HE/Prabhupada 0090 - ניהול באופן שיטתי - איך תתפקד אִיסְקוֹן אחרת

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0089 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0091

ניהול באופן שיטתי - איך תתפקד אִיסְקוֹן אחרת
- פרבהופאדה 0090


הליכת בוקר - ה-5 בְּדֵצֵמְבֶּר, 1973, לוֹס אָנְגֵ'לֶס

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כולם שייכים למשפחה של קְרּישְׁנַּה, אבל עלינו לראות מה עושים בפועל למען קְרּישְׁנַּה. בדיוק כפי שכולם אזרחים של המדינה. מדוע לאיש ניתן מעמד גבוה ותואר מכובד?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה?: מדוע? מפני שהוא מוּכָּר.

סוּדָאמָא: נכון.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אז אדם צריך לתת שירות. לחוש, "אני שייך למשפחה של קְרּישְׁנַּה," ולא לעשות למען קְרּישְׁנַּה, זה לא..

סוּדָאמָא: זה לא טוב.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: זה לא טוב. זה אומר שהוא... מהר מאוד הוא ישכח שוב את קְרּישְׁנַּה. שוב הוא ישכח.

סוּדָאמָא: למעשה, האלמנט האחר הוא כל כך חזק. אנשים אלו פה, משום, למרות שהם חלק מהמשפחה של קְרִישְׁנַה, אבל משום שהם שכחו, אז אנו נעשים מושפעים מהשכחה שלהם.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. שכחה פירושה מָאיָא.

סוּדָאמָא: כן.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: מָאיָא היא שום דבר. היא שכחה. זה הכל. אין לה קיום. שכחה, היא לא עומדת. אבל כל עוד היא שם, היא מאוד בעייתית.

סוּדָאמָא: נשאלתי שאלה מפי דְבֵקִים שלעתים לא מרגישים שמחים ומאושרים. אפילו הם אומללים, מֶנְטָאלית, עדיין עליהם להמשיך בתודעת קְרּישְׁנַּה. אני אומר להם, גם אם מישהו אומלל...

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אבל עליך להראות דוגמא. אם אתה מראה דוגמא בדרך שוֹנָה, איך הם ילכו בעקבותיך? דוגמא טובה יותר ממרשם. מדוע אתה חי בחוץ?

סוּדָאמָא: ובכן, אני...

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: (הפסקה) ...בפעם שעברה, הבריאות שלי כל כך הִדַּרְדְרָה, שהייתי חייב לעזוב את המקום הזה. זה לא אומר שאעזוב את החברה. הלכתי לְהוֹדוּ והבראתי. או שבאתי לְלוֹנְדוֹן. זה בסדר גמור. אז בריאות ישנה לעתים... אבל זה לא אומר שעלינו לוותר על הַחֶבְרָה. אם הבריאות שלי איננה מתאימה לפה, אלך... יש לי מאה מרכזים. ואתה לא תצא מהיקום, בשביל שהבריאות שלך תשתקם. עליך להישאר בתוך היקום הזה. אז למה אתה עוזב את החברה? (הפסקה) ...שְׂרִי נַרוֹתְתַמַה דָאסַה תְהָאקוּרַה. עלינו לחיות עם הדבקים. מדוע עזבתי את המשפחה? כי לא היו דבקים. לכן באתי... אחרת, בגילי המתקדם, לא היה לי נוח. לא. איננו אמורים לחיות עם הלא-דבקים, אלה אולי אנשי משפחה או פלוני. בדיוק כמו מַהָארָאגַ'ה ויבְּהִישַׁנַּה. מפני שאחיו לא היה דבק, הוא עזב אותו, עזב אותו. הוא בא לרָאמַצַ'נְדְרַה. ויבְּהִישַׁנַַּה. אתה יודע זאת? סוּדָאמָא? כן.

הְרּידַיָאנָאנְדַה: אז פְּרַבְּהוּפָּאדַה, זה נאמר שֶׁסַּנְניָאסִי לא אמור לחיות לבדו, זה אומר, רק עם דבקים.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: מי...! איפה זה נאמר שֶׁסַּנְניָאסִי צריך לחיות לבדו?

הְרּידַיָאנָאנְדַה: אני מתכוון, לפעמים בספרים שלך.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: הא?

הְרּידַיָאנָאנְדַה: לפעמים בספרים שלך. האם זה אומר עם דְבֵקִים?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: באופן כללי, סַנְניָאסִי עשוי לחיות לבדו. אבל החובה של סַנְניָאסִי היא להזמין ולהסביר.

סוּדָאמָא: את זה אני לא רוצה להפסיק.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: הא?

סוּדָאמָא: אני לא רוצה להפסיק להסביר ולהזמין.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: הסברה והזמנה, אינך יכול לייצר הזמנה והסברה. עליך להסביר ולהזמין לפי העקרונות שהזמין המורה הרוחני שלך. אינך יכול לייצר דרך משלך להזמנה והסברה. זה לא נחוץ. צריך להיות מנהיג כלשהו. תחת המנהיגות. יַסְיַה פְּרַסָאדָאד בְּהַגַוַת... מדוע זה נאמר?

כולם, אפילו במשרד, מיד יש איזה בּוֹס. עליך לדאוג שיהיה מרוצה. זה שירות. נגיד שבמשרד, במחלקה יש מפקח משרד. ואם תעשה דברים בדרך שלך, "כן, אני עושה את העסק שלי," ומפקח המשרד איננו מרוצה, האם אתה חושב שסוג זה של שירות הוא נחמד? באופן דומה, יש לנו, בכל מקום יש בּוֹס מעלינו. אז עלינו לעבוד. דבר זה שיטתי. אם כל אחד מייצר, ממציא את דרך החיים שלו, אז מוכרח להיות בַּלַגָאן.

סוּדָאמָא: כן, זה נכון.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. כעת אנו ארגון עולמי. יש צד רוחני, ויש גם צד חומרי. צד זה לא חומרי. צד זה גם רוחני, משמעותו ניהול שיטתי. אחרת איך זה יֵעָּשֶׁה? בדיוק כמו שגָוּרַסוּנְדַרַה מכר את הבית, ואין שום שריד לכסף. מה זה? הוא לא שאל אותו, איש. הוא מכר את הבית, ואיפה הכסף, אין שום סימן.