HE/Prabhupada 0060 - חיים לא יכולים לבוא מחומר

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0059 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0061

חיים לא יכולים לבוא מחומר
- פְּרַבְּהוּּפָּאדַה 0060


שיחת חדר עם סְוַרֻוּפַּה דַמוֹדַרַה, ה-28 בפברואר, 1975

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אנחנו אומרים שהחיים, ישות החיים, היא שם בזרע וכשהיא באה לרחם האישה, אז מתפתח הגוף. זוהי ההתחלה של החיים. זה מעשי. החיים, שנוצרים בתהליך, הם חלק ממהות כלל החיים. לכן ההתחלה היא אלוהים - גַ'נְמָאדי אַסְיַה יַתַהּ (שׂ.בּ. 1.1.1). אַתְהָאתוֹ בְּרַהְמַה גְ'יגְ'נָֿאסָא. אז אנו צריכים לבסס תיאוריה זו, בעולם מולך שולל... וחוץ מזה, מדוע הם אינם יכולים לייצר חיים מחומר? מה הערך של המילה שלהם? הם לא הצליחו לעשות זאת. איפה ההוכחה שחיים באים מחומר? אתה, תעשה את זה.

סְוַרֻוּפַּה דָאמוֹדַרַה: ההוכחה נמצאת בשלב החקירה.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אֵה? זה שטויות. שטויות. ההוכחה, שְׁמִן החיים, באים חיים, ישנה הוכחה, כל כך הרבה הוכחות. אדם, חיה, עצים - הכל בא מהחיים. עד עתה, איש לא ראה איש שנולד מאבן. אף אחד לא ראה. לעתים זה נקרא, וְרּישְׂצ'יקַה-תַנְּדֻוּלַה-נְיָאיַה. אתה יודע מה? וְרּישְׂצ'יקַה תַנְּדֻוּלַה-נְיָאיַה. וְרּישְׂצ'יקַה פירושו עקרב, וְתַנְּדֻוּלַה משמעותו אורז. לפעמים אנו רואים ערימות של אורז, והעקרב בא. אבל זה לא שהאורז הוליד את העקרב. לא ראית את את זה בארץ שלך? אנחנו ראינו זאת. מהאורז, ערימות של אורז, עקרב אחד, עקרב קטן, מגיע. העובדה היא שההורה של העקרב, הם שמים את הביצים בתוך האורז, ותוך תהליך התסיסה, העקרב יוצא החוצה, לא שמהאורז העקרב מגיח ויוצא ככה. לכן זה נקרא, וְרּישְׂצ'יקַה-תַנְּדֻוּלַה-נִיָאיַה. וְרּישְׂצ'יקַה משמעותו עקרב, וְתַנְּדֻוּלַה פירושו אורז. אז "חיים באים מחומר" - זה נקרא, וְרּישְׂצ'יקַה-תַנְּדֻוּלַה-נְיָאיַה.

חיים לא יכולים לבוא מחומר. חוץ מזה... כמו שכאשר יש חיים, ישות חיים, הגוף גדל, הגוף משתנה או גדל, כפי שאתה אומר. אבל אם הילד מת, או נולד כשהוא מת, אז הגוף אינו גדל. חומר גָדֵל על החיים.