HE/Prabhupada 0103 - לעולם אל תנסו לעזוב את חברת הדבקים

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0102 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0104

לעולם אל תנסו לעזוב את חברת הדבקים
- פְּרַבְּהוּפָּאדַה 0103


הרצאה על צ'.צ'. אָדי-לִילָא 7.91-2 וְרּינְדָאוַנַה

נַרוֹתְתַמַה דָאסַה טְהָאקוּרַה אומר "לידה אחרי לידה" - כיוון שֶׁדָּבֵק, הוא לא תָר אַחַר הַשִׁיבָה הביתה, חזרה לאלוהות. לא. כל מקום, זה לא משנה. הוא רוצה בְּפַשְׁטוּת לְהַלֵּל את הריבון העליון. זה העסק שלו. זה לא העסק של הַבְּהַקְתַה דהיינו שהוא מזמר ורוקד ומבצע שירות מסור בשביל ללכת לְוַייקוּנְטְהַה או לְגוֹלוֹקַה וְרּינְדָאוַנַה. זה הרצון של קְרּישְׁנַּה: "אם הוא רוצה, הוא ייקח אותי."

בדיוק כמו בְּהַקְתיוינוֹדַה טְהָאקוּרַה: איצְ'צְ'הָה יַדי תוֹרַה. גַ'נְמָאוֹבּי יַדי מוֹרֵה איצְ'צְ'הָה יַדי תוֹרַה, בְּהַקְתַה-גְרּיהֵתֵה גַ'נְמַה הַה-אוּ פַּה מוֹרַה. הַדָּבֵק, הוא רק מתפלל ש... הוא לא מבקש מִקְרּישְׁנַּה: "קח אותי בחזרה לְוַייקוּנְטְהַה או גוֹלוֹקַה וְרּינְדָאוַנַה". לא. "אם אתה חושב שעלי להיוולד שוב, זה בסדר גמור. אֶלָּא אָנָא, בקשתי היחידה היא שתיתן לי להיוולד בבית של דָּבֵק. זה הכל. כדי שלא אשכח אותך." זאת תְפִילָתוֹ היחידה של הַדָּבֵק.

כי... בדיוק כמו הילדה הזו. היא נולדה לְאַבָּא וְאִמָּא וַיישְׁנַווים. אז היא חייבת הייתה להיות וַיישְׁנַּוִי או וַיישְׁנַּוַוה בחייה הקודמים. כיוון שזאת הזדמנות מְ... כל הילדים שלנו, אלו שנולדו לְאַבָּא וַיישְׁנַּוַוה, אִמָּא, הם מאוד, מאוד בני מזל. מתחילת חייהם, הם מאזינים אל הַמַּהָא-מַנְטְרַה הַרֵא קְרּישְׁנַּה. הם מתרועעים עם וַיישְׁנַּווים, מזמרים, רוקדים, לְמִידָת חִיקוּי או עוּבְדָה, זה לא מְשַׁנֵּה. אז הם ילדים מאוד, מאוד ברי מזל - שׂוּצִ'ינָאםּ שְׂרִימַתָאםּ גֵהֵה יוֹגַה-בְּהְרַשְׁטַהּ-סַנְֿגָ'איַתֵה (ב.ג. 6.41). אז הם לא ילדים רגילים. הם... הילדים הללו, הם תמיד תָרִים בְּכיסוּפָם אַחַר התרועעות עם דְּבֵקִים, מזמרים הַרֵא קְרִישְׁנַה, באים אלינו. אז הם לא ילדים רגילים. הַבְּהַקְתי-סַנְֹגֵה וָאסַה. זאת הזדמנות טובה מאוד, בְּהַקְתַה-סַנְֹגֵה וָאסַה.

אז הַחֶבְרָה שלנו לתודעת קְרּישׁנַּה היא "בְּהַקְתַה-סַנְֹגַה" - היא חֶבְרָת דְּבֵקִים. אל תנסו ללכת משם. אל תנסו ללכת אף פעם. ייתכן ויהיו פערים בתוכה. עליכם לְוַוסֵּת וּלְהַתְאִים. והזמרה והריקוד , בתוך החברה של הַדְּבֵקִים, יש לה יתרון גדול, ערך גדול. כאן זה מאושר, וכל הַוַּיישְׁנַווים אישרו. שְׂרִילַה נַרוֹתְתַמַה דָאסַה טְהָאקוּרַה אומר:

תָאנְֿדֵרַה צַ'רַנַּה-סֵוִי-בְּהַקְתַה-סַנֵה וָאסַה
גַ'נַמֵה גַ'נַמֵה מוֹרַה אֵיי אַבְּהִילָאשַׁה

גַ'נַמֵה גַ'נַמֵה מוֹרַה פירושו שהוא לא רוצה לחזור חזרה. זה לא הרצון שלו. "כאשר קְרּישְׁנַּה ירצה, קְרּישְׁנַּה ירשה לי. זה משהו אחר. אחרת, תן לי ללכת בדרך זו, חיים בחברה של הדבקים וזמרה וריקודים הם העסק שלי." זה נדרש. לא שום דבר אחר. כל דבר אחר, כל דבר נחשק, זה אַנְיָאבְּהִילָאשַׁה - אַנְיָאבְּהִילָאשִׁיתָה-שׂוּנְיַם (בּר.ס. 1.1.11). דבק לא צריך לרצות דבר מלבד זה, "תן לי לחיות בחברה של הדבקים ולזמר את הַמַּהָא-מַנְטְרַה הַרֵא קְרִישְׁנַה." אלה החיים שלנו. תודה רבה לכולכם.