HE/Prabhupada 0155 - כולם מנסים להפוך לאלוהים

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0154 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0156

כולם מנסים להפוך לאלוהים
- פרבהופאדה 0155


הרצאה על שׂ.ב. 7.6.5 - טורונטו, ה-21 ביוני, 1976

אז כעת, אנחנו מוצאים בבְּהַגַוַד-גִיתָא, ישנן שלוש מילים. סַנָאתַנַה, נצחי, נמצאת שם. דבר ראשון היא הגִ'יוַה הזאת, ישויות החיים האלה, הן מתוארות כסַנָאתַנַהּ. מַמַייוָאמְּשׂוֹ גִ'יוַה-בְּהֻוּתַהּ גִ'יוַה-לוֹקֵה סַנָאתַנַהּ (ב.ג. 15.7). אנחנו ישויות חיים, סַנָאתַנַהּ. לא שהפכנו גִ'יוַה-בְּהֻוּתַה בהשפעה של מָאיָא. למעשה שמנו עצמנו בהשפעה של מָאיָא; לכן אנו לא גִ'יוַה-בְּהֻוּתַהּ. למעשה אנו סַנָאתַנַה. סַנָאתַנַה משמעותו נצחי. ניתְיוֹ שָׂאשְׂוַתַה. ג'יוָאתְמָא מתואר: ניתְיוֹ שָׂאשְׂוַתוֹ יַם נַה הַנְיַנְתֵה הַנְיַמָאנֵה שַׂרִירֵה (ב.ג. 2.20). זה סַנָאתַנַה.

אז אנחנו הרבה פחות אינטליגנטיים אם אני נצחי, סַנָאתַנַה, אין לי לידה ומוות, למה שמו אותי בניסיון הזה של לידה ומוות? זה נקרא בְּרַהְמַה-ג'יגְ'נָֿאסָא. אבל אנו לא מחונכים. עם זאת עלינו להיות מחונכים. לפחות עלינו לקחת סיוע מההוראה הזאת. אנו סַנָאתַנַה.

עולם אחר שם, מוזכר בבְּהַגַוַד-גִיתָא, פַּרַס תַסְמָאת תוּ בְּהָאווֹ 'נְיוֹ 'וְיַקְתוֹ 'וְיַקְתָאת סַנָאתַנַהּ (ב.ג. 8.20). וְיַקְתוֹ 'וְיַקְתָאת סַנָאתַנַהּ. העולם החומרי מתממש, והרקע לכך הוא האנרגיה החומרית הכוללת, מַהָאת-תַתְתְוַה. זה לא ממומש. אז וְיַקְתוֹ 'וְיַקְתָאת. מעבר לכך ישנו טבע אחר, טבע רוחני, סַנָאתַנַה. זה נקרא סַנָאתַנַה. פַּרַס תַסְמָאת תוּ בְּהָאווֹ 'נְיוֹ וְיַקְתוֹ 'וְיַקְתָאת סַנָאתַנַהּ (ב.ג. 8.20). והגִ'יוַה-בְּהֻוּתַהּ-סַנָאתַנַה. ובפרק אחת-עשרה, ארג'ונה מתאר את קְרּישְׁנַּה כסַנָאתַנַה. אז שלושה סַנָאתַנַה.

שלושה סַנָאתַנַה. אז אם כולנו סַנָאתַנַה, ישנו סַנָאתַנַה-דְהָאמַה וקְרּישְׁנַּה הוא סַנָאתַנַה, גם אנחנו סַנָאתַנַה. אז כשהם משולבים יחדיו, זה נקרא סַנָאתַנַה-דְהַרְמַה. הם לא יודעים מה זה סַנָאתַנַה. הם חושבים שאם אתלבש בדרך מסויימת ואם אני נולד בקהילה מסויימת, אז אני הופך סַנָאתַנַה-דְהַרְמַה. לא. כולם בקהילה יכולים להפוך לסַנָאתַנַה-דהרמה. אבל הם לא יודעים מהי המשמעות של סַנָאתַנַה.

כל ישות חיים היא סַנָאתַנַה. וקרישנה, אלוהים הוא סַנָאתַנַה. וישנו מקום בו אנו יכולים להיפגש יחדיו - זה סַנָאתַנַה דְהָאמַה. סַנָאתַנַה דְהָאמַה, סַנָאתַנַה-בְּהַקְתי, סַנָאתַנַה-דְהַרְמַה. כשאלו מתבצעים, זה נקרא סַנָאתַנַה-דְהַרְמַה. מהי סַנָאתַנַה-דהרמה?

