HE/Prabhupada 0155 - כולם מנסים להפוך לאלוהים

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0154 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0156

כולם מנסים להפוך לאלוהים
- פרבהופאדה 0155


הרצאה על שׂ.ב. 7.6.5 - טוֹרוֹנְטוֹ, ה-21 ביוני, 1976

אז כעת, אנחנו מוצאים מתוך הבְּהַגַוַד-גִיתָא, ישנן שלוש מילים. סַנָאתַנַהּ, נִצְחי, נמצאת שם. דבר ראשון היא הַגִּ'יוַה הזאת, ישויות החיים האלה, הן מתוארות כסַנָאתַנַהּ. מַמַיְוָאמְּשׂוֹ גִ'יוַה-בְּהֻוּתַהּ גִ'יוַה-לוֹקֵה סַנָאתַנַהּ (בּ.ג. 15.7). אנחנו ישויות חיים, סַנָאתַנַהּ. לא שהפכנו גִ'יוַה-בְּהֻוּתַהּ בהשפעה של מָאיָא. למעשה שמנו עצמנו בהשפעה של מָאיָא; לכן אנו לא גִ'יוַה-בְּהֻוּתַהּ. למעשה אנו סַנָאתַנַה. סַנָאתַנַה משמעותו נצחי. ניתְיוֹ שָׂאשְׂוַתַה. ג'יוָאתְמָא מתואר: ניתְיוֹ שָׂאשְׂוַתוֹ יַם נַה הַנְיַנְתֵה הַנְיַמָאנֵה שַׂרִירֵה (בּ.ג. 2.20). זה סַנָאתַנַה.

אז אנחנו הרבה פחות נבונים אם אני נצחי, סַנָאתַנַה, אין לי לידה ומוות, למה שמו אותי בניסיון הזה של לידה ומוות? זה נקרא בְּרַהְמַה-ג'יגְ'נָֿאסָא. אבל אנו לא מחונכים. עם זאת עלינו להיות מחונכים. לפחות עלינו לקחת סיוע מההוראה הזאת. אנו סַנָאתַנַה.

עולם אחר שם, מוזכר בבְּהַגַוַד-גִיתָא, פַּרַס תַסְמָאת תוּ בְּהָאווֹ 'נְיוֹ 'וְיַקְתוֹ 'וְיַקְתָאת סַנָאתַנַהּ (בּ.ג. 8.20). וְיַקְתוֹ 'וְיַקְתָאת סַנָאתַנַהּ. העולם החומרי מתממש, והרקע לכך הוא האנרגיה החומרית הכוללת, מַהָאת-תַתְתְוַה. זאת לא ממומשת. אז וְיַקְתוֹ 'וְיַקְתָאת. מעבר לכך ישנו טבע אחר, טבע רוחני, סַנָאתַנַה. זה נקרא סַנָאתַנַה: פַּרַס תַסְמָאת תוּ בְּהָאווֹ 'נְיוֹ וְיַקְתוֹ 'וְיַקְתָאת סַנָאתַנַהּ (בּ.ג. 8.20). וְהַגִּ'יוַה-בְּהֻוּתַהּ-סַנָאתַנַה. ובפרק אחת-עשרה, אַרְג'וּנַה מתאר את קְרּישְׁנַּה כסַנָאתַנַה. אז שלושה סַנָאתַנַה.

שלושה סַנָאתַנַה. אז אם כולנו סַנָאתַנַה, ישנו סַנָאתַנַה-דְהָאמַה וקְרּישְׁנַּה הוא סַנָאתַנַה, גם אנחנו סַנָאתַנַה. אז כשהם משולבים יחדיו, זה נקרא סַנָאתַנַה-דְהַרְמַה. הם לא יודעים מהי סַנָאתַנַה. הם חושבים שאם אתלבש בדרך מסויימת ואם אני נולד בקהילה מסויימת, אז אני הופך סַנָאתַנַה-דְהַרְמַה. לא. כולם בקהילה יכולים להפוך לסַנָאתַנַה-דהרמה. אבל הם לא יודעים מהי המשמעות של סַנָאתַנַה.

כל ישות חיים היא סַנָאתַנַה. וקְרּישְׁנְַה, אלוהים הוא סַנָאתַנַה. ויש מקום בו אנו יכולים להיפגש יחדיו - זה סַנָאתַנַה דְהָאמַה. סַנָאתַנַה דְהָאמַה, סַנָאתַנַה-בְּהַקְתי, סַנָאתַנַה-דְהַרְמַה. כשאלה מתבצעים, זה נקרא סַנָאתַנַה-דְהַרְמַה. מהי סַנָאתַנַה-דְהַרְמַה?

