HE/Prabhupada 0129 - היה תלוי בקרישנה - דבר לא יהיה חסר

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0128 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0130

היה תלוי בקרישנה - דבר לא יהיה חסר
- פרבהופאדה 0129


הרצאה על שׂ.ב. 7.6.1 - וְרּינְדָאוַנַה, ה-2 בדצמבר, 1975

קְרּישְׁנַּה אומר, מַן-מַנָא בְּהַוַה מַד-בְּהַקְתוֹ מַד-יָאגִ'י מָאםּ נַמַסְקוּרוּ (ב.ג. 9.34). אנחנו מטיפים לכך. במקדש הזה אנו מבקשים מכולם, "הנה קְרּישְׁנַּה. תמיד חישבו על קְרּישְׁנַּה. זמרו הַרֵא קְרּישְׁנַּה." אז תהיו מוכרחים לחשוב. "הַרֵא קְרּישְׁנַּה, הַרֵא קְרּישְׁנַּה," פירושו לחשוב על קְרּישְׁנַּה. מרגע שאתם שומעים את השם של קְרּישְׁנַּה, מַן-מַנָא. ומי יעשה זאת? מַד-בְּהַקְתַה. אלא אם תהפוך לדבק של קְרּישְׁנַּה, אינך יכול לבזבז את הזמן, "קְרּישְׁנַּה, הַרֵא קְרּישְׁנַּה, הַרֵא קְרּישְׁנַּה." זה אומר פשוט על ידי זמרת המנטרה הַרֵא קְרּישְׁנַּה תהפוך לדבק של קְרּישְׁנַּה. מַן-מַנָא בְּהַוַה מַד-בְּהַקְתוֹ מַד-יָאגִ'י.

כעת, הסגידה הזו של קְרּישְׁנַּה... כל היום מוקדש לְמַנְֹגַלַה-אָרַתיקַה של קְרּישְׁנַּה, בזמרה של קְרּישְׁנַּה, בבישול של קְרּישְׁנַּה, בהפצת פְּרַסָאדַם של קְרּישְׁנַּה, כל כך הרבה דרכים. אז הדבקים שלנו בכל העולם - ישנם 102 מרכזים - הם פשוט עסוקים בתודעת קְרּישְׁנַּה. זאת הַפְּרוֹפַּגַנְדַה שלנו, תמיד, אין עסק אחר.

אנחנו לא עושים עסקים אבל תמיד מוציאים לפחות עשרים וחמישה לַקְהים של רוּפּים, עשרים וחמישה לַקְהים של רוּפּים כל חודש, אלא קְרּישְׁנַּה מספק: תֵשָׁאםּ ניתְיָאבְּהְיוּקְתָאנָאםּ יוֹגַה-קְשֵׁמַםּ וַהָאמי אַהַם (ב.ג. 9.22). אם תישארו מודעים לְקְרּישְׁנַּה, תלויים לחלוטין בְּקְרּישְׁנַּה, אז לא יהיה מחסור.

התחלתי את העסק הזה של קְרּישְׁנַּה עם ארבעים רוּפּים. כעת יש לנו ארבעים קְרוֹרוֹת של רוּפּים. האם ישנו איש עסקים בעולם כולו שבתוך עשר שנים עם ארבעים רוּפּים יכול להגדיל לארבעים קְרוֹרוֹת? אין שום דוגמא. ועשרת אלפים אנשים, הם אוכלים פְּרַסָאדַם מדי יום. אז זו תודעת קְרּישְׁנַּה. יוֹגַה-קְשֵׁמַםּ וַהָאמי אַהַם. (ב.ג. 9.22) - מרגע שאתה הופך מודע לְקְרּישְׁנַּה, פשוט תהיה תלוי בו ועבוד בכנות. ואז קְרּישְׁנַּה יספק הכל. הכל.

אז זה מתממש באופן פרקטי. נציין, לדוגמא, את בּוֹמְבֵּיי, שם שווי האדמה הוא קְרוֹרַה אחת של רוּפּים. וכשקניתי את האדמה היו לי, אולי, שלושה או ארבעה לַקְהים. אז היה זה ספקולציה משום שהייתי בטוח "אני אהיה מסוגל לשלם. קְרּישְׁנַּה ייתן לי." לא היה כסף. זו היסטוריה ארוכה. אני לא מעוניין לשוחח.

אבל יש לי ניסיון מעשי שאם אתה נתלה בְּקְרּישְׁנַּה - לא יהיה מחסור. מה שאתה רוצה, יתמלא. תֵשָׁאםּ ניתְיָאבְּהְיוּקְתָאנאם. אז תמיד הֱיֵה עסוק בתודעת קְרּישְׁנַּה. אז הכל יתמלא, כל משאלה, במידה ויש לך.