HE/Prabhupada 0163 - דת משמעותה החוקים והמצוות שניתנו בידי האל

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0162 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0164

דת משמעותה החוקים והמצוות שניתנו בידי האל
- פרבהופאדה 0163


הרצאה על ב.ג. 4.3 - בֹּמְבֵּיי, ה-23 במרץ, 1974

מטרת החיים היא לשוב הביתה, הביתה לאלוהות. זו מטרת החיים. אנו נְפוּלִים בחיים החומריים המותנים. אנחנו סובלים. אבל אנו לא יודעים. אנחנו כה טיפשים. בדיוק כמו חיות. אנחנו לא יודעים מהי מטרת החיים.

מטרת החיים, גם זה מתואר בָּ- בְּהַגַוַד-גִיתָא : גַ'נְמַה-מְרּיתְיוּ-גַ'רָה-וְיָאדְהי-דוּהְקְהַה-דוֹשָׁאנוּדַרְשַׂנַם (ב.ג. 13.9) - כשאנו יכולים להבין "תהליך חזרתי זה של לידה, מוות, זקנה ומחלות, לא רצוי בשבילי..."; איש אינו רוצה למות, אבל מוות נכפה עליו. הוא לא חושב "זאת הבעיה שלי. אני לא רוצה למות, אבל מוות בטוח כמו כל דבר." אז זו הבעיה.

איש אינו זהיר איך לפתור את הבעיה הזאת. הם פשוט עסוקים, אני מתכוון לומר, בבעיות זמניות. הבעיות הזמניות הן לא בעיות. הבעיה האמיתית היא כיצד לעצור המוות, איך לעצור לידה, איך לעצור זקנה, ואיך לעצור המחלות. זאת הבעיה האמיתית. את זה ניתן לעשות כשאתה משוחרר מן העולם החומרי. זאת הבעיה שלנו.

אז קרישנה בא לְפֹּה שוב... יַדָה יַדָה הי דְהַרְמַסְיַה גְלָאניר בְּהַוַתי בְּהָארַתַה (ב.ג. 4.7). דְהַרְמַסְיַה גְלָאניהּ. גְלָאניהּ משמעותו כשהוא מעוות. אז אנשים מייצרים, בשם הדת לכאורה, "זאת הדת שלנו." "זו הדת הָהִינְדית." "זו הדת המוּסְלֶמית." "זו הדת הנוֹצְרית." או "זו דת בּודְדְהַה." ו"זו הדת הָסִיקית." "זאת הדת הזו, הדת ההיא..." הם ייצרו כל כך הרבה דתות, כל כך הרבה דתות.

אבל הדת האמיתית היא: דְהַרְמַםּ תוּ סָאקְשָׁאד בְּהַגַוַת-פְּרַנִּיתַם (שׂ.ב. 6.3.19) - דת משמעותה החוקים והמצוות שניתנו על ידי הריבון, שניתנו בידי האל. זו דת. הגדרה פשוטה של דת היא: דְהַרְמַםּ תוּ סָאקְשָׁאד בְּהַגַוַת-פְּרַנִּיתַם (שׂ.ב. 6.3.19) - בדיוק כפי שהחוק ניתן על ידי המדינה, על ידי הממשלה. אתה לא יכול לייצר חוק. אמרתי זאת כבר באופן חוזר ונשנה. חוק נוצר על ידי הממשלה. באופן דומה, דת נוצרת על יד האל. אם אתה מקבל את דת אלוהים, אז זו דת. ומהי דת אלוהים? דת אלוהים היא...

זה נמצא בבְּהַגַוַד-גִיתָא: סַרְוַה-דְהַרְמָאן פַּריתְיַגְ'יַה מָאם אֵקַםּ שַׂרַנַּםּ וְרַגַ'ה (ב.ג. 18.66) - זאת דת אלוהים. "אתה תוותר על כל הדתות השטותיות האלה. אתה תהפוך לְדָבֵק, נשמה כנועה ומסורה לי." זו היא דת.