שהממשלה מושלמת?

פּוּשְׁטַה קְרּישְׁנַּה: לא.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אז? הם אלה שצריכים להתפנות. הממשלה פירושה, בימינו, רק שוטים. הם נבחרים בידי בּוּרים והם שוטים. זהו הקושי. בכל מקום שאליו תלך, תפגוש אך ורק סכלים. מַנְדַה. ההגדרה ניתנה, מַנְדַה. גם בארגון שלנו יש כל כך הרבה איוולים. פשוט תראה את הדו"ח. אפילו באו הם לעיצוב מחדש, הם שוטים. אין הם מְסוּגַלים לוותר על הרגלי האיוְולוּת. לכן נעשתה הכללה, מַנְדַה: "כולם רעים."

אלא ההבדל היחיד הוא שבתנועה שלנו, הרעים עוברים תהליך, בעוד שבחוץ אין סימוך לכך. יש עוד תקווה עבורם להיות טובים, אבל בחוץ, אין שום תקווה. זה ההבדל. אחרת, כולם רעים. גם ללא יכולת להבדיל, אתה יכול להגיד. מַנְדָאהּ סוּמַנְדַה-מַתַיוֹ (שׂ.ב. 1.1.10). עכשיו, איך הממשלה תהיה טובה? גם זה רע.

השם של מַהָאפְּרַבְּהוּ הוא "פַּתִיתַה-פָּאוַנַה"; הוא גוֹאֵל את כל האנשים הרעים. ב קַלִי-יוּגַה אין אנשים טובים בכלל - כולם רַעים. חזק תצטרך להפוך, כדי להתמודד עם כל האנשים הרעים.