Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

HE/Prabhupada 0062 - להגות בקרישנה ללא הפסקה

From Vanipedia


להגות בקרישנה ללא הפסקה
- פרבהופאדה 0062


הרצאה על שׂ.ב. 1.8.18 - שׁיקָגוֹ, ה-4 ביוּלי, 1974

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אַרָאדְהיתוֹ יַדי הַריס תַפַּסָא תַתַהּ קיםּ. אם אתה יכול להוקיר את קְרּישְׁנַּה, אז אין יותר צורך בסיגופים, תעניות... למען הֲגְשִׁים את העצמי או למען הֲכִּיר את אלוהים, ישנם כל כך הרבה תהליכים, סיגופים, תעניות. לעתים אנו הולכים ליער, הולכים ליער כדי לראות היכן אלוהים, איפה... שם, ישנם תהליכים שונים, אבל הַשָׂאסְתְרַה אומרת שאם אתה מוקיר את קְרּישׁנַּה: אַרָאדהיתוֹ יַדִי הַריס תַפַּסַא תַתַהּ קיםּ - אין צורך לעבור תעניות וסיגופים חמורים. וְנַרָאדְהיתוֹ, נַרָאדְהיתוֹ יַדי הַריס תַפַּסָא תַתַהּ קיםּ, ולבסוף לאחר רָבִּים..., לאחר תעניות וסיגופים חֲמוּרִים וְרָבִּים, אם, אם אינך יודע מהו קְרּישְׁנַּה, מה אי לכך השימוש? זה חסר תועלת. נַרָאדְהיתוֹ יַדי הַריס תַפַּסָא תַתַהּ קיםּ, אַנְתַר בַּהיר יַדי הַריס תַפַּסָא תַתַהּ קיםּ. באופן דומה, אם אתה יכול לראות עשרים-וארבע שעות ביממה את קְרּישְׁנַּה, מבפנים ומבחוץ, אז זה הסוף לכל הַתַפַּסְיַה.

אז כאן קְרּישְׁנַּה אומר שוב, קוּנְתִי אומרת "למרות שְׁקְרּישְׁנַּה הוא מבפנים ומבחוץ, משום שאין לנו את העיניים לראות אותו", אַלַקְׂשְיַם, "בלתי נראה". בדיוק כשם שכאן קְרּישְׁנַּה היה נוכח בקרב בקוּרוּקְשֵׁתְרַה, רק חמשת הפָּאנְּדַּוים, בדיוק ככה, ואמא שלהם קוּנְתִי, היו יכולים להבין שקְרּישְׁנַּה הוא אישיות אלוה העילאי. וגם מעטים אחרים. אז למרות שקרישנה היה נוכח, היה מי שקיבל אותו כאדם רגיל. אַוַגָ'א..., אַוַגָ'אנַנְתי מָאםּ מֻוּדְּהָא מָאנוּשִׁיםּ תַנוּם אָשְׂריתַם. משום שהוא היה אדיב מאוד לחברה האנושית, הוא בא באופן אישי. עדיין, כיוון שלא היו להם עיניים לראות אותו, הם לא יכלו לראות. לכן קוּנְתִי אומרת, אַלַקְשְׁיַם, "אתה בלתי נראה, למרות שאתה אַנְתַהּ בַּהִיהּ, סַרְוַה-בְּהוּתַנַם." לא אַנְתַהּ בַּהִיהּ של הדבק - של כולם.

קְרּישְׁנַּה נמצא בלב של כולם: אִישְׂוַרַהּ סַרְוַה-בְּהֻוּתָאנָאםּ הְרּיד-דֵשֵׂה. מצביע לכך, הְרּיד-דֵשֵׂה, ששם בלב, קְרּישְׁנַּה נמצא. כעת, לכן, מְדיטָצְיָה, עקרון יוֹגָה, הוא איך למצוא את קְרּישְׁנַּה בתוך הלב. זה נקרא מְדיטָצְיָה. אז המקום של קְרּישְׁנַּה הוא תמיד טְרַנְסְצֶנְדֶנְטָלי.

אם אנחנו מקבלים את התהליך הַטְרַנְסְצֵנְדֶנְטָלי, תודעת קְרּישְׁנַּה, עקרונות מְוַסְְּתִים, ומנסים להפוך חופשיים מחיי חטא. כיוון שאינך יכול לראות את קְרּישְׁנַּה, או להבין את קְרּישְׁנַּה, בזמן שאתה מוציא לפועל את כל מעשי החטא. אז זה לא אפשרי: נַה מָאםּ דוּשְׁקְרּיתינוֹ מֻוּדְּהָאהּ פְּרַפַּדְיַנְתֵה נַרָאדְהַמָאהּ - אלו שהם דוּשְׁקְרּיתינַהּ... קְרּיתי פירושו שבח, ראוי לשבח; אבל דוּשְׁקְרּיתי, אך השבח משמש על מעשי חטא. אז, אנחנו מבקשים מ... אנו לא נבקש; אלה שלנו - אני מתכוון לומר - חוקים ותקנות, שאדם צריך להיות חופשי ממעשי חטא.

המעשים הם, ארבעת העמודים של חיי החטא, הם מין נטול מסגרת, אכילת-בשר, שיכרון-חושים והימורים. אז ניתנת בזו העצה לתלמידים שלנו..., לא עצה, עליהם לעקוב אחריה, אחרת הם ייפלו. כיוון שאדם המבצע מעשי חטא איננו יכול להבין את אלוהים. מצד אחד עלינו לתרגל את העקרונות המְוַסְּתִים, ואת תהליך המסירות, מצד שני עלינו להימנע ממעשי חטא. אז קְרּישְׁנַּה נוכח, ואתה יכול לדבר עם קְרּישְׁנַּה, אנחנו יכולים להיות עם קְרּישְׁנַּה. קְרּישְׁנַּה הוא כה אדיב. בדיוק כמו שקוּנְתִי מדברת עם קְרּישְׁנַּה כאחיין שלה, באותו האופן אתה יכול לדבר עם קְרּישְׁנַּה כַּבֵּן שֶׁלְךָ, כַּבָּעַל שֶׁלָךְ, כַּמְּאָהֵב שֶׁלָךְ, כֶּחָבֵר שֶׁלְךָ, כַּאָּדוֹן שֶׁלְךָ, כִּרְצוֹנְךָ.

אז אני מאוד מרוצה, לראות את מקדש שיקגו. מה שאתם עושים יפה מאוד, וגם ההיכל מאוד יפה. המשיכו עם גישת השירות שלכם וגלו את קְרּישְׁנַּה. חייכם אז יהיו למוצלחים. תודה רבה לכם.

דְבֵקִים: גָ'איַה! הַרי בּוֹל!