HE/Prabhupada 0172 - דת אמת היא להתמסר לקְרּישְׁנַּה

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0171 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0173

דת אמת היא להתמסר לקְרּישְׁנַּה
- פרבהופאדה 0172


הרצאה על שׂ.בּ. 1.5.30 - וְרּינְדָאוַנַה, ה-11 באוגוסט, 1974

זאת דת - להתמסר לקְרּישְׁנַּה. אחרת, כפי שמצוין בַּשְׂרִימַד-בְּהָאגַוַתַם: דְהַרְמַה פְּרוֹגְ'גְ'היתַה-קַיְתַווֹ 'תְרַה (שׂ.ב. 1.1.2). כל מיני הרמאות במערכת הדתית נבעטים החוצה מְהַבְּהַגַוַד (...) שְׂרִימַד-בְּהָאגַוַתַם. החוצה בבעיטה, פְּרוֹגְ'גְ'היתַה. להתמזג עם העליון, להיות לאלוהים, להיעשות להתגלמותו של האל עלי אדמות - מערכות דתיות אלה נבעטות החוצה בצורה נחרצת מאוד מן הַשְּׂרִימַד-בְּהָאגַוַתַם. כיוון שאינן דת. דת אמת היא להתמסר לקְרּישְׁנַּה.

לכן זה נאמר: יַת תַת סַקְשַׁד בְּהַגַוַתַה אוּדיתַם - אם רצונך הוא לקרוב אל אישיות אלוה העילאי, אז עליך לציית לפקודה של אישיות אלוה העילאי. אבל אין להם מושג מיהו אישיות אלוה העילאי, מה הוא מצווה, מה היחסים שלנו איתו... דברים אלה לא ידועים. הם ידועים פשוט, אני מתכוון לומר - לַדְּבֵקִים.

מדוע זה נמצא רק אצל הַדְּבֵקִים? גם פה המענה קיים בַּבְּהַגַוַד-גִיתָא: בְּהַקְתְיַה מַם אַבְּהיגַ'נַתי יַוַן יַס צַ'סְמי תַתְתְוַתַהּ (ב.ג. 18.55). אם אתה רוצה לדעת מהו אלוהים, מהו קְרּישְׁנַּה, אז עליך לעבור דרך בְּהַקְתי-מַרְגַה זו, או מסירות ב... אין דרך אחרת. קְרּישְׁנַּה לעולם אינו אומר שהוא יכול להיודע דרך טיפוח ספקולציות של ידע-לכאורה שקיומו מוטל-בספק. אז הוא היה אומר "דרך גְ'נָֿׁאנַה אדם יכול לדעת אותי." - לא. גם לא דרך קַרְמַה ניתן להבין. וגם לא דרך יוגה. זה מוסבר בהרבה, מקומות שונים של הַשָּׁאסְתְרַה. רק בְּהַקְתי. רק בְּהַקְתי. וזו החובה של המורה הרוחני, או הַמַּהָאתְמָא, להפיץ את דרך הַבְּהַקְתי. זה הדבר הכמוס ביותר...

זאת הפעילות מלאת-הַחֶֶסֶד וְהַהוּמָנְיסְטית ביותר. משום שאנשים סובלים בגלל מחסור בידע הזה. לכן התנועה שלנו לתודעת קרישנה היא התנועה היחידה - אני יכול לומר בגאווה רבה - שיכולה למעשה להועיל במידה כלשהי לחברה האנושית. זו התנועה היחידה. כל האחרות, תנועות כְּזָב, אני מכריז. שיבואו וילמדו את הַשָּׂאסְתְרַה ויבינו עבור עצמם. הם מרמים כולם. רק בְּהַגַוַד-בְּהַקְתי זה. מפני שאינך יכול להבין את בְּהַגַוָאן מבלי לעבור דרך תהליך השירות המסור - בְּהַקְתְיַה מַם אַבּהיגַ'נַתי יַס צַ'סְמי תַתְתְוַתַהּ (ב.ג. 18.55).

אם אתה רוצה לדעת את האמת, תַתְתְוַתַהּ... קְרּישְׁנַּה רוצה שמישהו יבין אותו תַתְתְוַתַהּ. לא לקחת אותו באופן שטחי, "הַגוֹפּיוֹת היו מאוד חביבות עליו, נשמע לנו את הַלִּילָא של קְרּישְׁנַּה." מדוע הַלִּילָא של קְרּישְׁנַּה וְהַגּוֹפִּיוֹת? מדוע לא קְרּישְׁנַּה הורג את הזדים? כיוון, שאנשים לא מעוניינים, לשמוע על קְרּישְׁנַּה הורג את הזדים. כיוון שֶׁהַלִּילָא של הַגּוֹפִּיוֹת, מופיע כהתרחשות בין אישה צעירה וגבר, זה מהר מאוד מושך. אבל העיסוקים האחרים של קְרּישְׁנַּה שם: פַּריתְרַנָאיַה סָאדְהוּנָאם וינַשָׂאיה צַ'ה דוּשְׁקְרּיתַם (ב.ג. 4.8). זה הַלִּילָא של קְרּישְׁנַּה. בדיוק כמו רָאמַצַ'נְדְרַה הורג את רָאוַנַה. גם אלה הַלִּילָא של קְרּישְׁנַּה. הַלִּילָא של רָאמַצַ'נְדְרַה וְהַלִּילָא של קְרּישְׁנַּה, יש...

אז עלינו לקבל כֹּל לִיָלא של קְרּישְׁנַּה כָּעֶלְיוֹן. לא רק את החסוי ביותר... הַלִּילָא של וְרּינְדָאוַנַה, של קְרּישְׁנַּה עם הַגּוֹפִּיוֹת, הוא הַלִּילָא הכמוס ביותר. נמנע מְהִתְבַּדֵּר בַּרוּחַ עם לִילָא זה אלא אם אנו משוחררים. זה נושא מאוד קשה. וכיוון שאינם יכולים להבין מהו הַלִּילָא של קְרּישְׁנַּה, הם מחקים, הם נופלים מטה.

יש כל כך הרבה דברים. אנו לא רוצים לשוחח זאת. אלא עלינו להיות... אם אנו רציניים לגבי התקדמות בְּקְרּישְׁנַּה-לִילָא, אז עלינו קודם כל לדעת מהו קְרּישְׁנַּה, מה הוא רוצה, וכיצד נפעל. אז אנו יכולים להיכנס אל תוך החלק הכמוס בַּלִּילָא של קְרּישְׁנַּה. אחרת אנחנו נלך שולל בהבנה וניפול מטה.