HE/Prabhupada 0146 - בהיעדרי, כאשר ההקלטה מושמעת, היא תהדהד בדיוק את אותו הצליל.

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0145 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0147

בהיעדרי, כאשר ההקלטה מושמעת, היא תהדהד בדיוק את אותו הצליל
- פרבהופאדה 0146


הרצאה על ב.ג. 7.4 - נַיְרוֹבּי, ה-31 בְּאוֹקְטוֹבֶּר, 1975

קְרּישְׁנַּה מגיב על הדרך בה אתה חושב על החומר. מדענים חומריים, הם חוקרים את הָאָרֶץ. כיצד זה נקרא? מומחה לָאָדמה. הם חוקרים את הָאָדמה: "היכן יש מִכְרֵה? היכן יש זהב? היכן יש פֵּחָם? היכן הוא זאת, זה?" כל כך הרבה דברים, הם לומדים. אבל הם לא יודעים מהיכן הדברים הללו באים. כאן... קְרּישְׁנַּה מסביר בְּהינְנָה מֵה פְּרַקְרּיתי: "זאת האנרגיה שלי, האנרגיה שלי." כיצד כִּימיקָלים שונים וחומרים ארציים התגשמו, כל אחד סקרן, כל אדם בר-מחשבה. הנה התשובה:

בְּהֻוּמיר אַפּוֹ 'נַלוֹ וָאיוּהּ
קְהַםּ מַנוֹ בּוּדְדְהיר אֵוַה צַ'ה
אַהַנְֹקָארַה איתִייַםּ מֵה
בְּהינְנָה פְּרַקְרּיתיר אַשְׁטַדְהָה
(בּ.ג 7.4)

בְּהינְנָה פְּרַקְרּיתיר אַשְׁטַדְהַה. ממש כפי שבעוד אני מדבר, זה מוקלט, מוקלט. אבל בהיעדרי, כאשר ההקלטה מושמעת, היא תהדהד בדיוק את אותו הצליל. אז זו האנרגיה שלי או האנרגיה של כל אחד, אבל בְּהינְנָה, מופרדת ממני. עליך להבין באופן זה. אז הכל הוא אנרגיה של אלוהים, קְרּישְׁנַּה, אבל העולם החומרי הזה משמעותו שאנחנו מחטיאים את קְרּישְׁנַּה. מהיכן הגיעה האנרגיה הזו? נקודה זו אנחנו מחמיצים. בְּהינְנָה - מי שיודע... בדיוק כמו אותה הדוגמא. בעוד התקליט מתנגן, מי שלא יודע מי הקליט אותו, אינו יכול לדעת. אמנם מי שיודע את הקול, הוא יכול להבין, "זה בא מִפְּרַבְּהוּפָּאדַה, או הַסְוָאמיג'י." באותו האופן, האנרגיה שם, אבל משום ששכחנו את מקור האנרגיה או שאיננו יודעים את מקור האנרגיה, לכן אנו מקבלים דברים חומריים כיעד סופי. זאת הבערות שלנו.

הַפְּרַקְרּיתי, העולם החומרי, מורכב מדברים אלה: בְּהֻוּמיר אַפּוֹ 'נַלוֹ וָאיוּהּ קְהַםּ מַנוֹ בּוּדְְדְהיר אֵוַה צַ'ה (בּ.ג. 7.4). אז מהיכן אלו באו? קְרּישְׁנַּה מסביר, "אלה האנרגיות שלי." מפני שעלינו לדעת, אז... להבין את קְרישְׁנַּה משמעותו שעל אדם לדעת מהי האדמה הזאת, מהם המים האלו, מהי האש הזאת, מהו האוויר הזה, מהם השמים האלה, מהו המֶחְשָׁב הזה, מהו האֵגוֹ הזה. דברים חומריים אלו, יש עליהם לדעת מהיכן דברים אלה באו. הם רק גוֹרְסִים שֶׁמַּים הם שילוב של כִּימיקָלים כלשהם, מֶיְמָן, חַמְצָן. אבל מהיכן הַכּימיקָלים באו, מֶיְמָן, חַמְצָן? על כך אין הם מסוגלים להשיב. לכן זה נקרא אַצ'ינְתְיַה-שַׂקְתי. אם אתה לא קשור בכך, אם אתה מסרב - אַצ'ינְתְיַה-שַׂקְתי: בָּאֵל, אַצ'ינְתְיַה-שַׂקְתי - אנרגיה בלתי-נתפסת, אז אין אלוהים.

