HE/Prabhupada 0082 - קרישנה נמצא בכל מקום

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0081 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0083

קְרּישְׁנַּה נמצא בכל מקום - פרבהופאדה 0082


הרצאה על ב.ג. 4.24 - ה-4 בְּאוֹגוּסְט, 1976, מָאיָאפּוּר הֶחַדָּשָׁה (חווה צרפתית)

דָבֵק: אנו אומרים שֶׁקְרּישְׁנַּה נמצא במישור הרוחני, בלב ליבה של הישות החיה.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: קְרּישְׁנַּה נוכח בכל מקום.

דָבֵק: כאישיות או כאנרגיה?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: באנרגיה שלו. גם באישיות. איננו יכולים לראותו כאיש בעיניים הנוכחיות, אבל את האנרגיה ניתן לחוש. הבהירו את הנקודה הזאת, עוד ועוד. אז כשאנו מבינים זאת לגמרי, אז הפסוק הזה, שהכל בְּרַהְמַה, סַרְוַםּ קְהַלְוְ אידַםּ בְּרַהְמַה... הדבק המתקדם, הוא לא רואה דבר מלבד קְרּישְׁנַּה.

דָבֵק: שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדה, האם יש הבדל ממשי בין האנרגיה החומרית והאנרגיה הרוחנית?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן, הבדל, יש הרבה הבדלים. אותה הדוגמא, חשמל. כל כך הרבה דברים עובדים, הבדלים של אנרגיה. אפילו מכונת ההקלטה עובדת, חשמל. על ידי אותה האנרגיה, חשמל. לכן קְרּישְׁנַּה אומר: "אַהַםּ סַרְוַסְיַה פְּרַבְּהַוַהַּ" (ב.ג. 10.8). הוא המקור לכל.

דָבֵק: זה מוסבר בַּבְּהַגַוַד-גִיתא שגופו של אדם משתנה במהלך חייו, אלא רואים שאדם שחור לעולם אינו הופך לבן, או שיש קבוע כלשהו, יש משהו קבוע בתוך הגוף למרות שהוא משתנה. מהו? כיצד זה ייתכן, הגוף משתנה אבל עדיין אנחנו רואים איש אחד מגיל הנעורים, לבגרות, עד לזקנתו.

פְּרַבְּהוּפָּאדה: אז כשתתקדמו יותר תמצאו שאין עוד הבחנה בין שחור ולבן. בדיוק כמו פרח שמלבלב, הרבה צבעים יוצאים החוצה. אז זה בא מאותו המקור. בדרך זו אין הבדל כזה, אבל כדי שיהיה יפהפה יש כל כך הרבה צבעים. בזריחת החמה יש שבעה צבעים, ומשבעה צבעים אלה, גוונים רבים יוצאים החוצה, אלה במקור מהצבע הלבן, ואז כל כך הרבה צבעים באים. האם זה ברור או שלא?

דָבֵק: שְׂרִילַה פְּרַבְּהוּפָּאדה, אם קְרּישְׁנַּה יצר הכל והכל כנוע לרצונו של קְרּישְׁנַּה, האם אנחנו יכולים באמת לומר מהו טוב או רע?

פְּרַבְּהוּפָּאדה: אין טוב או רע, זו רקיחה מנטלית. אבל בצד השלם, בעולם החומרי משמעותו הכל רע.