HE/Prabhupada 0116 - אל תבזבזו את חייכם יקרי הערך

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0115 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0117

אל תבזבזו את חייכם יקרי הערך
- פרבהופאדה 0116


הרצאה עם אֶלֶן גִינְסְבֶּרְג באוניברסיטת מדינת אוֹהָיוֹ -- קוֹלוֹמְבּוּס, ה-12 במאי, 1969

יש נשמה, בעוד הגוף הזה התפתח על בסיס נשמה זאת, והנשמה נודדת מגוף אחד לאחר - זו נקראת אבולוציה. ותהליך האבולוציה הזה נמשך, 8,400,000 מיני חיים שונים, חיות ים, ציפורים, צמחים, וכל כך הרבה מיני חיים.

ויש לנו כעת את התודעה המפותחת הזאת, שנקראת חיי אדם. עלינו לנצל אותה כהלכה. זאת התנועה לתודעת קְרּישְׁנַּה שלנו. אנו פשוט מחנכים אנשים, "אל תבזבזו את חייכם היקרים, את צורת חיי האדם. כאשר אתם מחמיצים הזדמנות זו, אתם מבצעים התאבדות." זו המשימה שלנו - אל תבצעו התאבדות, קחו לתודעת קְרּישְׁנַּה זאת.

והתהליך פשוט מאוד. אתם לא צריכים תהליכים קשים כמו מערכת הַיּוֹגָה או שיטות סְפֵּקוּלָצְיוֹת פִילוֹסוֹפִיוֹת. זה לא אפשרי בעידן זה. זה... אני לא מדבר מְהַנִּסָיוֹן שלי, אלא לוקח את הַנִּסָיוֹן של אָאצָ'ארְיוֹת גדולים וחכמים דגולים. הם אומרים קַלַוּ נָאסְתי אֵוַה נָאסְתי אֵוַה נָאסְתי אֵוַה גַתיר אַנְיַתְהָא. אם אתה רוצה להבין ולממש את עצמך, אם ברצונך לדעת מהם החיים הבאים שלך, אם אתה רוצה לדעת מיהו אלוהים, אם אתה רוצה לדעת מהי מערכת היחסים שלך עם אלוהים, כל הדברים הללו יתגלו לך - זה ידע אמיתי - פשוט על ידי זִמְרַת הַמָּנְטְרָה הזאת: הַרֵא קְרִִישְׁנַה, הַרֵא קְרִִישְׁנַה, קְרִישְׁנה קְרִישְׁנַה, הַרֵא הַרֵא / הַרֵא רָאמַה, הַרֵא רָאמַה, רָאמַה רָאמַה, הַרֵא הַרֵא.

זה פרקטי. אנחנו לא משנים שום דבר. אנו לא מרמים אותך ש"אני אתן לך איזשהו משהו, מָנְטְרָה סודית, וְאֶגְבֵּה חמישים דולר." לא. זה פתוח לכולם. בבקשה קח זאת. זאת הבקשה שלנו. אנחנו מתחננים לפניך, "אל תבזבז את החיים שלך. בבקשה קח את הַמָּנְטְרָה הזאת. זמר היכן שאתה נמצא."

אין לכך חוקים נוקשים ומהירים שיש ללכת אחריהם. מתי שמתאים לך, בכל מקום שמתאים לך, בכל מצב שהוא בחיים... בדיוק כמו שזימרנו לפי חצי שעה. בכל מצב, הִרְגָשְׁתָּ אֶקְסְטָזָה. באופן דומה, תוכל להמשיך בזו. זמר את המנטרה הַרֵא קְרּישְׁנַּה. היא ניתנת לך חופשי ובחינם.

אבל אם אתה חפץ לדעת מהי הַמָּנְטְרָה הַרֵא קְרּישְׁנַּה דרך פילוסופיה, דרך יֶדַע, דרך הִגָיוֹן, יש לנו כרכים מלאים של ספרים. אל תחשוב שאנחנו פשוט רוקדים בצורה סֶנְטִימֶנְטָלית. לא, יש לנו רֶקַע. אז נסה פשוט להבין את התנועה הזו לתודעת קְרּישְׁנַּה.

באתי במיוחד למדינה שלכם כדי לשלוח להם הודעה טובה זו, משום שאם תקבלו אותה, אם תוכלו להבין את המדע הזה של תודעת קְרּישְׁנַּה, חֶלֶק נוסף בעולם יֵלֵך בעקבות זאת גם הוא, וּפְנֵי העולם יִשְׁתַנּוּ. זאת עובדה.