אַצ'ינְתְיַה-שַׂקְתי-סַמְפַּנְנַהּ. עתה אתה יכול להבין אַצ'ינְתְיה-שַׂקְתי זאת מהי. אַצ'ינְתְיַה-שַׂקְתי יש לך גם, אַצ'ינְתְיה-שַׂקְתי, לכולם, כי כולנו חלקים בלתי-נפרדים של אלוהים. לכן מזעריים... אבל אנחנו... מה היחס? היחס הוא, זה נאמר בָּשָׁאסְתְרַה... מהו זה? קֵשָׂאגְרַה-שַׂתַה-בְּהָאגַסְיה שַׂתַדְהָא קַלפּיתַסְיה צַ'ה גִ'יוַה-בְּהָאגַהּ סַה ויגְ'נֵֿיַהּ סַה צָ'אנַנַתְיָאיה קַלְפַּתֵה (צ'.צ'. מַדְהְיַה 19.140). קֵשָׁאגְרַה-שַׂתַה-בְּהָאגַסְיה. רק נותן רעיון. מה הוא זה? קצה הָשְׂעֲרָה, רק נקודה קטנה בסוף משפט, אם תחלק זאת למאה חלקים. ושוב את הַחֶלֶק הָאֵחָד הזה חַלֵּק לִמְאָה חלקים. זה אומר, הָיינוּ, אחד חלקי עשרת-אלפים של קצה השערה. דומה לנקודה בסוף משפט. זה קנה-המידה של הַגִ'יוַה, רוּחַ, ניצוץ רוחני, חלקים מוֹלֵקוּלָריים, אָטוֹמיים. אז קֵשָׂאגְרַה-שַׂתַה-בְּהָאגַסְיה שַׂתַדְהָא קַלְפּיתַסְיה צַ'ה גִ'יוַה-בְּהָאגַהּ סַה ויגְ'נֵֿיַה סַה צָ'אנַנַתְיָאיַה קַלְפַּתֵה (צ'.צ'. מַדְהְיַה 19.140).

אז ישנו קנה מידה, אבל כיוון שבעיניים חומריות אנו יכולים פשוט לראות את הדבר הַגַּשְׁמִי, את הדברים הדקים איננו מסוגלים להבין. אבל מֵהַשָׂאסְתְרַה תוכל להבין, מֵהַשְׂרוּתי. אז תבין. ישנו פסוק בַּבְּהַגַוַד-גִיתָא, אינְדְריָאנּי פַּרָאנּי אָהוּר אינְדרייֵבְּהיַהּ פַּרַםּ מַנַהּ מַנַסַס תוּ פַּרָא בּוּדְדְהיהּ (בּ.ג. 3.42). בדיוק כפי שכאן נאמר מַנוֹ בּוּדְדְהיהּ. מַנַסַס צַ'ה פַּרָא בּוּדְדְהיהּ. דקה יותר או נַעֲלָה על הַמֶּחְשָׁב היא האינטליגנציה.

במקום אחר זה מוסבר שהדבר הגשמי פירושו החושים האלה - אינְדרייָאנּי פַּרָאנִי אָהוּהּ - זאת ראיה גשמית. אני רואה אדם פירושו שאני רואה את גופו, עיניו, אוזניו, ידיו, רגליו וכל דבר. זו ראייה גשמית. אבל דק יותר מהחושים הגסים הללו, ישנו מֶחְשָׁב, ששולט בחושים. את זה אתם לא רואים. אינְדרייָאנּי אָהוּר אינְדרייֵבְּהיַהּ פַּרַם מַנַהּ (בּ.ג. 3.42), אז מֶחְשָׁב נשלט על ידי האינטליגנציה - מַנַסַס צַ'ה פַּרָא בּוּדְדְהיהּ.

אז עליכם ללמוד באופן הזה. פשוט כמו הֶדיוֹטוֹת אם תפטירו "אין אלוהים, אין נשמה," זאת פשוט שׁוֹטוּת, פשוט טיפשות. אל תישארו שׁוֹטִים. הנה בְּהַגַוַד-גִיתָא. למדו הכל היטב באופן מסוים, כל דבר לגופו. וזה פתוח לכל אחד.