HE/Prabhupada 0087 - החוק של הטבע החומרי

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0086 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0088

החוק של הטבע החומרי
- פברהופאדה 0087


הרצאה על הקריאה שפותחת את שְׂרִי אִישׂוֹפַּנִישַׁד - לוס אנג'לס, ה-28 באפריל, 1970

כן. הכל בעולם החומרי, יש לו זמן קבוע. ובתוך הזמן הקבוע, ישנם שישה סוגים של שינויים. קודם כל לידה, אז צמיחה, ואז הישארות, אז ייצור תוצרי-לוואי, אז קמילה, ולבסוף היעלמות. זה חוק הטבע החומרי. פרח זה נולד, בתור ניצן, אז גדל, נשאר למשך יומיים, שלושה ימים, אז מייצר זרע, תוצר-לוואי, אז מתייבש בהדרגה, ואז מסתיים. (הצידה:) אז זה נקרא שַׁדּ-וִיקָארַה, שישה סוגים של שינויים.

אז אתה לא יכול לעצור את זה באמצעות המדע המודרני שלך לכאורה. זה נקרא אַוִידְיָא. אנשים מנסים להציל את עצמם, ולעתים הם שחים בטיפשות שעל ידי ידע מדעי יהיה האדם בן-אלמוות. הָרוּסִים מדברים כך, באופן זה. אז זוהי אַוִידְיָא, בורות. לא ניתן לעצור את התהליך של החוקים החומריים. לכן בבְּהַגַוַוד-גִיתָא נאמר, דַיְיוִי הִי אֵשָׁא גוּנַמַיִי מַמַה מָאיָא דוּרַתְיַיָא (ב.ג. 7.14). התהליך של הטבע החומרי, שמורכב משלוש איכויות - סַתְּוַה-גוּנַה, רַג'וֹ-גוּנַה, תַמוֹ-גוּנַה... תְרִי-גוּנַה.

משמעות נוספת של גוּנה היא חבל. כפי שכבר ראיתם חבלים, הם מגולגלים בשלושה תהליכים. קודם כל חבל דק, אז שלושה מהם, הם מגולגלים, ואז שוב שלושה מגולגלים, ואז שוב שלושה. החבל המסיים חזק מאוד. אז שלוש איכויות אלו, סַתְוַה, רַגַ'ה, תַמוֹ-גוּנַה, הן מתערבבות. שוב הן יוצרות איזשהו תוצר-לוואי, ושוב מתערבבות, ושוב מתערבבות. בדרך זו שמונים ואחת פעמים הן מגולגלות. אז גוּנַמַיִי מָאיָא, מוסיפות לקשור אתכם עוד ועוד. אז אינכם יכולים להיחלץ מהקשירה הזו של העולם החומרי. קשירה. לכן היא נקראת אַפַּוַרְגַה. תהליך זה של תודעת קרישנה פירושו איוּן של תהליך הפַּוַרְגַה.

אתמול הסברתי מהי פַּוַרְגַה זו לגַרְגַמוּנִי. פַּוַרְגַה זו פירושה הקו של האות פַּא. אתם יודעים, אלו שלמדו דֵוַונַגַרִי זה. ישנם סימני אלפבית בדֵוַונַגַרִי, קַה קְהַה גַה גְהַה נַה צַ'ה צְ'הַה גַ'ה גְ'הַה נַה. בדרך זו חמישה סוגים של אותיות, בכל שורה. אז באה השורה החמישית בטבלה, פַּה פְּהַה בַּה בְּהַה מַה. אז פַּוַרְגַה זו משמעותה פַּה. ראשית כל פַּה. פַּה משמעותה פַּרַוַה, תבוסה. כולם מנסים, נאבקים קשה מאוד כדי לשרוד, אבל מובסים. קודם פַּוַרְגַה. פַּה פירושה פַּרַוַה. ואז פְּהַה. פְּהַה משמעותה קצף. בדיוק כמו סוס, כשהוא עובד מאוד קשה, תראו שיש לו קצף שיוצא מהפה, אנחנו לפעמים גם, כשאנחנו מאוד עייפים לאחר שאנו עובדים קשה מאוד, הלשון הופכת יבשה ולעתים מופיע קצף. אז כולם עובדים קשה מאוד לעינוג חושים, אבל מובסים. הפַּה, פְּהַה, ובַּה. בַּה משמעותו קשר זה. אז קודם כל פַּה, אז פְּהַה, ושלישי הקשר שכובל, אז בַּה, בְּהַה. בְּהַה פירושו הכאה, פחד. ואז מַה. מַה פירושו מְרֶתְיוּ, או מוות.

אז תהליך תודעת קרישנה זה הוא אַפַּוַרְגַה. אַפַּה. אַ משמעותו בלי. פַּוַרְגַה, אלו הסימנים של העולם החומרי, וכשמוסיפים את התחילית אַ, אַפַּוַרְגַה, הפירוש הוא ללא אלה.