HE/Prabhupada 0485 - כל אותן עלילות שיצר קרישנה, אלו מושא הערצה ונושא חגיגה לדבק

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
לדף הקודם - וידאו 0482 Go-previous-rtl.png
Go-next-rtl.png לדף הבא - וידאו 0493

כל אותן עלילות שיצר קרישנה, אלו מושא הערצה ונושא חגיגה לדבק
- פרבהופאדה 0485


הרצאה - סיאטל, ה-18 באוקטובר, 1968

אורח: אני רוצה שתסביר לי את המוצא והחשיבות של מה שאתה, של מה שאתם קוראים לו פסטיבל המרכבה גַ'גַנְנָאתְהַה.

פְּרבְּהוּפָּאדַה: החשיבות של פסטיבל גַ'גַנְנָאתְהַה היא, כשקְרִישְׁנַה עזב את וְרִינְדָאוַנַה קְרִישְׁנַה גדל בידי אביו המאמץ, נַנְדַה מַהָארָאגַ'ה. אבל כשהוא גדל, בן 16, הוא נלקח בידי האבא האמיתי שלו, וָאסוּדֵוַה, והם עזבו את וְרִינְדָאוַן, קְרִישְׁנַה ובַּלַרָאמַה, שני אחים, ו... הם היו תושבים... הממלכה שלהם הייתה דְוָרַקָא. אז בקוּרוּקְשֵׁתְרַה - קוּרוּקְשֵׁתְרַה היא תמיד דְהַרְמַה-קְשֵׁתְרַה, מקום עליה לרגל - היה ליקוי של הלבנה, ליקוי של החמה, ואנשים רבים מכל קצוות הוֹדוּ, באו להתרחץ. באותו האופן, קְרִישְׁנַה ובַּלַרָאמַה ואחותם סוּבְּהַדְרַה, גם הם באו באופן מלכותי, אם כל כך הרבה חיילים, ורבים... ממש כמו מלך. אז תושבים אלו של וְרִינְדָאוַנַה, הם פגשו את קְרִישְׁנַה, ובמיוחד הגוֹפִּיוֹת, הן ראו את קְרִישְׁנַה, והן הצטערו ש"קְרִישְׁנה, אתה פה, ואנחנו גם כאן, אבל המקום שונה. אנו לא בוְרִינְדָאוַנַה." אז היה סיפור ארוך כיצד הן הצטערו כיצד קרישנה הרגיע אותן. זו תחושה של פירוד, כיצד תושבי וְרִינְדָאוַנַה חשו פירוד מקְרִישְׁנַה. אז זו... כשקרישנה בא על מרכבה, זה נקרא רַתְהַה-יָאתְרָא. זו ההיסטוריה של רַתְהַה-יָאתְרָא. אז אי אלו עלילות שיצר קְרִישְׁנַה, אז זה רַתְהַה-יָאתְרָא.