HE/Prabhupada 0154 - שמור תמיד את הנשק שלך מושחז

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0153 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0155

שמור תמיד את הנֵשק שלך מושחז
- פְּרַבְּהוּפָּאדַה 0154


ּשיחת חדר - ה-7 במאי, 1976, הוֹנוֹלוּלו

תַמָאלַה קְרּישְׁנַּה: במאמר שלך ב"שיבה לאלוהות" אודות מרקס, אתה קורא לו ליצן, אתה קורא למרקסיזם שטויות.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן, מה הפילוסופיה שלו? דיאלקטיקה?

תַמָאלַה קְרּישְׁנּה: חומרנות דיאלקטית.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אז, כתבנו משהו על רוחניות דיאלקטית.

הַרי-שַׂוּרי: של הַריקֵשַׂה.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: הַריקֵשַׂה.

תַמָאלַה קְרּישְׁנַּה: כן, הוא קרא לנו אותו. הוא מסביר, אני חושב במדינות מזרח אירופה לעתים. יש לנו דו"ח. הוא כתב לך?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: כן. שמעתי את זה, אבל האם הוא בסדר או לא?

תַמָאלַה קְרּישְׁנַּה: מהדו"ח עולה שהוא נכנס לעתים לכמה מדינות מזרח אירופיות. לרוב הוא מתרכז באנגליה, גרמניה וארצות סקנדינביה. יש לו חֶבְרָה והם דוברים בפני אנשים ומפיצים ספרים. ולפעמים הוא הלך לאילו מדינות?

דָּבֵק: צֵ'כוֹסְלובקיה, הוּנְגריה, בּוּדַפֵּסְט.

תַמָאלַה קְרּישְׁנַּה: הוא נוסע לארצות אירופיות תחת משטר קוֹמוּניסטי.

דָּבֵק: הם מסדרים את הַוָּאן שלהם עם תחתיות מטעות ומסתירים שם את הספרים כך שבמעבר הגבול לא יראו. מתחת לרכב נמצאים כל הספרים שלך. כשהם מגיעים למדינה אז הם מפיצים את הספרים לסטודנטים האלו.

תַמָאלַה קְרּישְׁנַּה: מהפיכה.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: זה נחמד מאוד.

דַבֵק: לפעמים הוא אמר, כשהוא מדבר המתרגם לא יאמר מה שהוא אומר כֵּיוון ש...

תַמָאלַה קְרּישְׁנַּה: לעתים הוא שוכח - לרוב הוא מדבר מאוד בזהירות - מילים שנבחרו בקפדנות. אלא שפעם או פעמיים הוא אומר, הוא מתחיל לדבר תודעת קְרישְׁנַּה ישירה והמתרגם מסתכל לעברו מבלי לתרגם זאת לשפה המקומית. לעתים הוא שוכח את עצמו ומתחיל לדבר על קְרּישְׁנַּה כאישיות אלוה העילאי. והמתרגם פתאום מסתכל עליו. בדרך כלל הוא מְכָסֶה הכל.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: הוא עשה עבודה טובה.

תַמָאלַה קְרּישְׁנַּה: הוא אדם כשיר, מאוד אינטליגנטי.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אז בדרך זו... כולכם נבונים, תוכלו לתכנן. המטרה הוא כיצד להפיץ ספרים. זה השיקול הראשון. בבְּהָאגַוַתַה מתואר באופן פיגוּרָטִיבי מאוד כיצד יש לנו את הגוף הזה וחלקיו השונים. בדיוק כפי שֶׁאַרְג'וּנה יושב על המרכבה. ישנו את נהג המרכבה, ישנם הסוסים, המושכות. ישנו שדה, והחץ, והקשת. אלו תוארו פיגוּרָטִיבית. אז זה יכול לשמש בשביל הֶרֶג האויבים של תודעת קְרּישְׁנַּה שלנו. ואז לוותר על כל הַפָּרָפֶרְנָלְיַה, מרכבה, אנחנו... בדיוק כמו אחרי קרב, קודם ניצחון, ואז אתה הורג אותם. ובאופן דומה הגוף הזה שם, הַמֶּחְשַׁב שם, החושים שם. אז השתמשו בו לניצחון כובש על הקיום החומרי. אז וַתְרוּ על הגוף הזה ושובו הביתה לאלוהות.

תַמָאלַה קְרּישְׁנַּה: האם הַדָּבֵק, אני מתכוון כיצד אתה תמיד מפציר בנו לדחוף קדימה...

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: זה לחדד את הנשקים שלך. גם זה מתואר. על ידי שירות למורה הרוחני, אתה שומר את הַנֶּשֶׁק שלך חד תמיד. אז קַבֵּל עזרה מִקְּרּישְׁנַּה. המילים של המורה הרוחני מחדדות את הַנֶשֶׁק. וְיַסְיַה פְּרַסָאדַד בְּהַגַוַתַה... כשהמורה הרוחני שמח, קְרּישנה מיד יעזור. הוא נותן לכם כוח. נאמר שיש לכם חֶרֶב, חרב מוּשְׁחֶזֶת, אבל אין לכם כוח, מה תעשו עם החרב? קְרּישְׁנַּה ייתן לכם את הכוח, איך להילחם ולהרוג את האויבים. הכל מתואר. מכאן צַ'יְתַנְיַה מַהָאפְּרַבּהוּ (אמר) גוּרוּ-קְרּישְׁנַּה-קְרּיפָּאיַה (צ'.צ'. מַדְהְיה 19.151), עשו את הַנֶֶּשֶׁק שלכם מושחז לפי הוראות המורה הרוחני ואז קְרּישְׁנַּה ייתן לכם כוח, תוכלו לכבוש. הסבר פיגוּרָטִיבי זה אני סבור שנתתי לילה קודם. הנה פסוק, אַצְ'יוּתַה בַּלַה, אַצְ'יוּתַה בַּלַה. האם פּוּשְׁטַה קְרּישְׁנַּה שם?

הַרי-שַׂוּרי: פּוּשְׁטַה קְרּישְׁנַּה?

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אנחנו חיילים של קְרּישְׁנַּה, משרתים של אַרְג'וּנַה. פשוט עליכם לנהוג בהתאם, ואז אתם תגמרו את האויבים. אין להם עוצמה, למרות שמספרם גדול מאות פעמים. בדיוק כמו הַקּוּרוּ וְהַפָּאנְּדַּוים. אין להם עוצמה, יַתְרַה יוֹגֵשְׂוַרַהּ קְרּישְׁנַּה (בּ.ג. 18.78). שמרו את קְרּישְׁנַּה לצדכם, אז הכל יהיה מוצלח. תַתְרַה שְׂרִיר ויגַ'יוֹ.