HE/Prabhupada 0478 - הטלוויזיה שבלב

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0462 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0480

הטלוויזיה שבלב
- פְּרַבְּהוּפָּאדַה 0478


הרצאה - סיאטל, ה-18 באוקטובר, 1968

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: גוֹוִינְדַם אָדִי-פּוּרוּשַׁם תַם אַהַם בְּהַגָ'אמִי.

דבקים: גוֹוִינְדַם אָדִי-פּוּרוּשַׁם תַם אַהַם בְּהַגָ'אמִי.

פְּרַבְּהוּפָּאדַה: אז אנחנו מוֹקִירים את גוֹוִינְדַה, אישיות אלוה העילאי, האישיות המקורית. צליל זה, גוֹוִינְדַם אָדִי-פּוּרוּשַׁם תַם אַהַם בְּהַגָ'אמִי, מגיע אליו. הוא שומע. אתם לא יכולים לומר שהוא לא שומע. אפשר להגיד זאת? לא. במיוחד בעידן המדעי, כשטלוויזיה, הודעות רדיו משודרות, אַלְפֵי אלפים של קילומטרים הרחק מכאן, ואתם מסוגלים לשמוע, עתה למה לא... למה שקְרִישּׁנַה לא יוכל לשמוע את התפילה, התפילה הכנה שלכם? איך אפשר בכלל לומר כך? אין אדם שיכול להכחיש זאת. אז, פְּרֶמָאנְגַ'נַה-צְ'צְ'הוּרִיתַה-בְּהַקְטִי-וִילוֹצַ'נֵנַה סַנְתַה סַדָיְיוַוה הְרִידַיֵשׁוּ וִילוֹקַיַנְתִי (בּ.ס. 5.38). בדיוק כמו שמרחק אלפים ואלפים של קילומטרים מכאן, עוברת התמונה בטלוויזיה, או צליל מכשיר הרדיו, באותו האופן, אם תכינו את עצמכם, תוכלו לראות את גוֹוִינְדַה. זה לא קשה. זה מופיע בבְּרַהְמַה-סַמְּהִיתָא, פְּרֶמָאנְגַ'נַה-צְ'צְ'הוּרִיתַה-בְּהַקְטִי-וִילוִצַ'נֵנַה. פשוט צריך להכין את העיניים, את המֶחְשַׁב בצורה הזו. והרי לו מקלט טלוויזיה, בתוך הלב שלנו. זו שְׁלֵמוּת היוֹגַה. זה לא שצריך לקנות איזו מכונה, או מכשיר טלוויזיה. היא שם, ואלוהים גם הוא שם. אנחנו יכולים לראות, לשמוע, לדבר, בהנחה והמכשיר נמצא אצלנו. יש לתקן אותו, זה הכל. תהליך השיקום הוא תודעת קְרִישְּׁנַּה. מלבדו, הכל מסופק, נתון ושלם, מארז שלם של המכשיר, כבר נמצא בתוכנו. ובדיוק כמו שבשביל תיקון, דרוש לו טכנאי מומחה, באותו האופן, אנו זקוקים לעזרה ממומחה כלשהו. אז, תראו שהמכשיר שלנו עובד. זה לא קשה להבין. איש אינו יכול לומר שזה בלתי אפשרי. גם השָׁאסְטְרַה מגיעה אלינו משמיעה. סָאדְהוּ שָׁאסְטְרַה, גוּרוּ וָאקְיַה, תִינֶתֵה קַרְיַה אָיְיקְיַה. הבנה רוחנית יכולה להגיע לִשְׁלֵמוּת, בשלושה תהליכים מקבילים. סָאדְהוּ. סָאדְהוּ פירושו אנשים קדושים, שהם נשמות מוארות, סָאדְהוּ. ושָׁאסְטְרַה. שָׁאסְטְרַה פירושה כתובים, כתובים מוסמכים, כתובים וֵדיים, שָׁאסְטְרַה. סָאדְהוּ, שָׁאסְטְרַה וגוּרוּ, מורה רוחני. שלושה קווים מקבילים. ואם תשימו את המכונית או כלי הרכב בשלשה קווים מקבילים אלו, המכונית תיסע ישר לקְרִישְּׁנַּה. תִינֶתֵה קַרְיָה אַיְקְיַה. כמו שעל פסי הרכבת יש שני פסים מקבילים. אם הם מסודרים, הרכבת מגיעה ליעדה באופן חלק מאוד. גם פה, ישנם שלושה פסים מקבילים - סָאדְהוּ, שָׁאסְטְרַה, גוּרוּ: אדם קדוש, החברה של האדם הקדוש, קבלת מורה רוחני מוסמך, ואמונה בכתובים. זה הכל. אז הרכבת תיסע בצורה נחמדה וחלקה, בלי שום הפרעה. סָאדְהוּ שָׁאסְטְרַה גוּרוּ וָאקְיַה, תִינֶתֵה קַרְיָה אַיְקְיַה.

