HE/Prabhupada 0115 - העניין היחיד שלי הוא שהמסר של קרישנה יעבור

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0114 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0116

העניין היחיד שלי הוא שהמסר של קְרּישְׁנַּה יעבור
- פרבהופאדה 0115


הרצאה -- לוס אנג'לס, ה-11 ביולי, 1971

אז, אני כל כך מרוצה שהנערים הללו באדיבותם עוזרים לי בהפצת התנועה הזו לתודעת קְרּישְׁנַּה, וְקְרּישְׁנַּה יברך אותם. אני חסר חשיבות. אין לי יכולת. העסק שלי הוא רק להעביר את המסר של קְרּישְׁנַּה. בדיוק כמו פועל דואר: העניין שלו למסור הַמִכְתָּב. הוא לא אחראי לגוף הַמִכְתָּב. התגובה... אחרי קריאת מכתב אחד הנמען עשוי להרגיש משהו. אֹמְנָם אחריות זו היא לא כמו של צָמִית.

באופן דומה, האחריות שלי היא, מה שקיבלתי משושלת המורים, מהמורה הרוחני שלי. אני פשוט מציג את אותו הדבר, אבל ללא שום שינוי. זה העסק שלי. זאת האחריות שלי. עלי להציג דברים בדיוק באותה הדרך שהדבר הוצג על ידי קְרּישְׁנַּה. כפי שהם הוצגו על ידי אַרְג'וּנַה, כפי שהם הוצגו על ידי האָצָ'ארְיוֹת שלנו, הריבון צַ'יְתַנְיַה, ולבסוף המורה הרוחני שלי, בְּהַקְתיסידְדְהָאנְתַה סַרַסְוַתִי גוֹסְוָאמִי מַהָארָאגַ'ה.

אז, באופן דומה, אם תקחו את התנועה לתודעת קְרּישְׁנַּה באותה הרוח, ואם תפיצו לאנשים אחרים, לבני מולדתכם, זה יהיה מועיל בוודאי, כי לא יהיה שום שינוי. אין עבודה בעיניים. אין רמאות. זאת תודעה רוחנית טהורה. פשוט הִתְאַמְּנוּ בכך וָהָפִיצוּ זאת. החיים שלכם יעמדו בסימן התהילה.