HE/Prabhupada 0089 - זוהר גופו של קרישנה הוא סיבת הכל

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0088 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0090

זוהר גופו של קרישנה הוא המקור לכל
- פרבהופאדה 0089


הרצאה על ב.ג. 4.24 - ה-4 בְּאוֹגוּסְט, 1976, מָאיָאפּוּר החדשה (החווה הצרפתית)

דַבֵק צַרְפָתִי: מה זה אומר כְּשֶׁקְּרּישְׁנַּה אומר "אני איני בהם"?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: הא? "אני איני בהם" כיוון שאינך יכול לראותו שָׁם. קְרּישְׁנַּה שם, אבל אתה לא יכול לראותו. אתה עוֹדֶנוּ אֵינְךָ מתקדם. בדיוק כמו דוגמא נוספת. פה, אור השמש כאן. זאת חווים כולם. אבל זה לא אומר השמש פה. האם זה ברור?

שמש פה פירושו... אור השמש כאן משמעותו שהשמש פה. אבל עדיין, כיוון שאתה באור השמש, אתה אינך יכול לומר "תפסתי את השמש במו ידיי." אור השמש קיים בשמש, גם אם השמש איננה נוכחת באור השמש. ללא שמש אין אור שמש. האם זה אומר שאור השמש הוא שמש? באותו הזמן, אתה יכול לומר שאור השמש משמעותו שמש.

זה נקרא אַצ'ינְתְיַה-בְּהֵדָאבְּהֵדַה - בו-זמנית אחדות ונפרדות. בשמש אתה מרגיש את נוכחות השמש, אבל אם אתה יכול להיכנס לכדור-השמש, תוכל לפגוש גם את אֵל-הַשֵּׁמֶש שם. למעשה, אור השמש משמעותו קרני גופו של האיש שחי בכדור-השמש.

זה מוסבר בְּבְּרַהְמַה-סַמְּהִיתָא, יַסְיַה פְּרַבְּהָא פְּרַבְּהַוַתוֹ גַ'גַד-אַנּדַּה-קוֹטי (ב.ס. 5.40). על סמך קְרּישְׁנַּה.... ראית שזוהר גופו של קְרּישְׁנַּה מגיע. זה המקור לכל. התרחבות זו של זוהר זה הוא הַבְּרַהְמַגְ'יוֹתי - וּבְּבְּרַהְמַגְ'יוֹתי זה - כוכבים רוחניים רבים מספור, כוכבים חומריים, נולדים. ובכל אחד ואחד מן הכוכבים ישנם סוגים רבים של מֵיצָגִים. למעשה, המקור הוא קרני גופו של קְרּישְׁנַּה, והמקור לקרני הגוף האלה הוא קְרישְׁנַּה.