HE/Prabhupada 0172 - דת אמת היא להתמסר לקְרּישְׁנַּה

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0171 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0173

דת אמת היא להתמסר לקְרּישְׁנַּה
- פרבהופאדה 0172


הרצאה על שׂ.ב. 1.5.30 - וְרּינְדָאוַנַה, ה-11 בְּאוֹגוּסְט, 1974

זאת דת, להתמסר לְקְרּישְׁנַּה. אחרת, כפי שמצוין בַּשְׂרִימַד-בְּהָאגַוַתַם: דְהַרְמַה פְּרוֹגְ'גְ'היתַה-קַיְתַווֹ 'תְרַה (שׂ.ב. 1.1.2). כל מיני הרמאות במערכת הדתית נבעטים החוצה מְהַבְּהַגַוַד, שְׂרִימַד-בְּהָאגַוַתַם. החוצה בבעיטה, פְּרוֹגְ'גְ'היתַה. להתמזג עם העליון, להיות לאלוהים, להיעשות להתגלמותו של האל עלי אדמות - מערכות דתיות אלה נבעטות החוצה בצורה נֶחֱרֶצֶת מאוד מִן הַשְּׂרִימַד-בְּהָאגַוַתַם. כיוון שאינן דת. דת אמת היא להתמסר לְקְרּישְׁנַּה.

לכן זה נאמר: יַת תַת סָקְשַׁד בְּהַגַוַתוֹדיתַם - אם רצונך הוא לקרוב אל אישיות אלוה העילאי, אז עליך לציית לפקודה של אישיות אלוה העילאי. אבל אין להם מושג מיהו אישיות אלוה העילאי, מה הוא מְצַוֵּוה, מה היחסים שלנו איתו... דברים אלה לא ידועים. הם ידועים פשוט - אני מתכוון לומר - לַדְּבֵקִים.

מדוע זה ניתן רק לַדְּבֵקִים? גם פה המענה קיים בַּבְּהַגַוַד-גִיתָא: בְּהַקְתְיַה מַם אַבְּהיגַ'נַתי יַוַן יַס צַ'סְמי תַתְתְוַתַהּ (ב.ג. 18.55). אם אתה רוצה לדעת מיהו אלוהים, מהו קְרּישְׁנַּה, אז עליך לעבור דרך בְּהַקְתי-מַרְגַה זו, או מְסירוּת בּ... אין דרך אחרת. קְרּישְׁנַּה לעולם אינו אומר שהוא יכול לְהִיוָדָע דרך טיפוח ספקולציה של ידע-לכאורה שקיומו ספקולטיבי. אז הוא היה אומר: "דרך גְ'נָֿאנַה אדם יכול לדעת אותי." - לא. גם לא דרך קַרְמַה ניתן להבין. וגם לא דרך יוֹגַה. זה מוסבר בהרבה, מקומות שונים של הַשָּׁאסְתְרַה. רק בְּהַקְתי. רק בְּהַקְתי. וזו החובה של המורה הרוחני, או הַמַּהָאתְמָא, להפיץ את דרך הַבְּהַקְתי. זה הדבר הכמוס ביותר...

זאת הפעילות מלאת-הַחֶֶסֶד וְהַהוּמָנְיסְטית ביותר. כיוון שאנשים סובלים בגלל מחסור בידע הזה. לכן התנועה שלנו לתודעת קרישנה היא התנועה היחידה - אני יכול לומר בגאווה רבה - שיכולה למעשה להועיל במידה כלשהי לחברה האנושית. זו התנועה היחידה. כל האחרות, תנועות כזב, אני מכריז. שיבואו וילמדו את הַשָּׂאסְתְרַה ויבינו עבור עצמם. הם כולם מרמים. רק בְּהַגַוַד-בְּהַקְתי זה, מפני שאינך יכול להבין את בְּהַגַוָאן מבלי לעבור דרך תהליך השירות המסור - בְּהַקְתְיַה מַם אַבּהיגַ'נַתי יַס צַ'סְמי תַתְתְוַתַהּ (ב.ג. 18.55).

אם אתה רוצה לדעת את האמת, תַתְתְוַתַה... קְרּישְׁנַּה רוצה שמישהו יבין אותו תַתְתְוַתַה. לא לקחת אותו באופן שטחי: " הַגוֹפּיוֹת היו מאוד חביבות עליו, נשמע לנו את הַלִּילָא של קְרּישְׁנַּה. " מדוע הַלִּילָא של קְרּישְׁנַּה וְהַגּוֹפִּיוֹת? מדוע לא קְרּישְׁנַּה הורג את הַזֵּדים? כיוון, שאנשים לא מעוניינים, לשמוע על קְרּישְׁנַּה הורג את הַזֵּדים. כיוון שֶׁהַלִּילָא של הַגּוֹפִּיוֹת, מופיע כהתרחשות בין אישה צעירה וגבר, זה מושך מהר מאוד. אבל הָעיסוּקִים האחרים של קְרּישְׁנַּה שם: פַּריתְרַנָיַה סָדְהוּנָם וינַשָׂיה צַ'ה דוּשְׁקְרּיתַם (ב.ג. 4.8). זה הַלִילָא של קרישנה. בדיוק כמו רָאמַצַ'נְדְרַה הורג את רָאוַנַה. אֶלֶה גם הַלִילָא של קְרּישְׁנַּה. הַלִּילָא של רָאמַצַ'נְדְרַה וְהַלִּילָא של קְרּישְׁנַּה, יש...

אז עלינו לקבל כֹּל לִילָא של קְרּישְׁנַּה כָּעֶלְיוֹן. לא רק את החסוי ביותר... הַלִּילָא של וְרּינְדָאוַנַה, של קְרּישְׁנַּה עם הַגּוֹפִּיוֹת, הוא הַלִּילָא הכמוס ביותר. נמנע מְהִתְבַּדֵּר בַּרוּחַ עם לִילָא זה אלא אם אנו משוחררים. זה נושא מאוד קשה. וכיוון שאינם יכולים להבין מהו הַלִילָא של קְרּישְׁנַּה, הם מְחַקִּים, הם נופלים מטה.

יש כל כך הרבה דברים. אנו לא רוצים לשוחח זאת. אלא עלינו להיות... אם אנו רציניים לגבי התקדמות בְּקְרּישְׁנַּה-לִילָא, אז עלינו קודם כל לדעת מָהוּ קְרּישְׁנַּה, מה הוא רוצה, וכיצד נפעל. אז אנו יכולים להיכנס אל תוך החלק הכמוס בַּלִּילָא של קְרּישְׁנַּה. אחרת אנו נֵלֵךְ ונבין זאת שׁוֹלָל וניפול מטה.