אז כאן בבְּהַגַוַוד-גִיתָא, אישיות אלוה העילאי מסביר את עצמו, קְרִישְּׁנַה. אז אם תגיד, "איך אני יכול להאמין שקְרִישְּׁנַה אמר? מישהו כתב בשמו של קרישנה, 'קרישנה אמר', 'אלוהים אמר.'" לא. זה נקרא שושלת מורים. אתם תראו שבספר הזה, בְּהַגַוַוד-גִיתָא, קְרִישְּׁנַה, מה שקְרִישְּׁנַה אמר, וכיצד אַרְג'וּנַה הבין. דברים אלו מתוארים שם. וסָאדְהוּ, האיש הקדוש, החל מוִיָאסַדֵוַוה, נָארַדַה, דרך אָצָ'ארְיוֹת מרובים, רָאמָאנוּגָ'אצָ'ארִיַה, מַדְהְוָואצָ'ארְיַה, וִישְּׁנּוּ סְוָואמִי, ואחרון, צַ'יְיטַנְיה הריבון, בדרך הזו, הם קיבלו:"כן, זה נאמר מפי קְרִישְּׁנַה." אז זו ההוכחה. במידה ואנשים קדושים קיבלו... הם לא הכחישו. ברי סמכא, הם קיבלו כך, "כן." אלו הם המכונים סָאדְהוּ. ומפני שסָאדְהוּ, אנשים קדושים, קיבלו זאת, לכן אלו הכתובים. זה הוא המבחן. בדיוק כמו... כמו בחיי היום-יום. כשעורכי דין מקבלים איזשהו ספר, מובן שזהו ספר החוק. אתה לא יכול לומר, "איך אני יכול לקבל שזה הוא החוק?" הראיה היא, שעורכי דין מקבלים זאת. רופאים... אם רופאים מוסמכים מקבלים, זו סמכות רפואית. באותו האופן, אם אנשים קדושים מקבלים את בְּהַגַוַוד-גִיתָא כחלק של הכתובים, אין באפשרותנו להכחיש. סָאדְהוּ שָׁאסְטְרַה: אנשים קדושים וכתובים, שני דברים, ועם מורה רוחני, שלושה, שלושה פסים מקבילים, שמקבלים את הסָאדְהוּ והכתובים. סָאדְהוּ מאשש את הכתובים, והמורה הרוחני מקבל את הכתובים. תהליך פשוט. אז הם לא באי-הסכמה. מה שדובר בכתובים מקובל על האדם הקדוש, ומה שדובר בכתובים, המורה הרוחני מסביר רק את זה. זה הכל. אז דרך האמצעים הללו, הכתובים עומדים לנגד עינינו. בדיוק כְעִם עורך הדין והמִדַּיְינים - החוק מתגלה לאורו של ספר החוקים. באופן דומה, המורה הרוחני, הכתובים... אדם קדוש הוא מי שמאשש את המסקנה הוֵודית, מי שמקבל. וכתובים אינם אלא, מה שמקבל האדם הקדוש. מורה רוחני הוא מי שהולך בעקבות הכתובים. אז דברים ששווים לאותו דבר, שווים זה לזה. זה בא מגרעין האמת. אם יש לך מאה דולר, ולאיש אחר יש מאה דולר, ואם יש לי מאה דולר, אז אנו כולנו שווים. באופן דומה, סָאדְהוּ שָׁאסְטְרַה גוּרוּ וָאקְיַה, כששלושת הקוים המקבילים הללו מסכימים זה עם זה, אז החיים הם הצלחה.