HE/Prabhupada 0118 - הזמנה והסברה זה לא קשה

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0117 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0119

הזמנה והסברה זה לא קשה
- פרבהופאדה 0118


הרצאה על שׂ.בּ 1.5.9-8 -- וְרּינְדָאוַן החדשה, ה-24 במאי, 1969

מי שמתמסר לְקְרּישְׁנַּה, או אלוהים, בר מזל מאוד. בַּהֻוּנָאם גַ'נְמַנָאם אַנְתֵה גְ'נָֿאנַוָאן מָאםּ פְּרַפַּדְיַתֵה (בּ.ג. 7.19) - מי שמתמסר, הוא לא אדם רגיל. הוא גדול יותר מכל המלומדים, כל הפילוסופים, כל היוֹגִים, כל הפועלים למען פְּרִי. אדם בחסד עילאי, מי שמתמסר. לכן זה חסוי מאוד.

אז הַלּימוּד שלנו, התנועה לתודעת קרישנה, להציג את בְּהַגַוַד-גִיתָא כפי שהיא, היא תהליך המלמד אנשים איך להתמסר לְקְרּישְׁנַּה, או אלוהים. זה הכל. לכן קְרּישְׁנַּה אומר שזה חסוי... איש לא יקבל. אבל מי שמקבל את הסיכון, "נא, הִתְמַסֵר..." אז שכאתה הולך להזמין ולהסביר, אתה יודע שהמזמינים והמסבירים לעתים מותקפים. בדיוק כמו ניתְיָאנַנְדַה פְּרַבְּהוּ, שהותקף על ידי גַ'גָאי-מָדְהָאי. וּכְשִישׁוּעַ מנצרת נצלב, נהרג... לכן על המסביר והמזמין יש הסיכון. לכן קְרּישְׁנַּה אומר, "פועלי השטח האלה שיוצאים להסביר את בְּהַגַוַד-גִיתָא כפי שהיא, הם מאוד, מאוד יקרים לי. מאוד, מאוד יקרים לי. "נַה צַ'ה תַסְמָאן מַנוּשְׁיֵשׁוּ קַשְׂצ'ין מֵה פְּרייַה-קְרּיתְתַמַהּ." (ב.ג. 18.69) - "אין יקר לי יותר ממנו שמסביר לאנשים אמת כְּמוּסַה זו." לכן אם אנו רוצים לרצות את קְרִישְׁנַה, עלינו לקחת את הסיכון. קְרּישְׁנַּה, גוּרוּ, המורה הרוחני שלי לקח את הסיכון הזה, עבודת הסברה והזמנה, והוא נתן לנו השראה לעשות בעצמנו את העבודה הזאת.

ואנו מפצירים גם בך לקחת את עבודת ההזמנה וההסברה. במידה ועבודת הסברה זו נעשית, מכל מקום, אני מתכוון לומר, אני רוצה לומר, לעניות דעתנו, לעניות דעתנו - זה לא עוני, אבל נאמר שאני אדם לא מאוד משכיל. בדיוק כמו הנער הזה. אם אשלח אותו לעבודת הסברה, הוא אינו מאוד משכיל כעת. הוא לא פִילוֹסוֹף. הוא לא מלומד. אבל יכול הוא גם כן להזמין ולהסביר. הוא יכול גם להזמין ולהסביר. כי ההזמנה וההסברה שלנו לא קשה מאוד. אם נלך מדלת לדלת ופשוט נבקש מאנשים, "אדוני היקר, זַמֵּר בבקשה הַרֵא קְרִישְׁנַה." ואם הוא מתקדם מעט, "נסה לקרוא את 'מדרשיו של צַ'יתַנְיַה הריבון'. זה מאוד נחמד. אתה תרוויח מזה." אז שלוש ארבע מילים אלה יעשו אותך למזמין ומסביר. האם זו מטלה קשה מאוד? אתה אולי לא לַמְדָן גדול, לא מאוד בָּקִיא, לא פילוֹסוֹף מצטיין. פשוט לך ותאמר... לך מדלת לדלת: "אדוני היקר, אתה איש מאוד מְלוּמַד. לעת עתה, הַפְסֵק זאת. זמר פשוט הַרֵא קְרּישְׁנַּה."