HE/Prabhupada 0158 - ציויליזציה שהורגת את האם

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0157 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0159

ציויליזציה שהורגת את האם
- פרבהופאדה 0158


הרצאה על שׂ.ב. 5.5.3 - שְׁטוֹקהוֹלם, ה-9 בסֶפּטֵמְבֶּר, 1973

נֻוּנָאםּ פְּרַמַתְתַהּ קוּרוּתֵה ויקַרְמַה (שׂ.ב. 5.5.4). ויקַרְמַה משמעותה מעשים אסורים, נפשעים. פעילויות יש משלושה סוגים: קַרְמַה, ויקַרְמַה, אַקַרְמַה. קַרְמַה מתפרשת כחובות רשומות. זוהי קַרְמַה. בדיוק כמו סְוַה-קַרְמַנָּא. ב- בְּהַגַוַד-גִיתָא: סְוַה-קַרְמַנָּא תַם אַבְּהְיַרְצְ'יַה (ב.ג. 18.46) - חובות רשומות יש לכולם. איפה ההבנה המדעית הזאת?

צריכה להיות... כמו שדיברתי ביום אחר - מחלקה מדעית של החברה האנושית. השכבה האִינְטֵליגֵנְטִית ביותר, הם צריכים להיות מאומנים כבְּרָאהְמַנּים. הפחות מכך, מעט פחות אינְטֵליגֵנטים, הם צריכים לעבור הכשרה לניהול. פחות מזאת, עליהם להשתלם במסחר, חקלאות והגנה על פרות. הפיתוח הכלכלי דורש הגנה על פרות, אבל שוטים אלה אינם יודעים. הפיתוח הכלכלי נשען על הרג פרות בימינו. פשוט תראו, צִיוִילִיזַצְיָה מוּלֵכֶת שׁוֹלָל. אל תצטערו. העובדה הזו ב- שָׂאסְתְרַה. אל תחשבו שאני מבקר את התרבות המערבית. ה- שָׂאסְתְרַה אומרת זאת, ובנסיון רב מאוד.

אז ישנם כל כך הרבה תומכים לפיתוח הכלכלי, אבל הם לא יודעים שהגנה על פרות היא מן העקרונות של הפיתוח הכלכלי. סכלים אלו, הם לא יודעים. הם חושבים שְׁהֵרג פרות טוב מזאת. ההיפך הוא הנכו - לכן קוּרוּתֵה ויקַרְמַה. פשוט למעט סיפוק למען הלשון. את אותה התועלת ניתן להפיק מן החלב, אלא מפני שהם שוטים, מטורפים, הם חושבים שאכילה או שתייה של דם הפרה טובה יותר משתיית חלב. חלב אינו אלא שינוי שמתרחש בדם הפרה, כולם יודעים. כולם יודעים.

בדיוק כמו האדם, האֵם, מיד כאשר ילד נולד, מיידית... לפני שהילד נולד, לא תמצאו בשָׁד האם אף לא טיפת חלב. ראו. בנערה צעירה, אין שום חלב בשָׁד. אך מרגע שהילד נולד, מיד ישנו חלב. מיידית, סְפּוֹנְטַנית. זה הסידור של אלוהים. משום שהילד דורש מזון. פשוט תראו איך הסידור של אלוהים נוכח. עדיין, אנו מנסים כלפי פיתוח כלכלי. אם ילד נולד והתוכנית הכלכלית של אלוהים כה נחמדה - תוכנית הכלכלה של הטבע - שמיד האם מוכנה עם החלב... זה הפיתוח הכלכלי. אז את אותו החלב מספקת הפרה.

למעשה היא אֵם, וצִיוִילִיזַצְיָה מולכת שולל זו הורגת את אִמַהּ. צִיוִילִיזָצְיַה של הרג-אמא. רק תראו. אתה יונק משָׁד אימך מראשית החיים, וכשהיא בוגרת אם אתה חושב, "אִמִי היא טרחה מיותרת. לשסף את גרונה," האם זאת צִיוִילִיזָצְיַה?