HE/Prabhupada 0138 - אלוהים הוא טוב והוא יגשים את משאלותיך

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0137 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0139

האל הוא טוב והוא יגשים את משאלותיך
- פרבהופאדה 0138


רַתְהַה-יַתְרַה - פילָדֵלְפיָה, ה-12 ביוּלִי, 1975

גבירותיי ורבותיי, קודם כל אני רוצה להודות לכם, תושבי עיר גדולה זו, פילדלפיה. אתם כל כך אדיבים, נלהבים, לקחת חלק בתנועה הזאת. אז אני מאוד מחויב אליכם. אני במיוחד מחויב כלפי הנערים האמריקאים ולנערות שעזרו לי כל כך הרבה להפיץ תנועה זאת לתודעת קְרּישְׁנַּה בארצות המערב. קיבלתי הוראה מפי מורי הרוחני להציג תודעת קְרּישְׁנַּה זאת בפני הארצות של המערב. אז ב-1965 באתי לראשונה לניו יורק. אחר ב-1966 החברה הזאת נרשמה באורח מוסדר בניו יורק, ומ-1967 התנועה הזו מתנהלת סדיר באמריקה, אירופה, קנדה, ודרום האוקיינוס השקט, אוסטרליה, וברחבי העולם כולו.

אז אם יורשה לי ליידע אתכם מעט אודות התנועה, תודעת קְרּישְׁנַּה, קְרּישְׁנַּה, המילה הזו, משמעותה שׁוֹבֶה לֶב-כֹּל. קְרּישְׁנַּה מושך את לב כל ישויות החיים, לא זה של האדם בלבד, גם חיות, ציפורים, דבורים, עצים, פרחים, פירות, מים. זאת מראית הנוף של וְרּינְדָאוַנַה. זה העולם החומרי. אין לנו ניסיון של העולם הרוחני. אבל אנו יכולים לקבל טעימה במחשבה, מהי רוח ומהו חומר.

פשוט נסו להבין את ההבדל בין אדם חי וגוף מת. הגוף המת משמעותו שמוקדם ככל שהכוח החי בגוף דועך, הוא אז חומר מת, חסר שימוש. ומרגע שכוח החיים שם, הגוף חשוב מאוד. לכן אנו חווים בגוף הזה, יש משהו מן החומר המת ומשהו מכוח הַחִיוּת.

באותו אופן, ישנם שני עולמות: זה החומרי וזה הרוחני. אנו ישויות החיים, כל אחד מאיתנו, אנו משתייכים לעולם הרוחני. אנו לא שייכים לעולם החומר. בדרך זו או אחרת, אנו כעת במגע עם העולם החומרי והגוף החומרי, וְהָעֶסֶק הוא על אף היותנו כוח חיים נצחי, עקב המגע עם גוף חומרי זה, עלינו לשאת בארבעה ייסורים: לידה, מוות, חולי וזקנה. באלה עלינו לשאת ולחוות.

בעולם החומרי אנו מקבלים סוג אחד של גוף, והוא נגמר בשלב מסוים. בדיוק כמו כל דבר חומרי. קח לדוגמא, את הלבוש שלך. אתה לובש סוג מסוים של בֶּגֶד, ומשנעשה בלוי, בלתי-שמיש, אתה זורק אותו, ומקבל לבוש אחר. אז גוף חומרי זה הוא לְבוּש רוּחַ כֹּוחַ הַחִיוּת. אבל כיוון שאנו קשורים לעולם החומרי הזה, אנחנו רוצים ליהנות ממנו, אנו מקבלים גופים לסוגיהם. אֵלֶּה מוסברים בַּבְּהַגַוַד-גִיתָא כמכונה. זו למעשה מכונה, גוף זה. בַּבְּהַגַוַד-גיתא נאמר:

אִישְׂוַרַהּ סַרְוַה-בְּהֻוּתָאנָאםּ
הְרּיד-דֵשֵׂה 'רְג'וּנַה תִישְׁטְהַתי
בְּהְרָאמָאיָאן סַרְוַה-בְּהֻוּתָאני
יַנְתְרָארֻוּדְּהָאני מָאיַיָא
(בּ.ג. 18.61)

אז אנחנו ישות החיים, אנו משתוקקים. "אדם הוגה; אלוהים מאפשר." אלוהים נחמד מאוד. מה שאתה מתאווה, הוא יגשים. למרות שהוא אומר "סוג זה של תשוקה חומרית לעולם לא ישביע אותך," אבל אנו רוצים. לכן אלוהים מספק לנו, קְרּישְׁנַּה, את מיני הגוף למלא את המאוויים השונים. זה נקרא חיים חומריים, מוּתנים.

גוף זה, התמורה בגוף לפי ההשתוקקות, נקראת תהליך אבולוציוני. בהתאם לאבולוציה משיגים את צורת חיי האדם דרך מיליוני גופים אחרים. גַ'לַגָ'ה נַוַה-לַקְשָׁאנּי סְתְהָאוַרָה לַקְשַׁה-וימְּשַׂתי - אנו עוברים דרך 900,000 צורות מין במים. דומה לכך, שתי מיליון צורות כצמחים, או בתור עצים. באופן זה, בדרך הטבע, זה מביא אותנו לצורת חיי אדם זאת, רק כדי לפתח או לעורר את התודעה שלנו.

הטבע נותן לנו את ההזדמנות, "עתה מה תרצה לעשות? כעת ברשותך תודעה מפותחת. תרצה עכשיו שוב לעבור את תהליך האבולוציה, או שחפצך במערכת כוכבים גבוהה יותר, או שעניינך ללכת לאלוהים, קְרּישְׁנַּה, או להישאר כאן?" אפשרויות אלה שם. מצוין בַּבְּהַגַוַד-גִיתָא:

יָאנְתי דֵוה-וְרַתָה דֵוָאן
פּיתְרּין יָאנְתי פּיתְרּי-וְרַתָהּ
בְּהֻוּתֵגְ'יָה יָאנְתי בְּהֻוּתָני
מַד-יָגִ'ינוֹ 'פּי יָנְתי מָאם
(ב.ג. 9.25)

עתה בחר את בחירתך. אם חפצך ללכת למערכת הכוכבים הגבוהה יותר, אתה יכול לעלות שם. אם להישאר כאן, במערכת הכוכבים התיכונה, יש לכך אפשרות. ואם אתה רוצה לרדת למערכת הכוכבים הנמוכה, זאת תוכל אף לעשות. ואם אתה מעוניין ללכת לאלוהים, קְרּישְׁנַּה, גם זאת תוכל לעשות. בידיך עצם הבחירה.

מִפֹּה, מה ההבדל בין עולם חומרי זה, אולי במערכת הכוכבים הגבוהה או במערכת הכוכבים הנמוכה, ומן העולם הרוחני?

העולם הרוחני פירושו שאין צריכה חומרית. הכל רוח, כפי שאמרתי לכם. העצים, הפרחים, הפירות, המים, החיוֹת - הכל רוחני. אז אין הכחדה. הוא נצחי. אם אתה רוצה לעבור לעולם הרוחני ההוא, עתה ההזדמנות לכך זמינה בצורת חיי האדם, ואם להישאר בעולם חומרי זה בראש מעיינך, זאת תוכל לעשות.