נאמר שאני חוזר לאותה סַנָאתַנַה-דְהָאמַה וישנו אלוהים, סַנָאתַנַה, ואני סַנָאתַנַה. אז מהן פעילויות הסַנָאתַנַה שלנו? האם זה אומר שכשאני הולך לַסַּנָאתַנַה-דְהָאמה אני נַעֲשַׂה אלוהים? לא. אתה לא הופך לאלוהים. מפני שאלוהים אחד. הוא הריבון העליון, האדון, ואנחנו המשרתים. צַ'יְתַנְיַה מַהָאפְּרַבְּהוּ: גִ'יוֵרַה סְוַרֻוּפַּה הַיַה ניתְיַה קְרּישְׁנַּה דָאסַה (צ'.צ'. מַדְהְיה 20.108-109). אז כל אחד מאיתנו, אנו טוענים להיותנו לקְרּישְׁנה. אבל כשתחזור לסַנָאתַנַה-דְהָאמַה, אז אנו - אלא אם כן אנו כשירים איננו יכולים ללכת לשם - שם אנחנו עוסקים לנצח בשירות לריבון. זו סַנָאתַנַה-דְהַרְמַה.

אז תתאמנו על זה. הסַנָאתַנַה-דְהַרְמַה משמעותו בְּהַקְתי-יוֹגה זו. מפני ששכחנו. כולם מנסים להיות אלוהים. כעת התאמן כאן כיצד להפוך למשרת של אלוהים. ואם אתה כשיר, למעשה, כעת שאתה... היה סמוך ובטוח שנעשת משרת של אלוהים, זה בְּהַקְתי-מָארְגַה.

כמו שצַ'יְתַנְיה-מַהָאפְּרַבְּהוּ אמר, גוֹפּי-בְּהַרְתוּר פַּדַה-קַמַלַיוֹר דָאסַה-דָאסַה-דָאסַה-דָאסָאנוּדָאסַהּ. כשאתה מומחה בלהיעשות המשרת של המשרת של המשרת של המשרת של הריבון - מאה פעמים מטה - משרת - אז אתה מושלם (צ'.צ'. מַדְהיה 13.80). אבל כאן כולם מנסים להפוך לריבון העליון.

מישהו מנצל לרעה את המילים "סוֹ 'הַם," "אַהַםּ בְּרַהְמָאסְמי" ולכן "אני העליון." אבל זה לא. אלה מילים וֵדיוֹת, אבל סוֹ 'הַם לא פירושו "אני אלוהים." סוֹ 'הַם אומר "אני באותה האיכות." כי מַמַיְוַאמְּשׂוֹ גִ'יוַה-בְּהֻוּתַהּ (בּ.ג. 15.7). גִִ'יוַה היא חלק בלתי-נפרד מאלוהים, קְרּישְׁנַּה, אז האיכות היא אותו דבר.

בדיוק כמו אם תיקח טיפת מים מהים. אז ההרכב הכימי של כל מי הים ושל טיפת מים - זהה. זה נקרא סוֹ 'הַם או בְּרַהְמָאסְמי. לא שאנו משתמשים לרעה במילים אלו, הגרסה הַוֵּדית, וחושבים לשווא "אני אלוהים. הפכתי לאלוהים." ואם אתה אלוהים, אז למה אתה הופך לכלב? האם אלוהים הופך לכלב? לא. זה לא אפשרי. משום שאנו חלקיקים מזעריים. גם זה מתואר בשָׂאסְתְרַה:

קֵשָׂאגְרַה-שַׂתַה-בְּהָאגַסְיה
שַׂתַדְהָא קַלְפּיתַסְיַה צַ'ה
גִ'יוַהּ בְּהָאגוֹ סַה ויגְ'נֵֿיַה
סַה אַנַנְתְיַיַה קַלְפַּתֵא
(צ'.צ'. מַדְהְיה 19.140).

הזהות הרוחנית שלנו היה שאנו אחד חלקי עשרת אלפים של קצה השערה. זה כל כך קטן, אם נחלק אותו לעשרת אלפים חלקים, ובאחת, זו הזהות שלנו. וזהות קטנה זו נמצאת בגוף. אז היכן תמצאו אותה? אין לכם מכונה כזו. לכן אנו אומרים נירָאקָארַה. לא, ישנה אָאקָארַה, אבל היא כל כך מזערית וקטנה, שזה לא אפשרי לראות אותה בעיניים חומריות. לכן עלינו לראות דרך הגרסה של הַוֵּדות. שָׂאסְתְרַה צַ'קְשׁוּשַׁה. זה הגרסה של הַוֵּדָאנְתַה. עלינו לראות דרך הַשָּׂאסְתְרַה. לא על ידי עיניים קֵהוֹת אלה. זה לא אפשרי.