נאמר שאני חוזר לאותה סַנָאתַנַה-דְהָאמה וישנו אלוהים, סַנָאתַנַה, ואני סַנָאתַנַה. אז מהן פעילויות הסַנָאתַנַה שלנו? האם זה אומר שכשאני הולך לסַנָאתַנַה-דְהָאמה אני נַעשַׂה אלוהים? לא. אתה לא הופך לאלוהים. מפני שאלוהים אחד. הוא הריבון העליון, האדון, ואנחנו המשרתים. צַ'ייתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ: גִ'יוֵרַה סְוַרֻוּפַּה הַיַה ניתְיַה קְרּישְׁנַּה דָאסַה (צ'.צ'. מַדְהְיה 20.108-109). אז כל אחד מאיתנו, אנו טוענים להפיכתנו לקרּישְׁנה. אבל כשתחזור לסַנָאתַנַה-דְהָאמַה, אז אנו - אלא אם כן אנו כשירים איננו יכולים ללכת לשם - שם אנחנו עוסקים לנצח בשירות לריבון. זו סַנָאתַנַה-דְהַרְמה.

אז תתאמנו על זה. הסַנָאתַנַה-דְהַרְמה משמעותו בְּהַקְתי-יוֹגה זו. משום ששכחנו. כולם מנסים להיות אלוהים. כעת התאמן כאן כיצד להפוך למשרת של אלוהים. ואם אתה כשיר, למעשה, כעת שאתה... היה סמוך ובטוח שהפכת משרת של אלוהים, זה בְּהַקְתי-מָארְגַה.

כמו שצַ'ייתַנְיה-מַהָאפְּרַבְּהוּ אמר, גוֹפּי-בְּהַרְתוּר פַּדַה-קַמַלַיוֹר דָאסַה-דָאסַה-דָאסַה-דָאסָאנוּדָאסַהּ. כשאתה מומחה בלהפוך למשרת של המשרת של המשרת של המשרת של הריבון - מאה פעמים מטה - משרת - אז אתה מושלם (צ'.צ'. מַדְהיה 13.80). אבל כאן כולם מנסים להפוך לריבון העליון.

מישהו מנצל לרעה את המילים "סוֹ 'הַם," "אהַםּ בְּרַהְמָאסְמי" ולכן "אני העליון." אבל זה לא. אלו מילים ודיות, אבל סוֹ 'הַם לא פירושו "אני אלוהים." סוֹ 'הַם אומר "אני באותה האיכות." כי מַמַייוַאמְּשׂוֹ גִ'יוַה-בְּהֻוּתַהּ (ב.ג. 15.7). גִִ'יוַה היא חלק בלתי-נפרד מאלוהים, קרישנה, אז האיכות היא אותו דבר.

בדיוק כמו אם תיקח טיפת מים מהים. אז ההרכב הכימי של כל מי הים ושל טיפת מים - אותו הדבר. זה נקרא סוֹ 'הַם או בְּרַהְמָאסְמי. לא שאנו משתמשים לרעה במילים אלו, הגרסה הוֵדית, וחושבים לשווא "אני אלוהים. הפכתי לאלוהים." ואם אתה אלוהים, אז לא שתהפוך לכלב? האם אלוהים הופך לכלב? לא. זה לא אפשרי. משום שאנו חלקיקים מזעריים. גם זה מתואר בשָׂאסְתְרַה:

קֵשָׂאגְרַה-שַׂתַה-בְּהָאגַסְיה
שַׂתַדְהָא קַלְפּיתַסְיַה צַ'ה
גִ'יוַהּ בְּהָאגוֹ סַה ויגְ'נֵֿיַה
סַה אַנַנְתְיַיַה קַלְפַּתֵה
(צ'.צ'. מַדְהְיה 19.140).

הזהות הרוחנית שלנו היה שאנו אחד חלקי עשרת אלפים של קצה השערה. זה כל כך קטן, אם נחלק אותו לעשרת אלפים חלקים, ובאחת, זו הזהות שלנו. וזהות קטנה זו נמצאת בגוף. אז היכן תמצאו אותה? אין לכם מכונה כזו. לכן אנו אומרים נירָאקָארַה. לא, ישנה אָקָארַה, אבל היא כל כך מזערית וקטנה, שזה לא אפשרי לראות אותה בעיניים חומריות. לכן עלינו לראות דרך הגרסה של הוֵדות. שָׂאסְתְרַה צַ'קְשׁוּשַׁה. זה הגרסה של הוֵדָאנְתַה. עלינו לראות דרך השָׂאסְתְרַה. לא על ידי עיניים קֵהות אלה. זה לא אפשרי.