HE/Prabhupada 0063 - אני אהיה נגן מרידנגה גדול

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0062 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0064

אני אהיה נגן מְרּידַנְְֹגַה גדול
- פרבהופאדה 0063


הרצאת הגעה - דָאלָאס, ה-3 בְּמֵרְץ, 1975

אז אני מאוד מרוצה לראות את האווירה כאן. חינוך פירושו תודעת קְרּישְׁנַּה. זה חינוך. אם אנו פשוט מבינים, "קְרּישְׁנַּה הוא האישיות העילאית. הוא גדול, ואנו כולם כפופים לו. העסק שלנו אז הוא, לשרת את קְרּישְׁנַּה." שתי שורות אלו - אם אנחנו מבינים - אז חיינו מושלמים.

אם פשוט נלמד איך להוקיר את קְרּישְׁנַּה, איך לרצות אותו, להלביש אותו יפה, לתת לו מאכלים טעימים ונחמדים, לקשט אותו בקישוטים ובפרחים, להציע לו את הוקרותינו הַנִּכְבָּדוֹת, איך לזמר את שמו, בדרך זו, אם נחשוב פשוט, גם ללא החינוך-לכאורה נהפוך להיות האדם השלם ביקום. זאת תודעת קרישנה.

היא לא דורשת חינוך א' ב' ג' ד'. היא מבקשת רק, שינוי פשוט של תודעה. אז אם ילדים אלו קיבלו מראשית החיים... הייתה לנו את ההזדמנות להיות מאומנים באופן זה, על ידי ההורים שלנו. הרבה אנשים קדושים נהגו לבקר בבית של אבי.

אבי היה וַיְשְׁנַּוַה. הוא היה וַיְשְׁנַּוַה, והוא רצה שאהיה בעצמי וַיְשְׁנַּוַה. כל פעם שאדם קדוש היה בא, הוא היה מבקש ממנו, "ברך נא את בני, כך שהוא יכול להפוך להיות משרת של רָאדְהָארָאנִּי." זו הייתה התפילה שלו. הוא לעולם לא התפלל לשום דבר. והוא חינך אותי, איך לנגן בַּמְּרּידַנְֹגַה. אמי הייתה נגד. היו שני מורים - אחד בשביל ללמד אותי א' ב' ג' ד', והשני בשביל ללמד אותי מְרּידַנְֹגַה. אז מורה אחד חיכה, והשני היה מלמד אותי איך לנגן בַּמְּרּידַנְֹגַה. אז אמי כעסה, "מה אלו השטויות? מה אתה מלמד מְרּידַנְֹגַה? מה הוא יעשה בַּמְּרּידַנְֹגַה הזאת?" כנראה אבל אבי רצה שאהיה נגן מְרּידַנְֹגַה גדול בעתיד. (צחוק) לכן אני חב לאבי חוב גדול, והקדשתי את הספר שלי, הספר קְרּישְׁנַּה, לו. הוא רצה בכך. הוא רצה שאהיה מזמין ומסביר של בְּהָאגַוַתַה, שְׂרִימַד-בְּהָאגַוַתַם, ונגן מְרּידַנְֹגַה, ושאהפוך להיות משרת של רָאדְהָארָאנִּי.

אז על כל הורה לחשוב כך; או אחרת לא יהפוך לאבא או לאמא. זאת ההוראה של הַשָּׂאסְתְרַה. זה מופיע בַּשְּׂרִימַד-בְּהָאגַוַתַם, קָנְטוֹ חמישי: (שׂ.ב 5.5.18) פִּיתָא נַה סְיָאג' גַ'נַנִי נַה סְיָאד גוּרוּר נַה סַה סְיָאת סְוַַה-גַ'נוֹ נַה סַה סיָאת. בדרך זו, המסקנה היא: נַה מוֹצַ'ֵיד יַהּ סַמוּפֵּתַה-מְרּיתְיוּם - אם אדם איננו מסוגל להציל את התלמיד שלו מסכנת המוות המיידית, אל לו להפוך לגוּרוּ. אל לאיש להפוך לאבא או לאמא, אם אין בידו לעשות זאת. בדרך זו, אין חבר, אין קרובים, אין אבא, אין... אם אין ביכולתו ללמד את הזולת, איך להינצל ממלתעות המוות. חינוך זה, חסר בכל רחבי העולם כולו. והדבר הפשוט הוא שאפשר להימנע מהמלכוד הזה של לידה, מוות, זקנה ומחלות פשוט על ידי זה שְׁנֵעֲשֵׂה מוּדָעים לקְרּישְׁנַּה.