HE/Prabhupada 0086 - למה יש הבדלים

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0085 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0087

למה יש הבדלים
- פרבהופאדה 0086


שְׂרִי אִישׂוֹפַּנישַׁד, מַנְטְרַה 10-9 -- לוֹֹס אָנְגֵ'לֶס, מָאי 14, 1970

מדוע אנו מוצאים אישויות שונות ורבות כל כך? אם זה בְּסָך הַכֹּל הֶרְכֵּב של ריר, מרה ואוויר, מדוע אינן דומות? אז הם לא מפתחים את הידע הזה. מדוע ישנם כל כך הרבה הבדלים? איש אחד נולד מיליונר, איש אחר נולד, הוא לא יכול אפילו לאכול שתי ארוחות ביום, למרות שהוא נאבק קשה מאוד. למה ישנה אפליה כזאת? מדוע אדם מוכנס למצב מועדף כזה? למה האחר לא? אז ישנו חוק הַקַּרְמַה, הָאינְדיוִידוּאָליוּת.

אז זה הוא יֶדַע. לכן הָאִישׂוֹפַּנישַׁד אומר: אַנְיַד אֵוָאהוּר וִידיַיָה אַנְיַד אָהוּר אַוִידְיַיָה - אלו שהם בבערות, הם מפתחים סוג שונה של התקדמות בידע, ואלה שהם למעשה בידע, הם מפתחים בדרך שונה.

אנשים רגילים, הם לא אוהבים את הפעילויות שלנו, תודעת קְרּישְׁנַּה. הם מופתעים. גַרְגַמוּני אמר לי אתמול בערב שאנשים שואלים, "מאיפה אתם משיגים כל כך הרבה כסף? אתם רוכשים כל כך הרבה מכוניות וקניין רב מהכנסיה ומכלכלים חמישים, שישים אנשים מדי יום ונהנים. מה זה?" (צחוק) אז הם מופתעים. ואנחנו מופתעים כיוון שהשוטים האלה עובדים כל כך קשה רק כדי למלא את הבטן.

אז בְּהַגַוַד-גִיתָא אומרת: יָה נישָׂה סַרְוַה-בּהֻוּתָאנָאםּ תַסְיָאםּ גַ'אגְרַתִי סַמְּיַמִי. אנחנו רואים אנשים אלה ישנים, והם רואים אותנו כמבזבזים את הזמן. זה המבט ההפוך. למה? כי קו הפעולה שלהם שונה מֵחַד, וּמֵאידָך קו הפעולה שלנו אחר. כעת, זה נתון בידיים של אדם אינטליגנטי שהפעולות שלו למעשה נכונות.

דברים אלה נידונים בצורה נאה בספרות הוֵדית. ישנו נוסף, בדיוק כפי שזה אִישׂוֹפַּנישַׁד, ישנו אוּפַּנישַׁד נוסף, גַרְגַה אוּפַּנישַׁד. זֵה וּבְכֶן הַשִּׁיחַ שבין בעל ואישתו, דברים מלומדים. הבעל מלמד את האישה: אֵתַד וידיתְוָה יַהּ פַּרְיָאתִי סַה אֵוַה בְּרָאהְמַנַּה גַרְגי, אֵתַד אַוידיתְוָה יַהּ פַּרְיָאתי סַה אֵוַה קְרּיפַּנָה. תרבות ידע אמיתית זאת, מי ש... כולם נולדים ולבסוף כולם ימותו. אין חילוקי דעות בנושא הזה. אנו נמות והם גם כן ימותו. הם יכולים לומר, "אתה חושב על לידה, מוות, זקנה ומחלות. אז האם אתה מתכוון לומר שכיוון שאתה מטפח ידע של תודעת קְרּישְׁנַּה, תהיה חופשי ממתקפת טבע הזו של ארבעה עקרונות?" לא. זאת לא העובדה. העובדה היא, גַרְגַה אוּפַּנישַׁד אומר: אֵתַד וידיתְוָה יַהּ פַּרְיָאתי - מי שעוזב את הגוף הזה לאחר שהוא יודע מי הוא - סַה אֵוַה בְּרָאהְמַנַּה - הוא בְּרָאהְמַנַּה. בְּרָאהְמַנַּה... אנו נציע לך את החוט הקדוש. מדוע? פשוט נסה להבין מהי התעלומה של החיים. זה בְּרָאהְמַנַּה. ויגָ'אנַתַהּ. קראנו בפסוק זה, ויגָ'אנַתַהּ. מי שעוזב את גופו לאחר שהוא יודע דברים כפי שהם, הוא בְּרָאהְמַנַּה.