HE/Prabhupada 0083 - זמרו הרא קרישנה והכל יבוא

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0082 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0084

זמרו הרא קרישנה והכל יבוא - פרבהופאדה 0083


הרצאה על שְׂרִימַד בְּהָאגַוַתַם 7.9.13-11 - הָוָואִי, ה-24 בְּמֵרְץ, 1969

אז פְּרַהְלָאדַה מַהָארָאגַ'ה אומר - כבר שוחחנו על כך - שזה לא דורש שום כישורים מיוחדים. כדי להעניק נחת, לרצות, לספק את הריבון, לא דרושים שום כישורים מוקדמים מראש: אוֹ, צריכים לעבור בחינה באוניברסיטה, או שמוכרחים להיות אנשים עשירים כגון רוֹקֵפֶלֵּר או פוֹרד, או שחייבים להפוך לזה או זאת... אין תנאים. אַהַיְתוּקייַ אפְּרַתיהַתָא. אם אתם רוצים לאהוב את קְרּישְׁנַּה, אין בכלל הגבלה. אין שום מניעה. הדרך סלולה בפניכם. עליכם להיות פשוט כנים. זה הכל. אז קְרּישְׁנַּה יפנה את הדרך עבורכם. ואם אין כנות, אז מָאיָא של קְרּישְׁנַּה, היא שם. הוא תמיד, היא תמיד תציב איזו אבן-נגף, איזה מכשול: "לא זה, לא זה, לא זו."

אז פְּרַהְלָאדַה מַהָארָאגַ'ה החליט, "למרות שאני ילד, אין לי חינוך, לא למדתי את הַוֵּדוֹת, ונולדתי לאב אָתֵאִיסט, ממעמד שפל, אז כל הכישורים הרעים... אז, עבור אנשים חסודים ואינטלקטואליים אלוהים הוא מושא סגידה, לוֹ מציעים מזמורים וֵדיים, ועבור בְּרָאהְמַנּים, מן החברה הגבוהה. אז אין לי כישורים כאלו. אבל עדיין, כל האלים למחצה שהם כל כך נעלים במעמד שלהם, הם ביקשו ממני. זה אומר שאלוהים יכול לקבל נחת גם ממני. אחרת איך הם ממליצים? אז אי אלו כישורים שיש לי, או אינטליגנציה שיש לי, אני יכול להציע אותם לקְרּישְׁנַּה."

לכן, התנועה הזאת לתודעת קְרּישְׁנַּה היא כזאת, וכל הכישורים שיש לכם, אלה מספיקים. אתם מתחילים עם כישורים אלו. נסו לשרת את קְרּישְׁנַּה עם הכישורים שלכם. מפני שכישורים אמיתיים אלה התחושה של השירות שלכם - אלו כישורים אמיתיים. אז פתחו את התחושה הזאת, לא את הכישורים החיצוניים, יופי, עושר, ידע, זה וזו - לא. לדברים הללו אין ערך. הם בעלי ערך רק אם הם מועסקים בשירות לְקְרּישְׁנַּה. אם אתה איש עשיר מאוד, אם אתה מעסיק את הוֹנְךָ בשירות לְקְרּישְׁנַּה... זה בסדר גמור. אבל אין בזה צורך להיות ולהיעשות מאוד עשירים. אז אתם יכולים לשרת את קְרּישְׁנַּה.

אז פְּרַהְלָאדַה מַהָארָאגַ'ה אומר: נִיצ'וֹ אַגַ'יָא גוּנַּה-ויסַרְגַם אַנוּפְּרַוישְׁטַהּ פֻּוּיֵתַה יֵנַה פּוּמָאן אַנוּוַרְנּיתֵנַה. עתה, אדם יכול לשאול, כיוון שֶׁפְּרַהְלָאדה נולד לאב לא טהור. זה טיעון. פְּרַהְלָאדַה איננו לא-טהור, אבל לצורך הטיעון, נולד לאב שפל, או משפחה ממעמד נמוך, או דבר כזה, דברים כאלה ואחרים ייתכן שהם יגידו. אבל פְּרַהְלָאדַה מַהָארָאגַ'ה אומר "אם רק אתחיל, פשוט להלל את הריבון, אז אעשה טהור."

אם אזמר את הטוהר... מנטרה הַרֵא קְרִישְׁנַה זו היא תהליך הטיהור. לא שיהיה עלי לְהִטַּהֵר אחרת ואז לזמר את המנטרה הַרֵא קְרּישְׁנַּה. לא. תתחילו לזמר. אז היא תִטַּהֵר. אתם תִטַּהֲרוּ. תתחילו לזמר. בכל מצב שאתם, זה לא משנה.

למעשה אני התחלתי זאת, את התנועה הזו לתודעת קְרּישְׁנַּה - לא שהם באו במצב מְטֹהָר מאוד. שאנחנו, כל אחד מכם, יודעים, אלו מכם שבאו אלי, הם, לפיכך, הם התאמנו מגיל הילדות... לפי הסטנדרט הַהוֹדי, הם לא יודעים אפילו את עקרונות הַהִיגייֵנָה. היכן ישנה שאלה של טיהור? אתם רואים.

בהודו המערכת היא שֶׁמִּן הַיַּלְדוּת, ילד מאומן לעשות אמבטיה, לצחצח שיניים בבוקר. כן. אני זוכר, כשהבן השני שלי היה בן ארבע שנים לערך, אז לפני ארוחת הבוקר, הייתי שואל אותו, "תראה לי את השיניים שלך." הוא היא מראה... "כן." "בסדר גמור, רחצת את השיניים שלך. זה בסדר גמור. אז אתה יכול לקחת ארוחת בוקר." אז האימון הזה יש ונמצאים. אבל פה, במדינה הזאת, האימון... כמובן, ישנם במקום אחר, אבל לא באופן מאוד קפדני. אז זה לא משנה. זמרו הַרֵא קְרּישְׁנַּה. התחילו הַרֵא קְרּישְׁנַּה. אז הכל יבוא. הכל יבוא.