HE/Prabhupada 0069 - אני לא הולך למות

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0068 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0070

אני לא הולך למות
- פרבהופאדה 0069


קטעי שיחות - ה-27 במאי, 1977, וְרּינְדָאוַן

קִירְתַנָאנַנְדַה: לא נוכל להיות מאושרים אם אתה לא בסדר.

פְּרַבְּהוּפַָּאדַה: אני כל הזמן בסדר.

קִירְתַנָאנַנְדַה: למה שלא תעביר אלינו את הגיל המופלג שלך?

פְּרַבְּהוּפַָאדַה: כשאני רואה שדברים הולכים יחד יפה, אני מאושר. מה העניין הזה עם הגוף? גוף הוא גוף. אנחנו לא הגוף.

קִירְתַנָאנַנְדַה: לא היה זה פּוּרוּדָאסַה שנתן לאביו את נעוריו?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: הְמְם?

רָאמֵשְׂוָרַה: יָאיַתי. המלך יָאיַתי עשה עסקה והתמקח על גילו המופלג.

קִירְתַנָאנַנְדַה: עם הבן שלו. אפשר לעשות את זה.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: (צוחק) מי עשה?

רָאמֵשְׂוָרַה: המלך יָאיַתי.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אַה. יַיָאתי. (תיקֵּן) לא, למה? אתה הגוף שלי. אז תמשיך אתה לחיות. אין הבדל. בדיוק כפי שאני עובד, אז גם גוּרוּ מַהָארָאגַ'ה שם, בְּהַקְתִיסִידְדְהָאנְתַה סַרַסְוַתִי. אמנם פיזית ייתכן שלא, אבל בכל פעולה הוא שם. אני חושב שלמעשה אני כתבתי על כך.

תַמָאלַה קְרּישְׁנַּה: כן, זה בָּבְּהָאגַוַותָם, "מי שחי איתו, חי לנצח." מי שזוכר את המילים שלו חי לנצח."

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אז אני לא הולך למות. קִירְתיר יַסְיַה סַה גִ'יוַתי: "מי שעשה דבר משמעותי, הוא חי לנצח". הוא לא מת. אפילו בחיים הפרקטיים שלנו... כמובן, זה חומרי, קַרְמַה-פְּהַלַה. צריכים לקבל גוף נוסף בהתאם לָקַּרְמַה. אבל בשביל הַדָּבֵק אין דבר כזה. הוא תמיד מקבל גוף כדי לשרת את קְרּישְׁנַּה. אז אין קַרְמַה-פְּהָלַה.